Aşağıda ergenlere ulaşmanıza yardım edecek bazı fikirler var:

(1) Konuşmacılarımızın ergenlere hitap etme becerisi olması lazım. Bu, mutlak kilit noktadır. Ergenler ve çocuklar sizin eğitim derecenize, yazdığınız kitaplara ya da bilgin olarak başarılarınıza hiç önem vermezler. Yani sahip olduğunuz belli bir itibara göre sizi dinlemezler. Eğer ilk dakikalarda onların dikkatini çekip konuşmanın her dakikasında bunu koruyamazsanız onlar kapanacaklar ve sizi dinlemeyeceklerdir. Maalesef bugünkü ergen/çocuk gerçekliği budur. O zaman konuşmacılarımız ergen/çocuklara hitap konusunda yetenekli olmalıdırlar. Dinleyicileri konuya sadece etkili mizaç, iyi öykü anlatımı veya kullanılan örneklerle sürükleyen değil aynı zamanda gerçeği sulandırmadan, çocuk ve ergenlerin bunu kavramalarına yardım edebilmelidir.

(2) Konferanslarımız eğlenceli ve kahkaha dolu olmalı. Mesela inanç savunmasının ‘cansız, daima ciddi, kızgın, tartışmacı ve ağır’ ünüyle kısıtlanmasından bıktım. Tabii ki Tanrı’nın gerçeği hakkında ciddi olmalıyız ve konuşmacılar bu konuda gerçekten harikalar. Yine de örneklediğimiz Hristiyan hayatının sevinç ve kahkahalarla dolu olmasını isteriz. O zaman böyle bir şeyi konferanslarımızda önceden planlamalıyız. Örneğin konuşmacıyı tanıtırken onun başarılarından bahsetmeyelim. Şakalaşıp ya da bir oyun oynayıp, dinleyicilerin katılımını ve gülümsemelerini sağlıyoruz. Böylece konuşmacıların tanıtımı daha kişisel oluyor ve dinleyiciler onunla bağ kurabiliyor. Nitekim birçok katılımcı bu kahkaha ve eğlence sonucunda bizleri alkışladılar. Kim bir inanç savunması konferansında bu kadar kahkaha atacağımızı düşünürdü ki?

(3) Konferansın içeriği dünya görüşü ve teoloji olmalı. Çoğu çocuk/ergen öğretişinin ve müfredatının içeriği bu iki sözle özetlenebilir: İsa’yı sev ve iyilik yap. Maalesef değinilen derinlik bu kadar. Bizim amacımız öğrencilerin Hristiyanlığın kanıtlarını, hayata Hristiyan gözlüğüyle bakmalarını ve büyük Tanrımızla ilgili teolojiyi anlamalarını sağlamak olmalı. Ve biz öğrencilerin bu içeriği çok beğendiklerini görüyoruz, konferansta ne kadar öğrendikleri ve nasıl büyüdüklerini bizlere söylediler.

https://www.str.org/w/deeper-teaching-in-apologetics-and-theology-for-youth?inheritRedirect=true  uyarlanmıştır. 16/5/2020’de erişilmiştir.

Bizi takip edin: