God, Marriage and Family. Andreas Kostenberger. Crossway Books, 2004

God, Marriage and Family kitabı evlilik, bekarlık ve aile ile ilgili konuları ele alan değerli bir kitaptır. Önemli alıntılara yer vermek isterim. Bu kez ‘bekarlık’la ilgili alıntıları sunuyorum. Bölüm: ‘Rab’be bölünmez adanmışlık: İlahi Armağan olan Bekarlık’ (sayfa 173-200).  Sayfa numarası alıntıdan sonra geçer.

 1. Ergen yaştan sonraki bekarlar Batı kilisesinde göz ardı edilen sosyal gruptur… (173)
 2. “Bekarlığın kalıcı bir durum olabileceği düşüncesi çoğu insanın aklından bile geçmediğini söylemek abartı değil.’ (173)
 3. Yeni Antlaşma döneminde bekarlığın kalıcı bir durum, bilinçli bir hayat seçeneği olarak tercih edilmesi çok yaygın değildi… (177)
 4. “…İsa’nın ve Pavlus’un öğretişlerinde bekarlık olumlu bir şeydir…hem Pavlus hem de İsa bekarlığın olağan değilse de makbul bir durum olduğunu ileri sürerler ve kendileri de yaşadılar (1 Kor 7:9, 1 Tim 4:1-3). (177)
 5. Bekarlık hem ilahi armağan hem de ilahi bir çağrıdır; bu durumun kişiye zorlanan bir şey değil, seçkin az kişilere verilen ve istekle seçilen bir durumdur. (178)
 6. Bekarlık seçkin az kişilere bir armağan olarak tanınmalıdır. Bu armağan hizmet için önemli avantajlar sağlar ama özünde evlilikten daha üstün ya da aşağı bir durum değildir… (182)
 7. Evlilikten önceki cinsel ilişki evlilik sevgisinin sağladığından daha az veren, daha çok alan evli olurcasına boş bir girişimdir… (183)
 8. Daha yaşlı bekarlar zamanlarını hizmette ve başka olgun bekarlarla ve gruplarla birlikte geçirmeleri hikmetlidir; bu da daha samimi ortamların sağladığı zorluklardan kaçma yolu sağlar… (186)
 9. Genç erkekler için bir plan: Dua edin ve Tanrı’ya güvenin. Tanrı’da ve Tanrı’nın sözünü bilmekte güçlü olun, özdenetim (Tit 1:8, 2:6 ve 1 Tim 3:2) ve yürek paklığı (1 Tim 4:12: 2 Tim 2:22) gibi erdemlerle kendinizi güçlendirin. Aynı düşüncedeki erkeklerle paydaşlık edin ve hesap sorabilir ilişkiyi benimseyin. ‘Ayartma’ ve günah arasındaki farkı unutmayın, günah işlediğinde Tanrı’nın bağışlamaya hazır olduğunu fark edin, kızlardan kaçma veya paranoyak tavırlar takınma, ayartmaya karşı direnme gücünüzü abartmayın. Ayartının ve Ayartıcının gücünü hafife almayın…  (188-190)
 10. Genç bayanlar: Sade olmak sadece giysilerinizle sınırlı değildir. Sözlü olmayan işaret ve tavırlar, müstehcen veya agresif davranışlar, uygun olmayan inisiyatifi üstünüze almak da buna dahildir. Sade, modası geçmiş sıkıcı giysi giymek, makyajı veya parfümü kullanmak veya erkekler arasında sessiz olmak demek de değildir… (192)
 11. Evlilik hiç kimsenin son durumu olmayacaktır (Mat 22:30; Rom 7:3; 1 Kor 7:39). Çünkü Mesih’in bedeninin üyeleri olduğumuz için bütün imanlılar nihai olarak O’nu yüceltmek ve O’nunla birlikte olmak üzere Kuzuya nişanlandık (Yşa 43:7; 1 Kor 10:31; 2 Kor 11:2)… (196-7)
 12. Bu nihai kaderimizi ve mevcut Mesih’e nişanlanmamızı göz önünde bulundurarak bekarların tatmin olması zorunludur. Mevcut medeni halinden sürekli hoşnutsuzluk seyreden dünyaya Mesih’in arzularını karşılamaya yetersiz, aciz veya habersiz olduğunu bildirir… (197)
 13. Bu dünyada Tanrı’nın uğruna evlilikten ve aileden vazgeçen herkes Mesih’in bedeninde yeni bir aileyi ödül olarak alır… (197)
Bizi takip edin: