Sosyal hayatımızda, kilisemizde, iş yerinde, aile yaşamımızda işitmek/ duymak kolay bir şey olabilir ama etkili biçimde dinlemek, çoğu zaman çok daha zor. İyi iletişim ve sağlıklı ilişkiler, karşımızdaki kişinin sözlerini sadece işitmeye değil, kişilerin demek istediklerini dinlemeye dayalıdır. Dinlemek, karşımızdaki kişiye değer verdiğimizi, onu önemsediğimizi gösterir.

Ama dürüst olacak olursak çok azımız iyi dinleyicidir. Başkalarını duymak kolay olabilir, ama onları gerçekten dinlemekse çok daha zor. Bu durum özellikle kilisede gerçekten önemlidir. Çünkü bizler, birbirimizi sevmeye, kayırmaya ve birbirimizin yüklerini taşımaya çağrıldık. Maalesef iletişim sırasında etkili biçimde dinleme sağlanmadığında bunların hiçbiri mümkün değildir. David Mathis yazdığı harika Habits of Grace adlı kitap aracılığıyla bizlere 6 dinleme dersi sunar.

  • İyi dinleme sabır gerektirir.

Biz aceleci veya dikkatsizce dinlemeye yenik düşmeyelim. Aksine tam ve sabırla dinlemek konusunda istekli olalım. Dikkatimizi aklımızda veya çevremizdeki şeylere değil, konuşan kişiye verelim. Kendimizi savunmak ya da konuşmacıyla savaşmak için ne söyleyeceğimizi tasarlamaksızın karşımızdaki kişiyi dinlemeliyiz. Mathis şöyle diyor: “İyi dinleme cep telefonunu susturur, konuşmayı kesmez, sabırlı ve dikkatlidir.’

  • İyi dinleme bir sevgi eylemidir.

Kötü bir şekilde dinlemek aslında karşımızdaki kişinin sözünü bir an önce bitirmesini ve işimize gücümüze bakma fırsatını beklemek demektir. “Kötü dinleme reddeder, iyi dinleme kucaklar. Kötü dinleme başkalarını küçültür, iyi dinleme başkalarının varlığının devamını ister. Bu iletişim biçimi, kişilerin varlığının fark edildiğini gösterir.’ İyi dinleme Kutsal Kitap’ın buyruklarının gerçekleşmesi için kilittir, bu buyrukların en büyüğü ise sevmektir.

  • İyi dinleme anlayışlı sorular sorar.

Özdeyişler bu konuda bize meydan okur. Akılsızın dinlemek istemediğini, sadece kendi görüşlerini söyleyip durmayı arzuladığını, dinlemeden karşılıklar verdiği konularında bizleri uyarır. “İyi dinleme sadece kolayca ‘evet hayır’ cevapları isteyen sorular değil, düşündürücü cevaplar bekleyen sorular sorar. Sözsüz iletişime dikkat eder, konuşmacının vermek istemediği detayları sorgulamaz. Yumuşakça konuşmacıyı çeker, o yumuşak tavır ile sorular sorarak onu taze bir bakış açısına yönlendirir.’ Yani o kadar iyi dinler ki daha fazla dinlemesini sağlayacak sorular sorar.

  • İyi dinleme hizmettir.

Karşımızdaki kişiyi etkili biçimde dinlersek onlara hizmet etmiş oluruz. “Bazen yaptığımız en önemli hizmet; omuzlarımızı incinen bir kişiye vermek, kollarımızı açmak, öne eğilmek, göz teması kurmak ve onun acısını dibe kadar duymaktır.” Bazen insanların öğütlerimize değil, onlar konuşurken onları sonuna kadar dikkatli ve istekli dinlememize ihtiyacı olacak. Bazen sunduğumuz tedavi sadece iyi bir dinlemedir.

  • İyi dinleme iyi konuşmamızı hazırlar.

İyi dinleme bilgece karşılık vermemizi sağlar. Sessizce dinlememiz, bilgece konuşmamızı hazırlar. “Dinlemeden yanıt vermek ahmaklık ve utançtır (Özd. 18:13), bilge kişi savunmacı tavra direnir, yargılamadan dinler, kendini tüm anlatı verilmeden ve tüm öykü dinlenmeden görüşlerini ve karşılıkları oluşturmamayı eğitir.’’

  • İyi dinleme Tanrı ile ilişkimizi yansıtır.

Karşımızdaki kişiyi yarım yamalak dinlemekle Tanrı’yı yarım yamalak dinlemek arasında sıkı bir bağlantı vardır. Bonhoeffer şöyle uyarır, “Kardeşini dinleyemeyen kişi çok geçmeden Tanrı’yı dinlememiş olur; Tanrı’nın huzurunda da sadece gevezelik eder.’’ Eğer Tanrı’nın Kutsal Yazılar’da konuşurken sesini dinlemek istiyorsak, başkalarının seslerini dinlemek için de kendimizi eğitmeliyiz. Onları dinlemek konusunda isteksizliğimiz ya da beceriksizliğimiz Tanrı’yı dinlemek konusunda isteksizliğimiz veya beceriksizliğimiz hakkında bizi uyarmalı.

Mathis’in sonucu budur: “Etkili dinleme, gerçek Hristiyan paydaşlığının dinamiğinde iyi bir lütuf aracıdır. Sadece Tanrı’nın hayatımıza lütfunu aktarmak için kullandığı bir kanal değil, bizi başkalarının hayatlarında kendi lütuf aracı olarak da kullandığı bir kanaldır. İyi dinleme, alışkanlıklarımızı geliştirmek için yaptığımız en zor şeylerden biri olabilir ama lütfunun güçlendirdiğini ve çaba sarf etmemize değer olacağını öğreniriz.’’ Kesinlikle öyledir. İyi dinlemeyi öğrenmek kolay olmayabilir ama kesinlikle Tanrı tarafından ödüllendirilecektir.

 

https://www.challies.com/articles/lessons-in-becoming-a-better-listener/   7/9/2020’de erişilmiştir.   İzinle kullanılmıştır

 

Bizi takip edin: