Benim deneyiminde tapınmanın en derin anlarında, benim Tanrı’ya ve İsa’ya karşı işlediğim günahlarımın dehşetinden dolayı en suçlu hissettiğimde, bağışlanmamın ihtişamını en derin şekilde anladığımda ve bütün bunların gerçekleşmesi için İsa’nın yaşadığı acıların karşısında şaşkına döndüğümde, bana karşı haksızlık edenlere karşı öfkem en az düzeye iniyor.

Yani uygun değil, yapamıyorum. Öç alma tutkusu ve bağışlanmayı kutlama aynı anda olamaz. Yapmam, olmuyor. O zaman uzun bir zaman İsa’nın canının pahasına bağışlanmanın bedelini, umudunu ve harika ihtişamını derin derin düşünmeni öneriyorum.

Nitekim bunun için çağrıldınız. Mesih, izinden gidesiniz diye uğrunuza acı çekerek size örnek oldu.  ‹‹O günah işlemedi, ağzından hileli söz çıkmadı.››   Kendisine sövüldüğünde sövgüyle karşılık vermedi, acı çektiğinde kimseyi tehdit etmedi; davasını, adaletle yargılayan Tanrıya bıraktı. (1.Petrus 2:21-23)

Yani sizin içinizdeki ‘hak arzusu’ uyanıp size yapılan haksızlık için ‘adalet’ istediğinde her zaman haklı ve adil yargılayan yargıca teslim edebilirsiniz. Ne yargıç ne de öç alıcı olma yükünü taşıman gerekmiyor.  Adaletin yerini bulacağına inanabilirsin. Ceza ya cehennemde olacak ya da çarmıhta ödendi.   Günahkarlar bunu kaldırır ya da İsa kaldırmıştır. Cehennemdeki veya çarmıhtaki adaleti daha iyi bir hale getiremezsiniz. O zaman bırakabilirsiniz, yani bırakın. ‹‹Rab diyor ki, ‹Öç benimdir, ben karşılık vereceğim.› ›› (Romalılar 12:19).

Başka bir önerim şudur: Bağışlanmaz huy başkasından farklı olarak seni incitir. Yararlı değildir hem sana hem de başkalarına zarar verir.

Dikkatli olun çünkü İsa şu argümanı kullandı kaygı konusunda. Matta 6:27, “Hangi biriniz kaygılanmakla ömrünü bir anlık uzatabilir?”  Yani kaygılanmanın yararı yok. Size hiçbir yarar sağlamaz.

İsa işini biliyor. Bu argüman yararlıdır. Onu bir kenara atmayın. Rab’bin bu argümanı güçlü kılsın senin için: ‘Bu benim için iyi değil. Bu beni incitiyor, zarar veriyor. Tanrı bu sezgiyi kullansın ki bu gücenmenin gücünü benden uzaklaştırsın.’

https://www.desiringgod.org/interviews/how-can-i-forgive-my-parents-for-childhood-abuse  uyarlanmıştır.  2.8.2109  erişilmiştir.

Bizi takip edin: