Merhaba  çocuklar!

 Bizler Tanrı’yı tanıyoruz ve Tanrı ile olan  ilişkimiz bizim her şeyimizi değiştirir. Örneğin  Tanrı’yla birlikte değişen ‘sevgi’ anlayışımıza bir bakalım.Çoğu kişinin ‘sevgi’ denildiğinde aklına ilk olarak aşk gelir, sonra da  dostluk, kardeşlik, arkadaşlık, akraba vb.sevgisi gelir.

Peki Kutsal Kitap’a göre sevgi nasıl tanımlanır? Kutsal Kitap’a göre sevgi:‘Başkasının iyiliği için kendimi feda etmek’tir. Yani birisini seviyorsak, her şeyden önce ve her şeye rağmen onun iyiliğini istemeliyiz.   Hani İsa’nın dediği gibi:   Yuhanna 13:34 :’Birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin.

İsa bizi nasıl sevdi?

Romalılar 5:8: “Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor: Biz daha günahkârken, Mesih bizim için öldü.

1.Yuhanna 4:10-11:“Tanrıyı biz sevmiş değildik, ama O bizi sevdi ve Oğlunu günahlarımızı bağışlatan kurban olarak dünyaya gönderdi. İşte sevgi budur.  Sevgili kardeşlerim, Tanrı bizi bu kadar çok sevdiğine göre biz de birbirimizi sevmeye borçluyuz.

Bu sevgi nasıl bir sevgi? Yine Tanrı’nın sözlerine kulak verelim:

1.Korintliler 13:4-5: “Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez.  Sevgi kaba davranmaz, kendi çıkarını aramaz, kolay kolay öfkelenmez, kötülüğün hesabını tutmaz.

Çocuklar birbirimizi sevelim, hem de Tanrı’nın istediği şekilde! Bu belki bazılarını mutlu etmez, belki de insanların beklediği şekilde olmayabilir ama önemli olan Tanrı’nın isteğidir! Gözümüzü Tanrı’ya dikelim!

Hepinize iyi haftalar…

Bizi takip edin: