Geçenlerde bir konferansta bu soru bana soruldu. Sen de bunu hiç merak ettin mi? Tabii ki ebeveyn olarak bazı yanlışlar yaparız. Yine de çocuklarımızın bizi onurlandırmalarını hala istiyor muyuz?

Tanrı büyüme ihtiyacımızı açığa çıkarmak için çocuklarımızı bir araç olarak kullanır. Onlar sayesinde tekrar ve tekrar ailemizde kendi günahlı davranışlarımızı ve tepkilerimizi görürüz.

Yine de Kutsal Yazılar çocuklarımızın bizi onurlandırmaları gerektiğini söyler. Biz bu kadar günahkarken nasıl olur da bunu isteyebiliriz? (Bir de bunu ekleyeyim: onların bizi onurlandırmalarını rica ediyor muyuz? Toplumumuzda bu eksik bence).

Onurlandırmayı Öğretmek için Sebepler

1)  Anne babayı onurlandırmak kendi isteğimiz değil, Tanrı’nın buyruğudur. Tanrı, çocuklarımızın küçüklükten beri bize itaat etmelerini ve her zaman bizi onurlandırmalarını buyurur (Efesliler 6:1-4). Yani bunu öğrettiğimizde Tanrı’nın buyruklarını öğretmiş oluyoruz. Nitekim bu konu o kadar önemli ki, Tanrı bunu 10 Emir’e koydu. (Çık 20:12).

2) Çocuklarımızın hayatında yetki sahibiyiz. Biz ebeveyn konumundayız. Tanrı bu konumu size verirken günahlı olduğunuzu biliyordu. Her ebeveyn günahlıdır. Yine de Tanrı bu konumu onurlandırmamızı ister.

Bu ilkenin hayatın birkaç alanında işlediğini görürüz. Ben bir vatandaşa saldırırsam bu bir derece suçtur. Ama polis memuruna saldırırsam bu daha ciddi bir suçtur. Neden? Çünkü polis memuru hükümetin yetkilendirdiği bir temsilcidir. Benzer şekilde çocuklarımızın hayatında Tanrı’nın temsilcisi olarak yer alıyoruz.

Çocuklarımız da dahil hiç kimse kendisine birinin hükmetmesini istemez.  Çocuklarımıza bizi onurlandırmalarını öğretirken, aynı zamanda bu şekilde yapmakla Rab’bi de onurlandırdıkları konusunda onları eğitiyoruz.

3) Tanrı bizim bu tutumu çocuklarımıza aşılamanın iyi ve doğru olduğunu söyler. Pavlus bize bunun vaat içeren ilk buyruk olduğunu söyler (Efesliler 6:2-3). Tanrı’nın bereketleri; yetkiyi fark eden, onurlandırmayı ve ona teslim olmayı öğrenen kişiye akar. Bu kelimeyi tanımlamak aslında bu makalenin dışında kalacak. Kesinlikle hayat dolu ve kendine güvenen çocuklar yetiştirmek isteriz. Ama biri sorumsuz olup hala yetkili kişileri onurlandırabilir.

Bunu nasıl öğretiriz?

Kutsal Yazılar bize sevgiyi gösterme biçimlerinden birinin de onurlandırmak olduğunu söyler. Nitekim bu buyruğa bakın: “Birbirinize saygı göstermekte yarışın” (Rom 12:10). Öyleyse evimizdeyken anne sözel olarak çocuklarının önünde babayı, baba da anneyi sözel olarak onurlandırmalıdır. Evimizde büyük baba ve büyük anne hakkında aynı şekilde konuştuğumuz bir evde olmak isteriz.

Tepkisel olarak bir ebeveynin öteki ebeveyni savunması kolaydır. Örneğin bir baba bazen, ‘Lidya, annenle böyle konuşmamalısın. O senin annen. Tanrı onu onurlandırmanı söyler. Bunu bir daha farklı şekilde söyle’ deriz.

Önceden planlama yaparak, özel günleri kutlamakla karşımızdakini onurlandırırız. Babalar günü, Anneler günü, ebeveyn ve büyük babanın veya anneannenin doğum günleri çocuklarımızı hem kişinin hem de o kişinin konumunu onurlandırmak konusunda çocuklarımızı eğitme fırsatlarıdır. Yani bir baba çocuklarının annelerini, anne de babalarını onurlandırmaya teşvik eder. Ya da ebeveynler çocuklarının büyük babayı ve büyük anneyi onurlandırmaya teşvik eder.

Bu yetkiye uygun onurlandırma aslında öğretmenlerle, koçlarla, polis memurlarıyla ve pastörlerle yaptığımız etkileşimi de etkiler. Bu köle itaati ya da korkak teslimiyet değildir. Tanrı’nın hayatımıza koyduğu yetkiyi fark etmek ve onurlandırmaktır. Tabii ki bir Hristiyan nihai olarak Yaratanı ve Kurtarıcıyı onurlandırır. Onurlandırmak, seven kişilerin yaptığı eylemdir.

İsa Babasını onurlandırdığını söyledi (Yuhanna 8:49).  Onurlandırmak, sevginin işaretidir. Tanrı da çocuklarımızın iyiliği ve ailede kendi karakterini tasvir etmek için bunu buyurur. O zaman bizler de ebeveyn olarak onurlandırmaya layık bir kişi olmaya çalışırken, çocuklarımızın onurlandırmayı yapmaları için onları teşvik edelim.

https://www.thedisciplemakingparent.com/how-can-i-expect-my-children-to-honor-me-since-i-am-a-sinner-too/ 19/3/2022’de ulaşılmıştır. İzinle kullanılmıştır.

Bizi takip edin: