Yasa’nın Tekrarı 6:5-7’de bilmediğimizi öğretemeyeceğimiz hatırlatılır. İlkin beşinci ayette şöyle der: ‘Tanrınız RAB’bi bütün yüreğinizle, bütün canınızla, bütün gücünüzle seveceksiniz’ ve yedinci ayete göre çocuklarımıza Tanrı’nın sözünü özenle öğretmemiz gerektiği söylenir. Sevmediğiniz bir şeyi çocuklarınıza (ya da dostlarına, iş arkadaşlarınıza ya da yetiştirme fırsatına sahip olduğunuz öğrencilerinize) “sevmelisiniz” diyerek bunu onlara öğretemezsiniz.

Müjdeyi öğretmek için İsa Mesih’in müjdesini yerine getirmeyi bilip seviyorum dememiz yeterli değildir, onu etkin şekilde duyurmak için müjdeyi yaşamalıyız. Mezmurcunun bunu evimize, güncel hayatımıza ve hizmetimize nasıl soktuğuna dikkat edin. Tanrı’nın sözleri ve bilgeliğinden söz ederken Mezmur 78:4’te şunu doğrular: ‘Torunlarından bunları gizlemeyeceğiz; RABbin övgüye değer işlerini, gücünü, yaptığı harikaları gelecek kuşağa duyuracağız.’

Hayatınızda rutin olan herhangi bir haftayı düşünün. Evinizde ne kadar sıklıkla tapınıyorsunuz? Tanrı’nın övgüye değer olduğunu ne kadar sıklıkla çocuklarınıza anlatıyorsunuz? Tanrı, hayatın her detayında mutlak yetkilidir. En derin ihtiyaçlarımızı karşılamak, en büyük ve beklenmedik zorlukların üstesinden gelmek için yeterince güçlü olduğuna güvenmek konusunda bilinçli ve tutarlı bir şekilde çocuklarınızı bu konularda temellendiriyor musunuz? Sık sık ve sevinçle çocuklarınızı kurtuluşun pınarlarından çekip canlarını sonsuz bakış açısıyla ferahlatıyor musunuz?

Bunlar bize normal gibi gelmiyor. Bu yüzden bizde gayretli, kararlı ve disiplinli bir odaklanma olması gerekiyor. Sadece kendin için değil, öğrenci olarak yetiştirdiğin kişiler için de bu çabalamaya değer… Çünkü başkalarına Tanrı korkusunu öğretmenin en büyük bereketi onların Tanrı’ya karşı saygılı bir korkuya sahip olmalarıdır!

Başkalarına Tanrı’yı övmeyi, O’nun gücüne güvenmeyi ve O’nun harikalarıyla sevinmeyi öğretmenin en büyük ödülü onların (ve belki çocukların ve torunların) Tanrı’yı övmeleri, gücüne güvenmeleri ve sadece İsa’da bulunan kurtuluşa sevinmeleridir.

https://justinhuffman.org/2020/07/30/you-cant-teach-what-you-dont-know/ 19/6/2021 erişilmiştir. İzinle kullanılmıştır

 

Bizi takip edin: