Eğer her hangi bir ders fiziksel kopya isterseniz bize haber verin.

İbrahim

İbrahim’in hayatından alınan yedi derslik bir kaynaktır. Rab’be güvenen ve sınırsız itaat eden İbrahim peygamber’in örnek yaşamını anlatır. Çalışma konusuyla birlikte her ders için ayrı ezber ayeti, çocuk ilahileri ve çalışma kağıtları bulunur.

İndir

Karar Verebilirim

Çocuklara Tanrı’nın isteğine uygun karar verebilme yetenceğini öğretmek amacıyla hazırlanan yedi derslik bir kaynaktır. Çalışma konusuyla birlikte her ders için ayrı ezber ayeti, çocuk ilahileri ve çalışma kağıtları bulunur.

İndir

Petrus

İsa’nın öğrencilerinden olan Petrus’un yaşamından hazırlanan beş derslik bir kaynaktır. Çalışma konusuyla birlikte her ders için ayrı ezber ayeti, çocuk ilahileri ve çalışma kağıtları bulunur.

İndir

Rab’bin Sağladığı Kurban

İsa Mesih’in kendisinin Rab’bin sağladığı kurban olarak anlatan yedi derslik bir kaynaktır. Bu ders dizisi kan ve kurban kavramlarını açıklar, İsa’nın ölüm ve dirilişine iyi bir kaynak oluşturur. Çalışma konusuyla birlikte her ders için ayrı ezber ayeti, çocuk ilahileri ve çalışma kağıtları bulunur.

İndir

Tanrı’nın En Değerli Armağanı

İsa Mesih’in doğumundaki olayları ve Tanrı’nın en değerli armağanı olarak İsa Mesih’i anlatan beş derslik bir kaynaktır. Çalışma konusuyla birlikte her ders için ayrı ezber ayeti, çocuk ilahileri ve çalışma kağıtları bulunur. Ayrıca çocuklar için bir de oyun vardır.

İndir

Tanrı’ya Tapınmak

Çocuklara tapınmanın ne demek olduğunu ve Tanrı’ya nasıl tapınılacağını anlatan beş derslik bir kaynaktır. Çalışma konusuyla birlikte çeşitli tapınma oyunları ve pratik müzik aleti yapmak için tarifler vardır.

İndir

Görsel Araçlar ve Etkinleri için Tarifler

İndir

Başlangıçtan İtibaren

İndir

Bilgelik Yolu

İndir

Ruhun Ürünü

İndir