Günümüz çocukları dikkat ikilemiyle karşı karşıyadır. Ebeveynlerinden ve liderlerinden ilgi beklerler ve bunu çoğu zaman şu ya da bu şekilde çeşitli yollardan elde ederler. Bu, ilgiyi doğru yollarla aramak veya yanlış yollarla talep etmek anlamına gelebilir.

İsa çocuklarla ve onların ilgi gereksinimleriyle nasıl başa çıkılacağını biliyordu. Takip etmemiz için harika bir örnek verdi: “Çocukları kucağına aldı, ellerini üzerlerine koyup onları kutsadı.” (Markos 10:16)

İşte çocuklarınızın dikkatinizi kendisine çekmesinin bazı yolları.

Olumlu ya da Olumsuz Dikkat

Çocuklar sadece ihtiyaç sahibi değil aynı zamanda ilgiye muhtaç olarak yaratılmıştır. Çünkü aradıkları şey sadece ilgi değil, sevgidir. Ve bir çocuğun zihninde sevgi demek zaman demektir.

Yaşları ilerledikçe, doğru şekilde ilgilenilmezse, yanlış dikkat türlerini veya yanlış yollarla ilgi arama olasılıkları daha yüksektir.

İlgi çekmek için sevgi göstermek yerine çoğu zaman uygunsuz davranışlar sergilerler. Kurallara uymak yerine, kasıtlı olarak kurallara uymamayı seçebilirler çünkü bu onlar için olumsuz bir ilgi bile olsa, arzuladıkları ilgiyi almış olurlar.

“Birine verebileceğin en değerli hediye ayırdığınız zaman ve dikkatinizdir.” -Nicky Gumbel

Ailenin İlgisi veya Arkadaşın İlgisi

Bir çocuğun birincil ilgi ihtiyaçlarının büyük çoğunluğu genellikle ev aracılığıyla karşılanabilir ve karşılanmalıdır. Akranlarının ilgisi hem doğal hem de sağlıklı olabilse de, eğer bir çocuk evde alamadığını telafi etmek için evin dışından onay ve ilgi bekliyorsa, bu durum tehlikeli de olabilir.

Bunu, çocukların yanlış arkadaş grupları tarafından kabul edildiği, hatta evde karşılanmayan ilgi ihtiyacını karşılamak için açıkça yanlış şeyler yapmaya istekli olduğu zamanlarda görüyoruz.

“Asla ilgilenebileceğinizden fazla çocuğun sorumluluğunu üstlenmemelisiniz.” -James Redfiel

Şimdi İlgi Gösterin veya Sonra İlgi Gösterin

Çocuklarına küçükken kaliteli ve olumlu ilgi gösteren ebeveynler, çocuklarının büyüdüklerinde ilgi görmek için yaramazlık yapma ya da kötü davranma eğilimlerini engeller.

Ebeveynlerinin sağlıklı ölçüde övgüsüyle ve olumlu ilgisiyle büyüyen çocukların, yetişkinliğe adım attıklarında düşük özgüven veya kaygı sorunlarıyla karşılaşma olasılıkları çok daha düşüktür.

“Güçlü çocuklar inşa etmek, kırık insanları onarmaktan daha kolaydır.” -Frederick Douglass

Bir kız çocuğu, çocukluğu boyunca babasından olumlu erkek ilgisi gördüyse, ergenlik çağında yanlış erkek ilgisi arama olasılığı daha düşük olacaktır. Kendine güven duyması sağlanan bir erkek çocuğun, sağlıksız veya zehirli yollarla erkekliğini kanıtlama arayışına girme veya buna ihtiyaç duyma olasılığı çok daha düşük olacaktır.

“Kendine inanan her çocuğun arkasında, önce onlara inanan bir ebeveyn vardır.”

Çocuklarınız hangi doğru ya da yanlış yollarla ilgi arıyor? Bu hafta onlara zamanınızı ve ilginizi en iyi şekilde nasıl verebilirsiniz?

https://godlyparent.com/your-kids-will-get-your-attention/  22/11/2022’de ulaşılmıştır. İzinle kullanılıyor

 

Bizi takip edin: