Ebeveyn-çocuk ilişkileri stres dolu olabilir (ama ebeveyn olarak bize ruhsal olgunlar sağlayabilir!):

Süleyman’ın Özdeyişleri 10:1: “Bilge çocuk babasını sevindirir,
Akılsız çocuk annesini üzer.”

Süleyman’ın Özdeyişleri 15:20: “Bilge çocuk babasını sevindirir,
Akılsız çocuksa annesini küçümser.”

Süleyman’ın Özdeyişleri 17:25: “Akılsız çocuk babasına üzüntü,
Annesine acı verir.”

Süleyman’ın Özdeyişleri 23:24: “Doğru kişinin babası coştukça coşar,
Bilgece davranan oğulun babası sevinir.”

Süleyman’ın Özdeyişleri 27:11: “Oğlum, bilgece davran ki yüreğim sevinsin,
Beni ayıplayana yanıt vereyim.”

Süleyman’ın Özdeyişleri 28:7: “Kutsal Yasayı yerine getiren çocuk akıllıdır,
Oburlarla arkadaşlık edense babasını utandırır.”

Efesliler 6:4: “Ey babalar, siz de çocuklarınızın öfkesini uyandırmayın …”

Kutsal Kitap’a baktığımızda aile içi çatışmaları görebiliriz. Ama aynı şekilde bu çatışmaları karşılıklı sevgi, saygı ve hizmetkar anlayışla çözmemize davet de eder:

Süleyman’ın Özdeyişleri 31:28: “Çocukları önünde ayağa kalkıp onu kutlar,
Kocası onu över.”

Efesliler 4:26,27: ‘’Öfkelenin, ama günah işlemeyin. Öfkenizin üzerine güneş batmasın. İblise de fırsat vermeyin.’’

Efesliler 4:29: “Ağzınızdan hiç kötü söz çıkmasın. İşitenler yararlansın diye, ihtiyaca göre, başkalarının gelişmesine yarayacak olanı söyleyin …”

Efesliler 4:32: “Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun. Tanrı sizi Mesih’te bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın.”

Efesliler 5:2, 21: “…sevgi yolunda yürüyün … Mesih’e duyduğunuz saygıdan ötürü birbirinize bağımlı olun”

Efesliler 5:25: “Ey kocalar, Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse, siz de karılarınızı öyle sevin.”

Mar 10:43-44: “… Aranızda büyük olmak isteyen, ötekilerin hizmetkârı olsun.  Aranızda birinci olmak isteyen, hepinizin kulu olsun.”

Yuhanna 13:14 (NRSV): “Ben Rab ve Öğretmen olduğum halde ayaklarınızı yıkadım; öyleyse, sizler de birbirinizin ayaklarını yıkamalısınız.”

https://craigkeener.com/conflict-part-3-conflict-within-families/ ‘den uyarlanmıştır.    26/9/2020 erişilmiştir

Ebeveyn-çocuk ilişkileri stres dolu olabilir (ama ebeveyn olarak bize ruhsal olgunlar sağlayabilir!):

Süleyman’ın Özdeyişleri 10:1: “Bilge çocuk babasını sevindirir,
Akılsız çocuk annesini üzer.”

Süleyman’ın Özdeyişleri 15:20: “Bilge çocuk babasını sevindirir,
Akılsız çocuksa annesini küçümser.”

Süleyman’ın Özdeyişleri 17:25: “Akılsız çocuk babasına üzüntü,
Annesine acı verir.”

Süleyman’ın Özdeyişleri 23:24: “Doğru kişinin babası coştukça coşar,
Bilgece davranan oğulun babası sevinir.”

Süleyman’ın Özdeyişleri 27:11: “Oğlum, bilgece davran ki yüreğim sevinsin,
Beni ayıplayana yanıt vereyim.”

Süleyman’ın Özdeyişleri 28:7: “Kutsal Yasayı yerine getiren çocuk akıllıdır,
Oburlarla arkadaşlık edense babasını utandırır.”

Efesliler 6:4: “Ey babalar, siz de çocuklarınızın öfkesini uyandırmayın …”

Kutsal Kitap’a baktığımızda aile içi çatışmaları görebiliriz. Ama aynı şekilde bu çatışmaları karşılıklı sevgi, saygı ve hizmetkar anlayışla çözmemize davet de eder:

Süleyman’ın Özdeyişleri 31:28: “Çocukları önünde ayağa kalkıp onu kutlar,
Kocası onu över.”

Efesliler 4:26,27: ‘’Öfkelenin, ama günah işlemeyin. Öfkenizin üzerine güneş batmasın. İblise de fırsat vermeyin.’’

Efesliler 4:29: “Ağzınızdan hiç kötü söz çıkmasın. İşitenler yararlansın diye, ihtiyaca göre, başkalarının gelişmesine yarayacak olanı söyleyin …”

Efesliler 4:32: “Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun. Tanrı sizi Mesih’te bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın.”

Efesliler 5:2, 21: “…sevgi yolunda yürüyün … Mesih’e duyduğunuz saygıdan ötürü birbirinize bağımlı olun”

Efesliler 5:25: “Ey kocalar, Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse, siz de karılarınızı öyle sevin.”

Mar 10:43-44: “… Aranızda büyük olmak isteyen, ötekilerin hizmetkârı olsun.  Aranızda birinci olmak isteyen, hepinizin kulu olsun.”

Yuhanna 13:14 (NRSV): “Ben Rab ve Öğretmen olduğum halde ayaklarınızı yıkadım; öyleyse, sizler de birbirinizin ayaklarını yıkamalısınız.”

https://craigkeener.com/conflict-part-3-conflict-within-families/ ‘den uyarlanmıştır.    26/9/2020 erişilmiştir

Bizi takip edin: