Tanrı her çocuğu eşsiz ve özel yaratır. Bizim görevimiz Tanrı’nın içlerine koyduğu yetenekleri bulmak, çocukları Tanrı’nın yollarında yürümeleri ve özel çağrılarını yerine getirmeleri için rehberlik etmektir.

Çocukların Mesih’te kim olduklarını keşfetmelerine ve Tanrı egemenliğini onların aracılığıyla nasıl yayacağını anlamalarına yardım etmemiz gerekir.

Mez 139:14-16’da bu çok nettir. Bakın ne yazıyor;

Sana övgüler sunarım,
Çünkü müthiş ve harika yaratılmışım.
Ne harika işlerin var!
Bunu çok iyi bilirim.

Gizli yerde yaratıldığımda,
Yerin derinliklerinde örüldüğümde,
Bedenim senden gizli değildi.

Henüz döl yatağındayken gözlerin gördü beni;
Bana ayrılan günlerin hiçbiri gelmeden,
Hepsi senin kitabına yazılmıştı.”

Her çocuk eşsiz yaratılmış olsa da tüm çocukların büyürken deneyimlediği bazı ortak genel özellikleri vardır. Bunların bazılarına bakalım. Bunlar Cengage Learning adında bir araştırma grubundan alınmıştır.

3-5 Yaş (3’ten anaokuluna)

 • Son derece aktiftirler
 • Sıkça dinlenme süreleri gerekir
 • Parmakları ve elleri kontrol eden kaslardan farklı olarak büyük kaslar daha gelişmiştir
 • Göz-el koordinasyonu hala gelişmektedir
 • Bedenleri esnek ve dirençlidir
 • 1-2 arkadaş edinirler ama bu arkadaşlar hızlı değişir
 • Etkinlikler ve eğlenceler sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerine katkıda bulunur
 • Genellikle kendi cinsindeki çocuklarla oynamayı tercih ederler
 • Cinsiyet rolleri hakkında biraz bilgileri vardır
 • Duyguları rahatça ve açık bir şekilde gösterirler, sıkça öfkelenirler
 • Akranlar arasında kıskançlık yaygındır
 • Öğretmene sevgi ve samimiyet yüksektir (sarılma, öpme) ve onun onayını aktif şekilde ararlar
 • Bir zihin teorisi gelişmeye başlar
 • Dil kullanımında becerikli olmaya başlarlar
 • Yetenek, etkileşim, ilgi ve daha başka bir çok konuda teşvik edilirler.

1-3. Sınıf

 • Son derece aktiftirler, kısa kısa molalara ihtiyaçları vardır
 • Küçük yazılara veya objelere odaklanmakta zorluk çekebilirler
 • Fiziksel etkinliklerde yoğun olma eğilimleri vardır
 • Kemik oluşumu henüz tamamlanmamıştır
 • Arkadaş seçiminde daha seçici davranırlar
 • Muhtemelen en iyi arkadaşları vardır
 • Organize edilmiş oyunları severler
 • Eleştiriye karşı hassastırlar
 • Bazı şeyleri bilmenin farklı yollarını ve bazı yolların daha iyi olduğunu anlamaya başlarlar
 • Öğrenme ve hatırlamanın kendi elindeki bilişsel süreçler tarafından meydana geldiğini anlamaya başlarlar.

4-5. Sınıf

 • Erkekler ve kızlar daha zayıf ve güçlü olurlar
 • Bu yaşta bazı çocuklar için obezite sorunu olabilir
 • Motor beceri performansında cins farkı bellidir
 • Fiziksel gelişim görecelidir, sakin ve tahmin edilebilir
 • Akran grupları güçlü olmaya başlar ve hareketlerin kaynağı olarak yetişkinlerin yerine geçer
 • Arkadaşlar daha seçici olur ve daha çok cinsiyete bağlıdır
 • Organize edilmiş oyunlar hala sosyal, duygusal ve bilişsel gelişime katkıda bulunmaya devam eder
 • Benlik tanımlaması daha küresel, daha birbirlerine bağlı ve karmaşık olmaya başlar
 • Benlik tanımlaması kendi tasviri, kendi takdiri ve kendi düşüncelerinden ibarettir
 • Bozuk aile ilişkileri, sosyal alanda reddedilme veya okulda başarısızlık gibi sorunlar suç sayılan eylemlere yol açabilir
 • Mantıklı düşünebilirler ama biraz kısıtlı ve tutarsızdırlar
 • Basit bellek işlerini çocuklar yetişkinler kadar iyi yapabilirler
 • Ama karışık bellek işlerinde performans düşüktür

Çocuklara hizmet ederken bu iç görüler çok yardımcı olabilir. Ders, etkinlik veya oyunları hazırlarken bunları anımsayın. Çocukların yaşadığı her evre, onlara İsa’nın onları ne kadar sevdiğini ve onların Tanrı tarafından özel bir görev için yaratıldıklarını öğretme fırsatları olur.

 

http://www.relevantchildrensministry.com/2020/06/kids-characteristics-by-age.html  29/6/2020’de erişilmiştir. İzinle kullanılmıştır

Bizi takip edin: