Ergenlere hizmet etmiyorum ama yıl boyunca birçok farklı hizmet eden kardeşle konuşurum. O görüşmelere dayanarak aşağıda kilisenizdeki ergenlere hizmet etme konusunda bazı fikirleri paylaşıyorum.

  1. Hristiyan aile eğitimi öğrencilerin Kutsal Kitap’a inanmalarını temin etmez. Eskiden ‘Kutsal Kitap öyle diyor’ gibi cümleler, inançlarımızın yetkisi için yeterli olurdu ama o günler geçip gitti. Bu yüzden Kutsal Kitap’ın Tanrı’nın sözü olduğuna neden inandığımızı anlamalarına yardım etmeniz gerekebilir.
  2. Cinsellikle ilgili konularda Kutsal Kitap’a dayalı düşünce oluşturmada zorluk çekerler. Bu aslında bizi şaşırtmamalı. Kültür günahı kabul edilir kılarsa gençler dünyanın yollarını izlemeye daha fazla maruz kalabilir.
  3. Yetişkinlerle içten bir ilişki kurmayı özlüyorlar. Gençlerin birçoğu ilgisiz evlerde büyüyebilirler ve bu yüzden kendileriyle içten ilgilenen ve yol gösteren yetişkinleri ararlar. Hatta isyankâr gençler bile içten bir ilişki kuran yetişkine olumlu karşılık verebilirler.
  4. İlişki kurmak isterler ama nasıl yapılması gerektiğini öğrenmek için yardıma ihtiyaçları vardır. Onlar sosyal medya tarafından yetiştirilmişlerdir, ilişkilerini internet ve mesajla yürütürler. Akranlarla ve yetişkinlerle yüz yüze ilişkilerin nezaketi ve kurallarını öğrenmeleri gerekebilir.
  5. Meydan okunmak isterler. Kendilerine yol gösteren yetişkinin, onları sevdiği ve onlar için en iyisini istediğini bilirlerse Hristiyanlıkla ilgili zor konuları ele almaya istekli olurlar. Sulandırılmış ve zayıf Hristiyanlık umurlarında değil.
  6. Mezhepler onlar için anlamsız. Onların ailelerinin son beş nesli aynı mezhepte kaldıysa bile başka bir kilisenin Hristiyanlığı daha iyiyse o mezhepte kalmak zorunda hissetmezler. Mezhep bağlılığı onlar için önemli değildir.
  7. Kutsal Kitap’ı bilmiyorlar. Tabi ki eğer kilisede büyüdüyse Kutsal Kitap’taki öykülerin bazılarını bilirler ama Kutsal Kitap’ın ana kapsamlı öyküsünü bilmezler. Hele kilisede büyümüş gençlerin bazıları basit öyküleri bile bilmiyor olabilir.
  8. Onlar huysuz ve dramatik olabilirler. Ergenlerin doğası bu. Hem erkek hem de kız fark etmez. Hristiyanlar bile gençlik heyecanı, fırtınalı hormonlar ve fark edilmez toyluk gibi bu gerçeklikle yüzleşirler.
  9. Tanrı için ateşlenirlerse o ateş gerçektir. Bazen onların imanı bizi utandırabilir.
  10. Kilisenizin iyi bir ergen hizmetini oluşturmak için beklemeleri pek olası değil. Eğer kilisenizin çok iyi olmayan ergen hizmeti varsa ve ergenler gitmeye devam ederlerse büyük ihtimalle kendi isteğiyle değil, ebeveynler zorluyordur.

Bu listeye neyi eklersiniz? Haydi ergen hizmetkarları, düşüncelerinizi bizimle paylaşın.

http://chucklawless.com/2017/02/10-reflections-on-high-school-students-in-your-church/     15/5/2021’de erişilmiştir.   İzinle kullanılmıştır

 

Bizi takip edin: