İnanç savunması bugün gençlik hizmette çalışanları için korkutucu olabilir. Teoloji ve inanç savunması, yeni nesli öğrenci olarak yetiştirmek için hayati önem taşır. Sadece neye inandığımızı değil, neden inandığımızı da açıklamalıyız. Sonsuz miktarda bilgi mevcut olmasına rağmen nereden başlayacağımızı bilmek zordur.

Bu ikilemi düşündüğümde bugün gençlerin sorduğu temel sorulardan bazılarını geniş bir şekilde kapsayan beş kritik inanç savunması alanı sunmak istiyorum. Her konu üç soruya yanıt vermektedir: “Ne?” (konunun kısa tanımı), “Neden?” (konunun günümüzde gençler için neden önemli olduğu) ve “Nasıl?” (öğrencilerle sohbet etmek için yönergeler).

 

Tanrı’nın Var Olması

Ne ve Neden: Tanrı’nın var olmasına ilişkin argümanlar ontolojik, kozmolojik, teleolojik ya da ahlaki olarak sınıflandırılabilir. Son zamanlarda Tanrı’nın var olması için matematik, güzellik ve bilinç gibi argümanlar da sunulmuştur. Tanrı’nın var olmasına ilişkin argümanlar bugün çoğu genç için modası geçmiş görünebilir, ancak gençlerin Kutsal Kitap’a dayalı bir dünya görüşü oluşturmalarına yardımcı olmak açısından hala çok önemlidir.

Tanrı doktrini, Tanrı’nın varlığı, karakteri ve sıfatları bir gencin inandığı diğer her şeyi etkiler. Bu nedenle gençlik hizmetinde olanların Tanrı’nın var olmasını doğadan ve Kutsal Kitap’tan yola çıkarak savunabilmeleri ve öğrencilerine de bunu öğretebilmeleri hayati önem taşımaktadır.

Nasıl? Kozmolojik argümanı kullanmak, Tanrı’nın var olmasını doğal hukuk ve genel vahiyden savunmak için harika bir başlangıç noktasıdır. Kozmolojik argüman, eğer evrenin bir başlangıcı varsa, bir nedeni olması gerektiği anlayışına dayanır.

 

Kutsal Kitap’ın Güvenilirliği

Ne ve Neden: Tanrı’nın Sözü, Şeytan’ın Tanrı’nın Adem ve Havva’ya verdiği emirlerin geçerli olup olmadığını ilk kez sorguladığı Aden Bahçesi’nden bu yana saldırı altındadır. Kutsal Kitap’ın otoritesinin ve güvenilirliğinin sorgulandığı günümüzde de durum farklı değildir. “Daha Önce Evanjelik” hareketinin ilk adımlarından biri, Kutsal Kitap’ın yanılmazlığının ve yetkisinin sorgulanması ve daha sonra da reddedilmesidir. Hıristiyanlar olarak inancımız Tanrı’yı O’nun sözünün vahyi aracılığıyla tanımak üzerine kuruluysa, öğrencilerimizin Tanrı’nın sözünün yanılmazlığına ve güvenilirliğine inanmalarına yardımcı olmalıyız.

Nasıl: Öğrencilerimizin Kutsal Yazılar’ın güvenilirliğini görmelerine yardımcı olmak için öncelikle onlara Kutsal Kitap’a nasıl sahip olduğumuzu öğretmeliyiz. Esinleme doktrini aracılığıyla Kutsal Kitap’ın kökenini ve Kutsal Kitap’ın nasıl yazıya geçirildiğini, tercüme edildiğini ve korunduğunu öğretmek, yazım hataları ve kanon oluşturma ile ilgili mitleri ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir. El yazmalarındaki muazzam miktarı, Yeni Antlaşma’daki görgü tanıklarının ifadeleri ve Kutsal Kitap’taki olayların tarihi ve arkeolojik kanıtlarla desteklenmesinin anlatılması, öğrencilerin Kutsal Kitap’ın sadece bir “peri masalı” değil, doğru ve güvenilir bir tarihi belge olduğunu görmelerine yardımcı olabilir.

 

İsa’nın Dirilişi

Ne ve Neden: Kutsal Kitap’ın gerçekliğiyle bağlantılı olarak, İsa’nın dirilişi Hristiyan inancını kurar ya da yıkar. Pavlus 1.Korintliler 15:12-19‘da, eğer İsa ölümden dirilmemişse, o zaman hâlâ günahlarımızın içinde olduğumuzu ve acınacak durumda olduğumuzu söyler. Kilisede yetişen öğrencilere İsa’nın ölümden dirildiği öğretilir, ancak bunun neden doğru olduğunu “Kutsal Kitap böyle diyor” dışında açıklayabilir ve savunabilirler mi?

Kutsal Yazıların tanıklığını ya da otoritesini hiçbir şekilde küçümsemek niyetinde değilim, ancak muhatap olduğumuz insanlar Kutsal Kitap’ın doğru olduğuna inanmıyor ya da onu Tanrı’nın sözü olarak görmüyorlar. Bu nedenle, İsa’nın dirilişinin (ve genel olarak mucizelerin) mantıklı olduğunu göstermek için Kutsal Kitap’ı tarihsel kanıtlarla birlikte kullanmak akıllıca olacaktır.

Nasıl? Gary Habermas İsa’nın dirilişi üzerine geniş kapsamlı araştırma yapmıştır ve bu konuda önde gelen akademisyendir. Her tarihçinin (Hristiyan ya da Ateist) hakiki olarak kabul edeceği altı tarihsel olgu tespit etmiş ve bu olguları açıklayabilecek tek mantıklı çıkarımın İsa’nın bedensel olarak mezardan dirildiği olduğunu kanıtlamak için “asgari olgular yaklaşımı” adını vermiştir.

İsa’nın bedensel olarak mezardan dirildiği çıkarımına götüren Altı Tarihi Asgari Gerçek:

  1. İsa Pontius Pilatus yönetiminde çarmıha gerilerek öldürülmüştür.
  2. Elçilerin Deneyimleri (görgü tanıklarının tanıklığı).
  3. Müjdenin ilk duyuruluşu (ilk inanç bildirgeler aracılığıyla).
  4. Öğrencinin dönüşümleri.
  5. İsa’nın kardeşi Yakup’un dönüşümü.
  6. Pavlus’un Dönüşümü.

 

Kötülük Sorunu

Ne ve Neden: Acı çekildiğinde, sevgi dolu bir Tanrı’nın neden yeryüzünde bu kadar çok kötülük ve acının devam etmesine izin verdiğini sormamıza neden olur. Bu derin ve kişisel sorular gençlerin Tanrı’nın iyiliği ve sadakatinden, hatta varlığından şüphe etmelerine yol açabilir. Kötülük sorunu da zorlu bir konudur çünkü kötülük pek çok soru doğurur (mantıksal, kanıtsal, dini/varoluşsal, ilahi gizlilik, cehennem sorunu vb.) dolayısıyla “tek bir basit cevap” yoktur; Hıristiyan inancına yönelik bu zorlukları ele almak için birden fazla cevaba ihtiyaç vardır.

Nasıl: Kötülük sorununun Hıristiyanlar için yarattığı zorluklara rağmen, teologlar ve filozoflar tarafından faydalı çözümler sunmak için yoğun çalışmalar yapılmıştır. Özgür irade savunması, büyük iyilik teodisesi, şüpheci teist yanıt, mümkün olan tüm dünyaların en iyisi teodisesi ve büyük zafer teodisesi gibi savunmaları (Tanrı ile kötülüğün bir arada var olması arasında bir çelişki olmadığını gösterir) ve teodiseleri (Tanrı’nın kötülüğe izin vermesi için yeterli nedenler sunar) öğreterek, öğrencilerinize Tanrı’nın dünyada kötülüğe izin vermesi için yeterli nedenler olduğu konusunda güvence verebilirsiniz. Eyüp gibi, bazı şeylerin neden olduğunu asla tam olarak anlayamayacağız, ancak kötülük üzerinde mutlak yetkili olan ve bizi Oğlunun benzeyişine dönüştürmek için her şeyi bizim iyiliğimiz ve kendi yüceliği için yapan Tanrımıza güvenebiliriz (Romalılar 8:28-29).

 

Ahlaki İnanç Savunması

Ne ve Neden: Bugünkü gençlerimizin en büyük soruları ahlaki inanç savunma konusundadır. Pek çok genç Hristiyan inancının doğru olduğuna inanmadıkları için değil, iyi olduğuna ya da gelişmeleri için yararlı olduğuna inanmadıkları için reddetmektedir. Kadınların kürtaj yaptırmak için bedenleri üzerinde hak sahibi olmalarına izin vermeyen, eşcinsel arzularla “doğan” insanların istedikleri kişiyi sevmelerini engelleyen ve biyolojik cinsiyetlerinden farklı bir cinsiyette olduklarına inananları “gerçek kişiler” olmayı engelleyen bir Tanrı’yı kabul edemezler.

Nasıl?: Gençlerimizin iyilik ve insanın gelişmesi hakkında dünyanın inandığından daha iyi bir öykü anlatmalarına yardımcı olmak istiyoruz. Sadece Tanrı’nın var olduğunu ve Kutsal Kitap’ın doğru olduğunu ilan etmekle kalmamalı, aynı zamanda Kutsal Kitap’ın kurtarıcı öyküsünün ve Tanrı’nın emirlerinin iyi olduğunu ve yaşayabileceğimiz en iyi yol olduğunu görmelerine yardımcı olmalıyız. Kültürümüzün inançları ve ahlaki değerleri, kürtajın ve LGBTQ’nun kabulüne yönelik argümanlar daha iyi olduğu için değil, bu ideolojiler ikna edici bir anlatımla sunulduğu için değişmiştir. Günümüzde müjdeleme, öğrencilerimizin kurtuluş öyküsünün güzelliğini, iyiliğini ve bereketini, şüphecilerin Hristiyan inancına inanmaya açık olmalarına yardımcı olacak bir olasılık yapısı oluşturacak şekilde iletmelerine yardımcı olmayı içerir. Blaise Pascal’ın dediği gibi, “İnsanlar dini hor görür. Ondan nefret ederler ve doğru olabileceğinden korkarlar. Bunun çaresi [1] dinin akla aykırı olmadığını göstermektir … . [2] onu çekici kılmak, iyi insanların onun doğru olmasını dilemesini sağlamak, [3] onun doğru olduğunu göstermektir” (Pensées, 28).

İnanç savunmasının bu beş alanında donanımlı olmak, öğrencilerimizin inancı savunmalarına ve dünyanın sunduklarından çok daha iyi bir öykü olan büyük kurtuluş öyküsünün güzelliğini göstermelerine yardımcı olacaktır.

https://www.youthpastortheologian.com/blog/five-key-areas-of-apologetics-for-student-ministry    23/3/2024’te erişilmiştir. İzinle kullanılıyor

Bizi takip edin: