Çocuklarınız için endişelenmeyin, korkmayın. Çünkü onların yaşayacakları dünya eskisi gibi değil.

Tanrı onları özellikle içinde bulundukları bu zamanlar için yarattı ve çağırdı. Onların hayatları kazara veya rastlantı değildir.

Onları öyle yetiştir ki, Tanrı’nın çocukları olarak güçle yürüdüklerini bilsinler.  Tanrı’nın sözünün yetkisinde onları yetiştir. Tanrı’nın her şeyi denetlediğini bilerek imanla yürümeyi öğretin onlara.

Bu güçle dünyayı değiştirebileceklerini bilmeleri için onları yüreklendirin.

Dünyanın durumu karşısında korkak veya umudu kırılmış olarak olmalarını değil, tersine bu durumla ilgili bir şeyler yapabileceğini düşünmelerinin gerektiğini öğretin.

Tarih boyunca her bir insan Tanrı’nın mutlak yetkisi planı dahilinde, içinde bulundukları zamana göre yerleştirilmiştir.

Tanrı, Daniel’in aslan çukurunu yenebileceğini biliyordu.
Tanrı, Davut’un Golyat’ı yenebileceğini biliyordu.
Tanrı Ester’in Haman’ı yenebileceğini biliyordu.
Tanrı Petrus ’un zulmü yenebileceğini biliyordu.
Tanrı senin çocuğunun, hayat boyunca karşılaşacağı her zorluğu yenebileceğini biliyor. Tanrı özellikle bunun için onu yarattı!

Çocuğunuz için endişelenmeyin; tersine Tanrı’nın hayatımızda en büyük zorluklarla karşılaşacak nesle ebeveynlik yapmak üzere sizi seçtiği için onur duyun. Bu zorluğun karşısında ayağa kalk.

Daniel’leri, Davut’ları, Ester’leri ve Petrus’ları yetiştirin!

Tanrı bu berbat dünya ile ne yapacağım diye düşünerek kafasını kaşımıyor.

Tanrı karanlığı püskürtecek ve dünyada kendisini tanıtacak bir ordu kuruyor.

Korkunuz, Tanrı’nın onların içlerine koyduğu büyük gücü çalmasın. Biliyorum, çocuklarımızı sadece tatlı bebeklerimiz olarak düşünmemiz çok kolaydır ve onların algılayacağı herhangi zorluktan onları korumak isteriz. Ama onlar böyle bir zaman için doğdular.

https://www.epm.org/blog/2021/Aug/4/feel-sorry-fear-kids 18/8/2021’de erişilmiştir.   İzinle kullanılmıştır

Bizi takip edin: