Bugday amblemBuğday, çocukların ne kadar değerli olduğu ve Kucak Hizmetlerinin sloganında da bahsedildiği gibi “Gelecek nesli Tanrı’nın sevgisi ve bilgisi ile donatmak” fikrinden yola çıkılarak başlatılmıştır. Çocuklara bu iki değerli katkıyı sağlayacak olanlar da hem anne babaları hem de onlara emek veren kilisedeki çocuk hizmetine gönül vermiş olan kişilerdir.

Türkiye’deki kiliselerde çocuklar için yeteri kadar hizmetkar olmayışı ve mevcut kişilere de yeteri kadar donanım sağlanmadığını fark ettik ve böylece bu hizmetin çok yararlı olacağı kanaatine vardık. Bu doğrultuda Kucak Çocuk Hizmetleri olarak bu eksikliği giderebilmek için ne yapabileceğimiz hakkında düşünmeye başladık. Ardından bu konuyu kapsamlı şekilde değerlendirip plan, program yapacak bir komite kurduk. Bir hizmetkarın tıpkı bir buğday başakı gibi 5,10, 20 hatta 100 kat ürün verebileceğini düşündük ve böylece bu hizmete BUĞDAY ismini verdik.

Özellikle ülkemizdeki kilise birliğini ve geniş yelpazeyi düşünerek teolojik konulardan ziyade pratik konularda ve kişisel gelişimle ilgili alanlarda hizmet vermeyi amaçlamaktayız.

 

Buğday olarak özellikle 3 konuyu vurgulamak istiyoruz:

  • Çocuk
  • Çocuk hizmetkarı
  • Öğretim yöntemleri

Çocuk: Kimdir, ihtiyaçları nedir, beklentileri nedir, güçlü olduğu yönler, zayıf yönleri, Türkiye’de çocuk olmak, Tanrı’nın gözünde çocuk, kilisede çocuk, çocuk psikolojisi, sosyolojisi, yaş grubuna göre özellikleri…..

Hizmetkar: Kimdir, ne yapar, sorumlulukları, çağrısı, ihtiyaçları, önemi, değeri….

Öğretim Yöntemleri: Hizmetkarın hazırlığı, mekanın düzenlenmesi, yaş grubuna göre yöntemler, vücut dili, görsel, işitsel, teknolojik malzemelerin kullanımı, oyun, öğrenme yöntemleri, ezgi ve müzik, hikaye anlatımı…..
Yukarıdaki her bir konu ve başka bir çok konu detaylı şekilde işlenecek, ihtiyaca göre uygulama ve pratik şansı olacaktır.

Bu sayfadaki formu doldurarak bizimle iletişime geçip ihtiyaçlarınızı paylaşa bilirsiniz.

FORM

Buğday Tazelenme Konferansı 2015

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.