Çünkü Mesih İsa’ya iman ettiğiniz için hepiniz Tanrı’nın oğullarısınız (Galatyalılar 3:26).

Bir gün arkadaşlarımla birlikte bir sabah kahvaltısında Tanrı’nın babamız olmasının ne anlama geldiğiyle ile ilgili düşüncelerimi paylaşmıştım. Eğer bir baba değilseniz bu düşünceler sizi alçakgönüllü kılmalı ve teşvik etmeli; eğer babaysanız sizi, alçakgönüllü kılmalı ve daha iyi bir baba olmanızı yüreklendirmeli – Tıpkı Tanrı gibi bir baba.

Burada Tanrı’nın babamız olması gerçeğinden 15 çıkarım var.

 1. Baba Tanrımız bizi dinler – İsa gözlerini gökyüzüne kaldırarak şöyle dedi: ‹‹Baba, beni işittiğin için sana şükrediyorum. (Yuhanna 11:41).
 2. Tövbe edenleri bağışlamak konusunda istekli– Böylece kalkıp babasının yanına döndü. Kendisi daha uzaktayken babası onu gördü, ona acıdı, koşup boynuna sarıldı ve onu öptü. (Luka 15:20).
 3. Vermek konusunda isteksiz değil, mutludur – Çünkü Babanız, egemenliği size vermeyi uygun gördü. (Luka 12:32).
 4. Şu anki durumumuzla ilgili en ufak detayları bile bilir – Babanız nelere gereksinmeniz olduğunu siz daha Ondan dilemeden önce bilir (Matta 6:8).
 5. İyiliğimiz için isteğimize uygun karşılık verir – Babanız nelere gereksinmeniz olduğunu siz daha Ondan dilemeden önce bilir! (Matta 7:11).
 6. Tanrı’nın bilgeliği ve hayatın gerçekleri açıkça ve uygun bir şekilde anlatır – Saf kişiyi ihtiyatlı, genç adamı bilgili ve sağgörülü kılmak içindir. (Özd 1:4).
 7. Ailemize benzeriz– Düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin. Öyle ki, göklerdeki Babanızın oğulları olasınız…. Bu nedenle, göksel Babanız yetkin olduğu gibi, siz de yetkin olun. (Matta 5:44-45, 48).
 8. Söz konusu ailemizdir – Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki, iyi işlerinizi görerek göklerdeki Babanızı yüceltsinler!› (Matta 5:16).
 9. O’nun üstün bilgisini ve yetkisini onurlandırmalıyız – Evet Baba, senin isteğin buydu. (Matta 11:26).
 10. Tarafımızda üstün güç var, bunun sonucu Tanrı’ya güven ve yücelik getirir. –Göklerdeki Babamız, Adın kutsal kılınsın (Matta 6:9).
 11. Baba Tanrı çocuklarını İsa’ya güvenmek konusunda eğitir – Babayı işiten ve Ondan öğrenen herkes bana gelir. (Yuhanna 6:45); Tanrı Babanız olsaydı, beni severdiniz›› (Yuhanna 8:42).
 12. Her an bize çok yakın, her zaman hazır ve bize bunu söyler – Oğullar olduğunuz için Tanrı öz Oğlunun ‹‹Abba! Baba!›› diye seslenen Ruhunu yüreklerinize gönderdi. (Galatyalılar 4:6).
 13. Bize yardım eder ve yön verir – Babamız Tanrının kendisi ve Rabbimiz İsa size kavuşmamız için yolumuzu açsın! (1 Selanikliler 3:11).
 14. Taviz vermez ve tutarlı disiplinlidir – Çünkü Rab sevdiğini terbiye eder, Oğulluğa kabul ettiği herkesi cezalandırır.› (İbraniler 12:6).
 15. Sahip olduğu her şey bizimdir ve her şeyi iyidir –Eğer Tanrının çocuklarıysak, aynı zamanda mirasçıyız. (Romalılar 8:17).

https://justinhuffman.org/2021/04/24/what-does-it-mean-for-god-to-be-our-father/  4/6/2021’de erişilmiştir. İzinle kullanılmıştır.

Bizi takip edin: