Ailelerin ‘evde’ kaldığı bu süreçte, aile fertlerinin birbirine gösterdikleri sevgi çok önemlidir. ‘Parenting with Patience’den alınan bu çalışma hem ebeveynler hem de aile fertleri için çok faydalı olacaktır.

Sevgi…

1.Korintliler 13:4-7’yi okuyun.

1- Önce 4. ayeti okuyun ve sevginin 5 özelliğini yazın. Sonra onların tam tersini yazın.

Sevgi….                                          Tersi….

———————————-|———————————————–

a.

b.

c.

d.

e.

2- Sonra 5. ayeti okuyun ve sevginin diğer özelliklerini yazın. Yine tersini de yazın.

Sevgi…                                            Tersi….

———————————-|———————————————–

a.

b.

c.

d.

3- Sol sütundaki nitelikler üzerinde dua edin. Gözünüze çarpanları daire içine alın. Rab’bin bu nitelikleri kendinizde de sağlaması için dua edin.

4- Sağ sütundaki niteliklere bir bakın. Daha önce bunların tersi olarak düşündünüz mü? Hangi konularda ilerlemeniz gerekir düşünün ve onları daire içine alın.

5- Ayet 6 ve 7’yi okuyun. Sevginin başka unsurları hakkında bu ayetlerden öğrendiklerinizi aşağıda kendi sözlerinizle anlatın. Bu anlayış, hayatınızı nasıl değiştirmeli?

6- Kendi durumunuzda İsa’ya benzerliğin nasıl göründüğünü açıklayan bir paragraf yazın. Bu paragrafta tövbe gereği, Tanrı’nın sağlayışından sevinme fırsatları ve büyümek için ricalar ekleyin.

7- Şimdi bu sevginin ifadelerine ve unsurlarına tekrar bakın. Özellikle birini ‘bağışlama’ isteği var mı içinizde?

8- Başkaları ne yapmış olurlarsa olsunlar, Rab’be kendinizin daha sevgi dolu bir kişi olmanız yönünde bir dua yazın.

https://www.theapollosproject.com/love-is-a-short-bible-study-on-1-corinthians-134-7/     20/6/2020’de erişilmiştir. İzinle kullanılmıştır

 

Bizi takip edin: