• “Çocuklarımızın – aslında hepimizin– ihtiyacı Mesih’in egemenliği ve kutsallığının çerçevesinde kurulan destekleyici ilişkilerdir.
  •  “Sözde hepimiz çocuklarımızı öğrenci olarak yetiştiriyoruz ama bunun gerçek olup olmadığını anlamak için eylemlerimizdeki öncelikler listesine bakmalıyız.” Kutsal Kitap’ın ana ebeveynlik metni Yas. Tek. 6:4-9 ya da Ef 6:1-4 değil, Matta 28:19-20’dir.
  • “Hem kendimiz hem de çocuğumuz için ana soru ‘Neye inanıyorsun?’ değildir. Ana soru: ‘Neyi seviyorsun? ’dur. Kurtuluş aslında kendimizi sevmekten İsa’yı sevmeye geçmek demektir.
  • “Kutsal Ruh ve Tanrı’nın sözünün yönlendirişi olmadan ebeveynlik yapabiliyorsan ‘Hristiyan bir ebeveynlik’ yapmıyorsun demektir.
  • “Çocuklar Tanrı’nın bizi dönüştürmek için kullandığı birer araçtırlar. Onların günahları bizim günahlarımızı açığa çıkarır. Onların soruları bizim bilgisizliğimizi ifşa eder. Bütün bunlar Tanrı’nın büyümemizdeki teşvikidir.

Bu alıntılar Chap Bettis, The Disciple-Making Parent: A Comprehensive Guidebook for Raising Your Children to Love and Follow Jesus Christ ‘dan alınmıştır.

https://www.goodreads.com/author/quotes/847480  

Chap Bettis’den uyarlanmıştır, 22/5/2021’de erişilmiştir.

 

Bizi takip edin: