Genellikle yaz aylarından keyif alsak da yaz ayları ebeveynlik için zorluklar yaratır. Uzun olan gündüz saatleri ve geç yatma zamanları, daha gevşek/serbest programlar, böcekler ve sinekler…. bunlar hayatımızın karışımına zorluk getirir. Ve dendiği gibi ‘Bir anne ne yapsın?!

Tanrı neden yaz mevsimini yarattı? diye sormak buna yardımcı olabilir. Yazı yarattı çünkü yaz O’nu özel bir şekilde yüceltir ve bize (ve çocuklarımıza) Mesih’e benzerlik konusunda ilerlemeleri için özel fırsatlar sağlar. Benim komşumun (John Piper!) dediği gibi ‘Yaz mevsimi Mesih’i görmek ve O’ndan zevk almak içindir.’

Yaza özgü şey nedir? Mesela çocuklar hep dışarıdadır. Böylece böcekler, dizdeki yaralar, güneş yanıkları ve göl/deniz var. Normal durumlarda çocuklar çantalarını hazırlayıp Kutsal Kitap yaz kampına gider ve tabii ki orada farklı ilişkisel dinamiklerle (iyi ve kötü), bulaşıcı virüslerle veya hastalıklarla ya da büyümeye uygun çeşit çeşit zorluklarla karşılaşırlar. Bazı gençler üniversiteye hazırlık, askerlik için hazırlık ve vedalaşmalar yapar.

Bu özel durumlarda nasıl dua etmeliyiz? Bu tabii ki motivelerinize bağlıdır. Dua etmede ana motivasyonunuz İsa’nın onuru mu? Çocuklarımızın en çok İsa’yı görmeleri, O’ndan zevk almaları ve karakter açısında O’na benzer olmalarını istemez miyiz? Kil hala yumuşakken, Tanrı’dan genç hayatlarında biçimlendirme fırsatlarını dileyin.

Bir yaz iki kırık kaburga kemiği, bir kırık parmak kemiği ve ayrı bir sefer karın sorunu için acile gittim. Ama bunlar benim acı çekenlere şefkat göstermeyi keşfetmem için tasarlandıysa da bu boşuna giden yaz değildi; o yaz, Tanrı benim bisiklete binerken hem dikkat hem de tedbiri birleştirmeyi öğrenmemi tasarladıysa; O’nun Ruhu, benim yürekten bağışlanmayı ve esnek olmamı ürettiyse boşuna giden yaz değildir.

Evet, çocuklarınız için ‘yaz mevsimi duaları’ edin.

Bu rehber çocukların yüreklerini dönüştürmek amacıyla bilge, Tanrı merkezli ve tutarlı terbiye/düzeltmeler için ebeveynlere elverişli adımlar ve öğütler sağlar.

Çocuklar olarak Dua edin

Bilge ebeveynler ‘çocuk olarak’ dua ederler.  Yani bizim de Babalarımız var.

Hanginiz kendisinden ekmek isteyen oğluna taş verir?  Ya da balık isterse yılan verir?  Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız, göklerdeki Babanızın, kendisinden dileyenlere güzel armağanlar vereceği çok daha kesin değil mi? (Matta. 7:9–11)

Eğer çocuklarınız için iyi şeyler isterseniz, Tanrı ne kadar çok ister? Tanrı’nın çocuklarımıza vermek istediği en iyi şey Oğlu’dur. Oğul yaz mevsimini yarattı ve güçlü sözüyle onu tutar.

Tanrı’nın yakınlığı için Dua edin

Çocuklarınızın gittikçe İsa’ya hayran kalmaları için dua edin, bunun sonucu olarak Tanrı’ya yaklaşsınlar (Yak 4:8). İsa’ya hayran olmalarını, şunları yaparak güçlendirebilirsiniz: yaz okumaları, dışarıda Tanrı’yı ve O’nun yaptıklarını görmeleri ve Tanrısayar etkileyenlerle iletişim kurmalarını sağlayarak (mesela pastörler, kilise liderler, vs). Yaz gelmeden önce bunlar için dua edin ve planlayın.

Dua etmedikçe, bu dua hakkındaki makaleyi okumakla iyi sonuca varmazsınız. Dua edin. “Elde edemiyorsunuz, çünkü Tanrıdan dilemiyorsunuz.” (Yak 4:2) Yaz başlamadan, bu makaleyi tamamlamadan önce bakın kime dua edebilirsiniz? “Tanrı, bizde etkin olan kudretiyle, dilediğimiz ya da düşündüğümüz her şeyden çok daha fazlasını yapabilecek güçtedir.” (Ef. 3:20)

Kızlarınıza ve oğullarınıza Kutsal Ruh’u versin diye (Elç 2:17) dua edin.
     Özel konu olarak çocuğunuzun oğul ya da kız olmayı anlamak için Tanrı’nın yardımını isteyin. Yıllar önce böyle bir dua etmedim. Ama bugünkü toplum çocuklarımızı Tanrı’nın onları düzenlediği istikamete götürmüyor.

Günah veya düşmanımız, çocuklarımızın yüreğini nasırlaştırmasın diye dua edin.
     Bu yaz muhtemel olarak çocuklarımız hayal kırıklığına uğrayacaklar – yağmur yüzünden yapamadıkları etkinlik, hastalık, sakatlık, bir arkadaşın başka yere taşınması, Kovid 19 yüzünden bir etkinliğin iptal olması…

Tanrı çocuklarınızın ebeveynleri, iyi örnek olan kişiler olsun diye dua edebilirsin.

Tanrı’nın sözü onlarda kalsın diye dua edin. (Yuhanna 15:7)
İsa’ya tanıklık eden ve hayat sağlayan sözüne kendini ve çocuklarını çeksin diye Tanrı’dan dileyin.  Şöyle dua edin: çocuklarım Kutsal Kitap’la karşılaştıkça İsa’yı görsünler ve beslensinler.

Bunun ışığında bu Kutsal Kitap ayetlerini okuyup onlar için dua edin:

  • Çocuklarınızın doğru olanı yapmaları için onlar adına cesaret isteyin. “Sana güçlü ve yürekli ol demedim mi? Korkma, yılma. Çünkü Tanrın RAB gideceğin her yerde seninle birlikte olacak.››.” (Yeşu. 1:9)
  • Tanrı’nın çocuklarınıza ‘kanaat gücünü’ versin diye dua edin. “Böylece cesaretle diyoruz ki, ‹‹Rab benim yardımcımdır, korkmam; İnsan bana ne yapabilir?’” (İbr. 13:6)
  • Tanrı çocuklarınızın yüreklerini pak olmak üzere onları dönüştürsün diye dua edin. “‹Onun yakışıklı ve uzun boylu olduğuna bakma›› dedi, ‹‹Ben onu reddettim. Çünkü RAB insanın gördüğü gibi görmez; insan dış görünüşe, RAB ise yüreğe bakar.››.” (1 Sam. 16:7)

“Onun sözü sizde yaşamıyor. Çünkü Onun gönderdiği kişiye iman etmiyorsunuz.  Kutsal Yazıları araştırıyorsunuz. Çünkü bunlar aracılığıyla sonsuz yaşama sahip olduğunuzu sanıyorsunuz. Bana tanıklık eden de bu yazılardır! Öyleyken siz, yaşama kavuşmak için bana gelmek istemiyorsunuz.” (Yu 5:38-40)

Çocuklarınız başkaları için iyi birer örnek olsunlar diye dua edin. (1 Tim. 4:12)
Çocuklar sadece sünger olmasınlar, fıskiye de olabilirler.

Bir beceriyi mükemmel şekilde öğrensinler diye dua edin. (Prov. 22:29)
Bir mangal yapmak mı? Domates yetiştirmek mi? Kutsal Kitap’tan bir kısmı ezberlemek mi? Buzdolabı eritmek mi?

Çocuklarınız kendi cihazlarının efendileri olsun, cihazlar çocuklarınızın efendileri olmasın diye dua edin.

Çocuklarınızın Tanrı ile esenlik içinde olsunlar diye dua edin.
Eğer imanlı değilse, yukarıdan doğuşu yaşasınlar. Eğer yukarıdan doğdularsa Tanrı ile ilişkisini günahla buğulandırmasınlar, gün be gün günahlarını itiraf edip Tanrı’nın tatlı bağışını yaşasınlar (1 Yu 1:9).

Bu kısa önerileri, yaz ebeveynliğinin basitçe bir formülünü sağlamak amacıyla vermiyorum.  Kutsal Ruh’la dolu olunca çocuklarınız için daha çok dua edersiniz.

https://www.crossway.org/articles/how-to-pray-for-your-kids-this-summer/

13.6.02 erişilmiştir.   İzinle kullanılmıştır

Bizi takip edin: