Okulun girişinden kaldırım boyunca uzanan uzun bir öğrenci kuyruğu vardı. Bu garip bir görüntüydü çünkü öğrenciler okulun ilk günü zil çalmadan sınıfa önce girmek için koşuştururlardı. Kızımla beklerken okul yöneticilerinin güvenlik konusunda bazı tedbirler aldıklarını fark ettik. Öğrenciler metal detektör cihazından geçiriliyor, herkesin çantası kontrol ediliyordu. Otoparkta birkaç polis arabası duruyordu. Aslında ikimiz de şaşırmadık çünkü geçen hafta bit öğrencide silah bulunduğu haberi geldiği için okul birkaç saatliğine kapatılmıştı.

Geçen hafta şahit olduğumuz olaylar ve bugün okul girişindeki güvenlik kontrolü bu dünyanın çocuklar için ne kadar korkunç olduğunun altını çizer nitelikte. Sadece çocuklar için değil, ebeveynler için de korkunç bir durum!

Gençlik liderleri, bu bozuk dünyanın gerçekliği ve içinde barındırdığı tehlikelere karşı ayık uyanık olunması konusunda, ebeveynleri çocuklarının bu gerçekleri işlemelerine yardımcı olmaları için nasıl teşvik edebilir ve donatabilir?

Gençlere Gerçekçi Davranmalıyız.

İçgüdümüz gençlerimizi kırılmış, bozuk olan bu dünyadan korumaya zorlar.  Bazen bu içgüdü yalan söylememize ya da gerçekle bağdaşmayan bir güveni sağlayarak gerçeği yumuşatmamıza kadar gidebilir… Onları gerçeklikten korumamıza ihtiyaçları yoktur. Bunu Kutsal Kitap’a uygun şekilde değerlendirmelerine olanak sağlayıp, onlara yardım etmemize ihtiyaçları vardır.  Tabii ki gençleri dünyanın kötülüğünü filtresiz şekilde, detay ve ayrıntılara boğmamız gerektiğini söylemiyorum ama biz gerçeği mutlaka onlarla paylaşmalıyız.

Dünyanın bozuk oluşu derin, acı, korkunç ve çirkindir. Ama bir o kadar da tehlikeli. Düşmanımız da öyle, yutacak birini arıyor. Kutsal Kitap boyunca bu gerçeklik çıplak bir şekilde tasvir edilir. Ancak bu güneşin altındaki gerçeğin acısıyla birlikte müjdenin gerçeği de apaçıktır. Bu gerçek, gençlerin bu bozuk dünyayı nasıl değerlendireceklerine yardım etmemiz konusunda ip ucu verir.  Bütün yaratılış inliyor, bu inlemelere bakıp onları anlamak bazen zor. Ama bu inlemeler gelecek olanları bekler (Romalılar 8:18-25). Bu bozulmuş, günah dolu dünyanın gerçeği şudur: zorluk, çatışma ve acıyla yüzleşme.

Müjdenin iyi haberi İsa’nın dünyayı yenmesi ve bizim bunun sonucunda cesaret ve güç alabilmemizdir (Yuhanna 16:33). Müjde en çok, günahın gerçekliğinin ve sonuçlarının karanlığında, çirkinliğinde parlar. Gençlere bozulmuş dünyanın gerçekliğini anlatabilmemiz için önce müjdenin gerçek çözümünü sunmalıyız. Bu şeffaflık, bozulmuş dünya üzerinde olan umuda işaret etme fırsatımızı sağlar.

Onları gerçek güven kaynağına yönlendirmeliyiz.

Gençlere karşı tamamen dürüst yaklaşmış olsak da onlara gelecek hakkında tam emin olmayacağımızı da söylemeliyiz. Bu durum, İsa’ya güvenmemize zorlayıcı bir etken olabilir. Kızıma dünyada her şeyin iyiye gideceğine dair bir güven veremem. Kendisine uzun ve hiç sorun olmayan bir hayat sunamam. Çünkü Kutsal Kitap öyle bir şeyi vaat etmiyor.

Kutsal Yazılar bize Tanrı’nın iyi ve her şey üzerinde mutlak yetkili olduğunu doğrular. Günlerimizin sayılı olduğunu (Mez 39:4) ve Tanrı’nın günlerimizin sayısını bildiğini açıklar (Mez 139:16).  Kutsal Yazılar bazı günlerin kötü olduğunu hatırlatır (Ef 5:16) ve bilgelik kazanabilmek için günlerimizi saymamızı öğütler (Mez 90:12).

Gençlere gelecekle ilgili boş güven duymalarını sağlayarak onları sahte bir güven duygusuna sürüklemek istemem. Tersine bu güvenin bulunduğu tek yerde güveni aramaları adına yalvarmak isterim. Bunu sadece onları İsa’ya yönlendirerek yapabilirim. Gerçek güvenin sadece İsa’da olduğunu her zaman hatırlatmak isterim. Amacım onları korku ile felç etmek değil, onları harekete geçirmektir. Güvensiz bir dünyada yaşarken sonsuz güvenliği bilmelerini isterim.

Bu bozulmuş dünyada bazı olayların neden olup bittiğini kimse bilemez.  Ama bütün kötü durumlarda Rab’be gözlerimizi dikip, O’na güvenerek, O’nu daha yakından tanıma fırsatımız olduğuna eminiz. İmanlılar olarak Mesih’e benzerliğimizi sağlamak amacıyla bütün olumsuz durumları bile iyiliğimiz için kullandığı konusunda güvenimiz var (Rom 8:28-29).  Eğer gençleri bozulmuş dünyanın zor gerçeklerinden koruma girişiminiz varsa onların müjdeyi daha derin anlamalarını nasıl bekleriz?

https://www.youthpastortheologian.com/blog/telling-students-the-truth-about-our-broken-world  2/10/2021’de ulaşılmıştır. İzinle kullanılır

Bizi takip edin: