Ergen yıllarımda dünyayı daha çok fark etmeye başlarken Hristiyan dünyasının fark ettiğimden daha çok karışık olduğunu anlamaya başladım. Bu karışıklık, İsa’nın öğrettikleriyle çelişmek yerine, aslında bunu yerine getirir. Ama kimse bana bunu söylemedi.

Aşağıda Hristiyan karışıklığı hakkında bazı şeyler var, bu liste ergen çocuğunuzu yetiştirmeye yardım edebilir.

 1. Gerçek Hristiyanlar hep azınlık olacak.

İsa şöyle dedi: “Oysa yaşama götüren kapı dar, yol da çetindir. Bu yolu bulanlar azdır. (Matta 7:14).” Gerçeklik, asla çoğunluk tarafından belirlenmez. Azınlıkta olmanız, yaptığınızın yanlış olduğu ya da yaptıklarınızdan utanmanız gerektiği anlamına gelmez. Aslında İsa’ya göre gerçeği anlamak konusunda çoğu kişi yanlış yapıyor.

 1. “Hristiyan’ım” diyen herkes öyle değil.

İsa bunu da öğretti. “Bana <ya Rab ya Rab!> diye seslenen herkes Göklerin Egemenliğine girmeyecek (Matta 7:21).” Ayrıca Tanrı’nın egemenliği delice ekilmiş bir tarla gibidir. Tarlanın sahibi şimdiye kadar bu deliceleri sökmemeye karar verir (Matta 13:24). Sahte olarak “Hristiyan’ım” diyen birçok günahlı Hristiyan var. İsa bu karışıklığı çözsün.

 1. Öğretmek için Kutsal Kitap’ı kullanan herkes Hristiyan değil.

Her zaman İsa’nın mesajını çarpıtan ve kötüye kullananlar vardı. İsa, sahte öğretmenlerden sakınmamız gerektiğini söyler (Matta 24:4). Petrus da aynı şekilde sözü çarptıranlar hakkında uyarır (2. Petrus 3:16). Hristiyanlar ama Tanrı’nın sözünü iyi kullanmıyorlar (2. Tim. 2:14,15). Müjdeye dayanan Hristiyanlık dünyanın her yerine yayılıyor. Müjdeyi sulandıran kişiler ise kaçınılmaz olarak sönüp gidiyor.

 1. İnancımıza saldıran ve inancımızı yıkmak isteyen her zaman olacaktır.

Çevremizde Hristiyanlığa saldıran alay edenler olacaktır (2.Pet.3:3). Sözler sadece Hristiyanlığın yıkılışını ister, olumlu bir alternatif sunmaz. Saldırılar sizi saptırmasın. Onların sorularına cevap verebiliriz.

 1. Hristiyanlık ‘entelektüele’ karşı değil, entelektüalizme, bilime değil, bilimciliğe karşıdır.

Bu iki isim, doğal varsayımları içerir ve akla tapınır. Çok sayıda Hristiyan var ama entelektüellerin çoğu Hristiyan olmayabilir. İsa şöyle dedi: “Bu gerçekleri bilge ve akıllı kişilerden gizleyip küçük çocuklara açtığın için şükrederim” (Matta 11:25).

 1. Acı çekme ve kötülük sorularının en iyi cevabın Hristiyanlık verir.

Alay edenler dünyada kötülük ve acı sorununu kullanmayı severler. Hristiyanlık bu sorunun en iyi cevabını verir. Belki Hristiyanlığın cevabının gizemini beğenmeyebilirsiniz ama diğer cevaplardan çok daha iyidir. Yılma!

 1. Gerçek Hristiyanlar da adaletsizlik yaptı.

Bunun nedeni Hristiyanlığın karanlığı değil, insan yüreğinin karanlığıdır. Gözün korkmasın. Bu sorunlar Hristiyanlıktan ötürü değil, Hristiyanlığa karşıdır. Bu bir bağlantı, etkiye tepki değil. Gerçek acımasızlığı görmek isterseniz Hristiyanlığın etkilemediği bir yere bakın. (Örneğin 20. Yüzyılda komünistler 100 milyon insan öldürdüler.)

 1. İnanç gerekli olmakla birlikte, umudumuz rasyonel bir delile dayanır – diriliş.

İsa’ya inanmak Noel Baba’ya ya da Bigfoot’a inanmak gibi değildir. Baskın çıkan akla yatkın kanıtlarımız vardır. O yüzden azınlıkta olmamıza karşın güvenimiz var. (Bkz#1)

 1. Eleştirenleri dinle ama onların zehrini içme.

Hristiyanlığın gücü öz eleştiridir. Ama buradaki bir dengeyi unutmayalım: Hristiyanlığı yıkmak isteyen eleştirmenlerin olduğunu fark etmemiz gerek. Hep kusur bulucu tavır günahtır. İsa dönene dek gelini hep kusurlu olacak. Ama kilise, her zaman İsa’nın sevdiği gelindir.

 1. Eleştirirken çok dikkatli olun.

Genç olmanıza karşın ‘öz doğruluğunuza güvenmek ’ten muaf değilsiniz. İmanlı olmayanların baskın çıkan günahları küstahlık ve kendi doğruluğuna güvenmektir. İnşa ederken ne kadar zor olacağını göreceksiniz. Charles Spurgeon şöyle dedi, “Tembeller kendi yeteneklerini beğenebilirler çünkü o yetenekler denenmemiştir, gayretli çalışan ise hemen eksiklerini anlar.” Alçakgönüllülük isterseniz çalışkan olun, ne kadar önemsiz olduğunuzu öğrenmek isterseniz İsa için çok büyük bir şey yapmaya çalışın. Ya da daha basit sözlerle söylemek gerekirse filmi eleştirme, filmi yap! Eleştirinizi Tanrı’nın halkını güzelleştirme arzusuna dönüştürün.

 1. Çoğu şovmen çok güzel, çekici ve de akılsızdır.

Dikkatimizi Hollywood’a çevirerek eğlencenin nasıl baştan çıkarıcı olduğunu anlamamız gerekiyor. Kamera, günahın neden olduğu yıkımı ve boşluğu dışarıda bırakarak uzanır. Kutsal Kitap’a göre Hollywood’un çoğu, tanrısı midesi (veya iştahı) olan aptallardır. Yaşamlarını taş üzerine değil, kum üzerine kuruyorlar (Matta 7:24). Bir pastör olarak bu yıkıma tanıklık ettim. Kamera Mesih’i hiç göstermiyor. Mesih olmadan mutlu onlara imrenme, onlar için üzül.

 1. Hristiyanlığın cinsel ahlakına güven.

Cinsel ilişki, heteroseksüel bir evlilikte güvenli bir kullanım için tasarlanan radyoaktif bir güçtür. O kapıyı açıp ‘radyoaktif’ uyarıları görmezden gelenler zarar görürler.

 1. Her zaman taktir ettiğiniz ama inancından dönen Hristiyanlar olacak.

Ne kadar kalbi parçalarsa parçalasın bu yeni bir şey değil. Pavlus’un Demas (2.Tim.4:10), Figelos ve Hermogenis (2.Tim.1:15) gibi inancından dönen takım arkadaşları vardı. Bu dolaysız olarak akıntıya kapılıp sürüklenme (ibr.2:1) olabilir. Eskiden de oldu, ileride de olacak.

İsa şöyle dedi: “O zaman birçok kişi imandan sapacak, birbirini ele verecek. Birçoklarının sevgisi soğuyacak. Ama sonuna kadar dayanan kurtulacaktır” (Matta 24:10,12,13). Bunlar İsa’yı izlemenin doğru olmadığını kanıtlamıyor. Zaten İsa böyle bir şeyin olacağını önceden söyledi.

Sonuç

Hayat karışık, Yeni Antlaşma Kilisesi karışıktı. Hristiyanlar da karışık. Fakat bu, Mesih’i takip etmenin değil, günahın doğasının suçudur. G.K. Cherterton, “Hristiyanlık denenip eksik bulunmadı, zor bulundu ve denenmedi” demiştir. Eleştiren kişilere inanma. Dünyada gerçek kilise canlı bir şekilde büyüyor. Batının karışıklığı sizi saptırmasın. Güvenle İsa’yı izleyin, var gücünüzle. İsa bu karışıklığı son yargıda çözecek. Kendini İsa’ya, müjdeye, sözüne, kilisesine verdiğinde kendini her zaman tarihin doğru kenarında bulursun.

https://www.theapollosproject.com/an-apologetic-for-the-christian-mess-12-things-i-wish-i-had-known-as-a-teen/     17.8.2019 erişilmiştir. İzinle kullanılmıştır

Bizi takip edin: