1. Kutsal Kitap öykülerini anlatın

Kutsal Kitap’ın olgunluk tarihi başlangıcının, uzun bir öykü kitabı ile başlaması bir tesadüf değildir. Biz de oradan başlıyoruz. Konuşmayı, yürümeyi veya soyut akıl yürütmeyi öğrenmeden önce öyküleri öğrendik. Yahve en iyi ebeveyndir. İsrailliler Tevrat’ı, buluşma çadırını, kompleks sunu sistemini, toprağı veya krallığı almadan önce öyküler, dramatik aile öykülerini aldılar.

Çocuklarım gençken akşam yemeğinden sonra çoğu akşam aile ibadeti yaptık. Kutsal Kitabımı açtım, kucağıma koydum ve bir öyküyü anlattım. Yaratılış’tan başladık, Elçilerin İşlerine kadar devam ettik… Çocuklarım büyüyünce Yeni Antlaşma’nın kalan parçalarını, bütün bölümleri birlikte okuduk.

Biz ahlak çekirdeğine inmek üzere öyküyü gözden geçirme eğilimimiz var. Doktrini çıkarmak için detayları atlamak için ayartılırız. Kutsal Yazılar ahlak dersleri verir, öyküler de doktrinin önemini taşır. Bütün bunları çocuklarımıza öğretmemiz gerek.

Tanrı bize öyküler verdi;  onları okumamız, anlatmamız ve tekrar anlatmamız, onları yaşatmamız ve yaşamamızı ister. O zaman oradan başlayın. Öyküleri anlatın. Çocuklar o öyküleri hatırlayacaktır.

  1. İsa’yı gösterin onlara.

İsa’nın dirilişi ve göğe alınması arasındaki 40 gün boyunca kendisi öğrencilerine Kutsal Kitap’ı öğretti (Luka 24). Emmaus yolunda iki, sonra da kalan 11 öğrenciye öğretti. Luka’ya göre bütün Eski Antlaşma’yı öğretti – Musa’yı, peygamberleri (ilk ve son peygamberler) ve Mezmurları.  ‘Kendisiyle ilgili her şeyi’ öğretti. Yani İsa’dan bunu öğrendik: bütün Kutsal Kitap kendisiyle ilgilidir.

Kutsal Kitap yani kitapların kitabı, büyük bir öykü ve ‘ortasında’ küçük öyküleri içerir. Bütün küçük öyküler büyük öyküye bağlıdır çünkü küçük öyküler İsa’nın öyküsünün parçalarıdır. Öyküler ‘yap boz’un parçalarıdır. Parçaları birleştirdikten sonra, İrenaus’un dediği gibi, yüce ve güzel bir Kral’ın resmini keşfederiz. 

Ne gibi parçalar arayalım? İlkin karakterler! Mesela çocuklara ıssız yerde Şeytan’a direnen İsa’nın bahçede Şeytan’ı yenemeyen Adem’den daha iyi Adem olduğunu gösterin. İsa’nın kardeşlerinin onu beğenmediklerini gösterin, tıpkı Kayin’in Habil’i ve Yusuf’un kardeşlerinin kendisini beğenmediği gibi…..Ağlayan Yeremya gösterilince İsa’nın ağladığını hatırlarlar.

Tekrarlanan olaylara da bakın. Matta’nın müjdesinin başlangıcında İsa, kendisini öldürmek isteyen kraldan Mısır’a kaçar, geri dönüp büyür, Şeria Irmağında vaftiz olur, denenmek için çöle gider ve sonra bir dağın yakınında ‘yasa’yı öğretir. Kendisi İsrail’in tarihini tekrar yaşıyor: Mısır’da kölelik, Fıravun’un İsrailli bebeklere saldırısı, Mısır’dan çıkış ve çölde dolaşması, Sina dağı ve yasa..

Kutsal Kitap her şeyi ve herkesi İsa’ya sadece bağlamıyor. Herkesi herkese ve her şeyi her şeye bağlar. Nuh yeni bir Adem, İsa’nın öncüsüdür. Davut hakimlerden biri gibi savaşır, Hizkiya yeni bir Davut ve Yeremya yeni bir Musa’dır

Çocuklar doğal olarak ‘örnekleyen’dir ve onları hayal kırıklığına uğratmazsak öyle devam ederler. Belki ‘örnekleme’ kelimesini ve kavramını bilmezler ama ‘oyun’u bilirler. Onlarla bu oyunu oynayın.

  1. Kutsal Kitap’ı şarkılarla öğretin.

Birkaç yıl önce İdaho’da kilise pastörü olarak hizmet ederken ilk okul öğrencileri için bir kamp yönettim. Kutsal Kitapsal teolojinin düzenini öğrenmek için birkaç ezgi yazdım. Ezgiyi söylemenin gücünü geç öğrendim ama artık çocuklara başka bir şekilde Kutsal Kitap’ı öğretmem. Ezgiyi söylemek Kutsal Kitap’ı ritmik yapar, içimize indirir; Kutsal Kitap’ı çocuğun beynine ve bedenine yazdırır sanki.

Ezgileri eğlenceli yapmaya çalıştım. Onların hafif olmasını istemedim. Bu ezgilerin çocuklarım büyüdükçe Kutsal Kitap’ı okuma ve düşünme ‘oluklar’ını oluşturmasını istedim. Yani büyüdükten sonra Kutsal Kitap’ı ‘çocuksu’ diye bir yana koymalarını istemedim.

Kucak Yayıncılık Ezber ayetleri linki: https://www.youtube.com/playlist?list=PL6klBLrdLEffmPlkrwDDb0WL7zZn-9PeG 

Kutsal Kitap’ı öğretin

Belki en önemli ders budur: erkenden çocukların Kutsal Kitap hakkında öğrenebileceklerini küçümsemediğimi öğrendim.  Fark ettiğimizden daha fazla öğrenebilir ve bunu yaparken eğlenebilirler.

Ben başka bir şeyi öğretmek için Kutsal Kitap’ı kullanmak yerine Kutsal Kitap’ı öğrettiysem çocuklar Baba’larının sesine kolayca karşılık verebilirler.

https://www.thegospelcoalition.org/article/teach-scripture-children/ uyarlanmıştır. 28/12/2019’da erişilmiştir

 

Bizi takip edin: