Evliliğin için iki basit ama yararlı imge
Sağlam bir evlilik, bizi seyreden dünyaya ve çocuklarımıza müjdeyi göstermek için kaçınılmazdır. Yine de sağlam bir evlilik yaşamak eskiden bu kadar zor değildi. Birkaç sahte fikir, imge, beklenti ve inanç hem gençleri hem de yaşlıları baştan çıkarır.

Küçük grubumuzda güçlü ve sağlıklı evlilik geliştirmek için hayati kavramları resmeden iki basit ama klasik imge ortaya koydum. Bunlar benden kaynaklanmadı ve aslında on yıllardır devam ediyor. Ama onlar birer klasiktir, çünkü önemli gerçekleri barındırırlar.

Üç Bacak Yarışma
Her ne kadar gözden düşmüş gibi görünse de üç ayak yarışı 25 yıl önce önemli bir piknik etkinliğiydi. İki kişi iç bacaklarını birbirine bağlar ve bitiş çizgisine koşarak diğerleriyle rekabet ederdi. İletişim ve koordinasyon çok önemliydi. Düşenler seyircilere eğlence sağladı.

Aynı şekilde Kutsal Kitap’ın evlilikle ilgili en çok tekrarlanan ayetine göre erkek ve kadın ana babayı bırakır, birbirlerine bağlanır ve tek beden olmaya başlarlar. İki kişi ama bağlandıkça tek beden oluyorlar. İki ama aslında bir yani…

Bu yeni birliktelikte, iletişim ve eşgüdüm şarttır. Ayrıca madem birbirine bağlılık söz konusu o zaman biri ötekine bakmalıdır. İki kişi yarışmayı birlikte tamamlamalıdır. Bizim örneğimize ters olarak evlilik başkalarıyla bir yarışma değil, Tanrı’nın önünde bir maratondur. Uzun vadeli bu yolculuğu birlikte yaparız.

Bu örnek evliliğe uygulandığında, en çok sevmemiz ve yüreklendirmemiz gereken kişinin bize bağlanmış olan kişi olduğunu belli eder. Dostlar gelirler ve giderler. İşlerin iniş çıkışları olacaktır. Ama evlilikte bu kişiye bağlanırım. Kendisi sevgime ve yüreklendirmeme ihtiyaç duyar. İlişkinin ağırlığını tek başına kaldıramaz. Birlikte inşa edilir evlilik.

Başka bir ima yaptıklarımın ötekini ne kadar derin etkilediğini fark etmektir. Günah kendimizi merkez alır. Defalarca yaptıklarımızın hayat arkadaşımızı ne kadar etkilediğini fark etmiyoruz.  Ama onları etkiler. Yanlışlarımız, katlandığımız hastalıklar ve başımıza gelen takatsizliklerin tümü ötekini etkiler. Bu evliliğin ‘iyi ya da kötü’ yanları olarak görünse de ötekinin değişimlerini sindirmek yorucu olabilir. Rab olağanüstü ıstıraplara izin vermedikçe, hiç kimse diğer kişiyi yarışın dayanıklılığı için taşımak istemez. Şöyle bir söz ‘kararımın seni etkilediğini biliyorum. Benimle uyumun için teşekkür ederim’ gibi bir söz ilişkiyi rahat ettirir.

Özetle bu örnek şunları fark etmemize yardım eder: Tek olduk, iletişime ihtiyacımız var, başa gelen neyse ötekini etkiler ve her ikisi de birbirlerine vermelidir. Ama bütün gerçek bu değil. Bu gerçekle gerilim içerisinde kalan ikinci gerçek var.

Üçgen
Evlilik hakkında düşünmek için başka basit ve tanıdık bir örnek üçgendir. Üçgenin tepesinde Rab var. Alt iki köşede evlilikteki iki kişi var. Sıkça bu örnek evlenmek üzere çifte Rab’be yaklaşmalarını öğretmek için kullanılır; öyle ki evlilikleri sağlam olsun.

Ama bu örnekte başka bir şey daha var. Sadece üç bacak yarışı örneğine bakıp boğuşan bir evlilik görürsek cesaretimiz kırılabilir. Ya da evliliği veya partnerini putlaştırabilirsiniz. Önceki örnek evliliğin bütününe odaklanır.

Ancak bu örnek öteki ne yaparsa yapsın ben Mesih’e benzemek konusunda büyümeye devam etmem gerektiğini öğretiyor. Tanrı evliliği, kutsallığımız ve mutluluğumuz için verdi. Evlilik sonsuz değildir; sadece bu hayata özgüdür. Yargı gününde Rab’bin önünde yalnız duracağımı unutmamalıyım.

Demek öteki ne yaparsa yapsın ben Rab’bi sevme, eşimi sevme ve Mesih’e benzemek konusunda büyümenin ardından koşmalıyım. Eşim yukarı çıksa da yerinde dursa da ya da Rab’den uzaklaşıyorsa bile ben bu kutsallık üçgeninin zirvesine çıkabilirim.

Ayrıca üçgen bana, kurtarıcımın eşim değil, İsa olduğunu hatırlatır bana. Birçok erkek ve kadın, eşlerini pratik olarak kurtarıcıları yaparlar. Eşimizden bazen sadece İsa’nın sağlayabildiği sevgiyi, kabulü, durumları denetlemesini, içsel şifayı ve sıkıntı/açılardan kurtuluşu sağlamasını bekleriz.  Ama tek kurtarıcı vardır ve O senin karın ya da kocan değildir.

Uygulama Soruları
Bu gerçekleri nasıl uygularız? İşte bazı sorular

  1. Yaptıklarımın, huylarımın, zayıflıklarımın ve kararlarımın eşimi etkilediğini fark ediyor muyum? Eşimden gelen lütuf için şükrediyor muyum? Daha nazik olmam gerekiyor mu?
  2. Yarışın bizi hangi yöne götürdüğü hakkında yeteri kadar zaman ayırıyor muyuz? Yoksa çok hızlı gidip daima düşerek başarısız mı oluyoruz?
  3. Bağlandığım kişiyi geliştirmek ve yüreklendirmek benim önceliğim mi? Yoksa pratik olarak başka kişiler mi önce gelir?
  4. Eşimi veya evliliğimi putlaştırıp Rab’le ilişkimi göz ardı ediyor muyum?  Rab’le ilişkimi eşimle ilişkiden ayırıyor muyum?
  5. Eşim ne yaparsa yapsın günahımdan dönüp evliliğin zorluklarının beni kutsal kılmasına izin veriyor muyum?

Bu basit örnekler aslında anlamlı ve önemlidir. İlki bütün müjdeyi nasıl tasvir ettiğini işaret eder, ikincisi O’na ve birbirine yaklaşma ve ilişkide büyümede kişisel sorumluluğumuzu hatırlatır.

https://www.theapollosproject.com/two-simple-images-for-your-marriage/

19/12/2020’de erişilmiştir. İzinle kullanılmıştır

 

Bizi takip edin: