Kısa süre önce, oğlumu güzel genç bir bayanla evlendirme ayrıcalığına sahip oldum. Beklenildiği gibi onların yürekleri sevinç doluydu. Tabi ki 4 ebeveynin de yürekleri sevinç doluydu.   Çocuklarımız bilgece kararlar verdiğinde onlar için seviniyoruz. Çocukların erken bir yaştan itibaren bunu bilmeleri gerektiğini düşünüyorum.

Bilge çocuk babasını sevindirir,
Akılsız çocuk annesini üzer… Özdeyişler 10:1

Biz çocuklarımızla ilgiliyiz.

Gençlerimiz ne kadar haklı bir bağımsızlığı iddia etmek isterlerse istesinler, onlara Özdeyişler’deki öğretileni tekrar tekrar hatırlatmak önemlidir.

Biz çocuklarımızla ilgiliyiz.

Onların bilgeliği bizi sevindirecek, akılsızlığı ise bize acı verecektir.

Bu gerçekle onları manipüle etmeyi ya da belli bir şeyi hissetmeleri için onları suçlamanızı önermiyorum. Ama bu gerçeği çabucak unutmaları kolaydır.

İyi ebeveynler çocukları için birçok şey feda ederler. Çocuklarımız bizden bir parçayı taşırlar. Bu yüzden ebeveyn ve çocuk yürek bağı ile birbirine bağlıdır; bu yürek bağı evlilik bağından farklı ama gerçektir. Çocuklarımız, küçükken gece onları sallaya sallaya uyuttuğumuzu, tiksindiren patlamak üzere olan bezi değiştirdiğimizi asla bilmezler. Hatta bu konuda fikirleri bile yoktur.  Onlara ne kadar para yatırdığımızı veya geç bir saate kadar dönüşlerini ne kadar endişeli şekilde beklediğimizi bilmezler. Bunun nasıl bir his olduğuna dair bir fikirleri bile yoktur.

Ama bu iyi bir örnek. Bu örnekle baktığımızda Tanrı’nın bizi ne kadar tam yürekten sevdiğini, ödediği bedelin ne kadar ağır olduğunu bilemeyiz gerçekten.

Ama onların bilgeliği sevmeleri için Rab’be yakara bilirim. Benim canım ve onların canlarını sevindirecek Mesih ve hayat bilgeliği dolu bir yaşamı seçmeleri için yalvarabilirim. Dünyada akılsız seçenekleri ve hikmetli seçeneklerin ne olduğuna işaret edebilirim.

Ve daha büyük çocuklarım akılsızlığını seçerse, ne yaparım? Tanrı’nın lütfuyla bu acıya da katlanırım. Benim çocuğum bunu ilk defa yapan çocuk olmayacak. Kaybolan oğlun babası, utandırılmasına ve kötü davranılmasına karşın acılık hissetmeden oğlunun gelmesini beklemiştir.

Sevincim çocuklarımdan değil, Rab’den gelir. Yüreğim çocuklarımla bağlantılı olmasına karşın yüreğim çocuklarımın denetiminde değildir. Yine de Mesih ve hayat bilgeliği hakkında dua etmeye ve onlardan bahsetmeye devam edeceğim.

Özdeyişler’den hazırladığım listem aşağıda. Belki ailenizle Kutsal Kitap okuma zamanı için uygun olabilir.

Özdeyişler bize hitap eder

Özdeyişler 10:1   Bilge çocuk babasını sevindirir,
akılsız çocuk annesini üzer.

Özdeyişler 29:3   Bilgeliği seven babasını sevindirir,
fahişelerle dostluk eden malını yitirir.

Özdeyişler 13:1   Bilge kişi terbiye edilmeyi sever,
alaycı kişi azarlansa da aldırmaz.

Özdeyişler 15:5   Ahmak babasının uyarılarını küçümser,
ihtiyatlı kişi azara kulak verir.

Özdeyişler 15:20 Bilge çocuk babasını sevindirir,
akılsız çocuksa annesini küçümser.

Özdeyişler 17:25 Akılsız çocuk babasına üzüntü,
annesine acı verir.

Özdeyişler 19:13 Akılsız çocuk babasının başına beladır,
dırdır eden kadın sürekli damlayan su gibidir.

Özdeyişler 19:26 Babasına saldıran, annesini kovan çocuk,
ailesinin utancı ve yüzkarasıdır.

Özdeyişler 20:7 Doğru ve dürüst bir babaya
sahip olan çocuklara ne mutlu!

Özdeyişler 23:19 Oğlum, dinle ve bilge ol,
yüreğini doğru yolda tut.

Özdeyişler 23:22-25  Sana yaşam veren babanın sözlerine kulak ver,
yaşlandığı zaman anneni hor görme.

Gerçeği satın al ve satma;
Bilgeliği, terbiyeyi, aklı da.

Doğru kişinin babası coştukça coşar,
bilgece davranan oğulun babası sevinir.

Annenle baban seninle coşsun,
seni doğuran sevinsin.

Özdeyişler 23:26   Oğlum, beni yürekten dinle,
gözünü gittiğim yoldan ayırma.

Özdeyişler 27:11 Oğlum, bilgece davran ki yüreğim sevinsin,
beni ayıplayana yanıt vereyim.

Özdeyişler 30:11 Öyleleri var ki, babalarına lanet eder,
annelerine değer vermezler.

Özdeyişler 30:17 Babasıyla alay edenin, annesinin sözünü hor görenin
gözünü vadideki kargalar oyacak;
O akbabalara yem olacak.

https://www.theapollosproject.com/wisdom-and-joy/  28/8/2020’de erişilmiştir. İzinle kullanılmıştır

Bizi takip edin: