Bir gün genç bir adam bana gençliğini anlatıyordu. Kardeşleriyle iyi anlaştığını ama ebeveynleri ile ilişkilerinin oldukça zor geçtiğini söyledi. Bunun sebebini sorduğumda ebeveynlerinin kendi aralarında çok fazla günah olduğunu ve artık onların sadece iki ‘ev arkadaşı’ gibi yaşadıklarını söyledi.

Evlilikte, ailede, kilisede en önemli unsurlardan birinin bağışlama olduğu kanısındayım. Sevgi ve bağışlama, ilişkileri sağlam kılan müjdesel tutkaldır.

Müjde dolu evde yaşamak mükemmel olduğumuz anlamına gelmez. Bu, ne kadar bağışlandığımıza bağlı olarak pek çok şeyi bağışladığımız anlamına gelir. Bağışlamanın olmadığı yerde, için için yanan kızgınlık sonunda köklü bir acıya dönüşecektir (İbraniler 12:15).

Ebeveyn olarak çocuklarıma yönelik hesapları kısa tutmaya çalıştım. Onlara öfkelendiğimde ya da onları dinlemeyerek günah işlediğimde çocuklarımdan beni bağışlamalarını rica ettim. Bazı zamanlar bizden ya da arkadaşlarından kendilerini bağışlamalarını isteyecekler. Onlar da bağışlanmayı rica etmek ve ilişkilerini onarmayı öğrenmelidirler.

Bağışlamayı Nasıl Öğretiriz?

1. Hoşgörülü olmayı öğretelim.  Aile hayatımızda birbirimize hoşgörü lütfuyla yaklaşırsak kasıtlı olmayan günahlarımızı örtmüş oluruz. Tanrı’nın sevgisinin çarmıhta birçok günahı örttüğünü biliriz (1 Peter 4:8) ve böylece kusurları hoş görmemiz bir onurdur (Özdeyişler 19:11). Ebeveyn olarak yapmamız gereken çocuklarımızın, başkaları hakkında iyi düşünmelerini sağlayarak ve kusurları hoş görmelerini teşvik etmektir.

2.Esenliğin ve barış içinde olmanın peşine düşelim. Bazı durumlar hoş görmenin ötesidir. Kutsal yazılar, biz gücendiren taraf ya da gücenen kişi olsak da barış içinde olmanın peşine düşmemiz gerektiğini söyler. Çocuklarımız için defalarca küçük kusurlardan sonra barış içinde olma konusunda çobanlık etmeliyiz.

3.Çocuklarımızı Kutsal Kitap’a dayalı bağışlama konusunda eğitelim. Küçük çocuklar için ‘özür dilerim’ makul bir seçenektir. Ama çocuklar büyüdükçe bağışlamayı seçmenin derin anlamını düşünmeye ihtiyaçları vardır.

4. Gerçek bağışlamanın bir formülünü öğrenip uygulayın.

a._____ (Kutsal Kitap’tan bir sözcüğü koy) yaptığımda sana ve Tanrı’ya karşı günah işledim. Suçlu olan kişi ‘günah’ kelimesini kullanıyor. Aynı zamanda eylemini Kutsal Kitap’tan kelimeleri kullanarak tanımlıyor.

     b. Yaptığım yanlıştı. Eminim seni incittim. Suçlu olan kişi yaptığının yanlış olduğunu fark edip öteki kişiyi incittiğini kabul ediyor.

     c. Bir daha yapmayacağım ve bu konuda çaba göstereceğim. Lütfen beni bağışla. Şimdi suçlu kişi öteki kişinin bağışladığı günahı tespit etmesini ister. Ve suçlu kişi süreçte yaptığı eylem üzerinde çaba gösterir.

     d. Seni bağışladım. Gücenen kişi için bağışlama günahın tümüyle bağışladığını işaret eden iradenin bir eylemidir. Bağışlamak gücenen kişiden bir ruhsal karşılık gerektirir.

Küçük yaşta basitçe söylenen ‘özür dilerim’ ve sarılmalarla birlikte ‘seni bağışladım’ demek yeterlidir.  Çocuklar büyüdükçe günahları daha ciddi olur. Bununla birlikte bağışlamak hem kardeşleri hem arkadaşları hem de ebeveynleriyle yapılması gereken kasti bir süreç ister.

5.Bu ilkeleri eşimizle ilişkimize uygularız. Sadece çocuklar bağışlama rica etmez. Evlilikler de bağışlama eksikse sönüp biter. Öfke ve içerleme evlilik ilişkilerinde yavaş yavaş yanabilir. Sık sık eşinizden bağışlama rica ediyor musun? Bağışlama derin incitmeyi yumuşatabilir.

Sonuç

Hepimiz Mesih tarafından çok bağışlandık hem bildiğimiz hem de bilmediğimiz günahlar için. Bu dinamikte çocuklarımızı eğittikçe kendimizi ve ailemizi kutsarız

Email olarak gönderilmiştir 20/11/2021. İzinle kullanılmıştır.

Bizi takip edin: