Merhaba çocuklar!

Bazen İsa’nın ne kadar büyük olduğunu düşünüyor musunuz? Peki ne kadar büyük sizce? O’nun büyüklüğünü nasıl anlatabiliriz?

Kutsal Kitap’tan İbraniler bölümündeki ayetlere bir bakalım.

İbraniler 1:1-3: “Tanrı eski zamanlarda peygamberler aracılığıyla birçok kez çeşitli yollardan atalarımıza seslendi. Bu son çağda da her şeye mirasçı kıldığı ve aracılığıyla evreni yarattığı kendi Oğluyla bize seslenmiştir. Oğul, Tanrı yüceliğinin parıltısı, Onun varlığının öz görünümüdür. Güçlü sözüyle her şeyi devam ettirir. Günahlardan arınmayı sağladıktan sonra, yücelerde ulu Tanrının sağında oturdu.”

Bu ayetlere göre İsa kim veya ne yaptı:

1. Peygamber

2. Tanrı Oğlu

3. Evrenin miraşçısı

4. Yaradan

5. Tanrı’nın yüceliği

6. Tanrı’nın eşsiz vahyi

7. Dünyadaki yaşamı devam ettirir

8. Günah için tek etkili kurban.

Ne kadar harika değil mi?? Tanıdığımız kurtarıcı ve Rabbimiz O’dur!

Kutsal Kitap’ta Yahya peygamberin İsa hakkında söylediklerini de hatırlayalım;

Luka 3:16: “Ben sizi suyla vaftiz ediyorum, ama benden daha güçlü Olan geliyor. Ben O’nun çarıklarının bağını çözmeye bile layık değilim. O sizi Kutsal Ruhla ve ateşle vaftiz edecek.”

Bu hafta boyunca BÜYÜK İsa’yı hatırlayalım, düşünelim..(Bkz.İbraniler 3:1)

Hepinize iyi haftalar.

Bizi takip edin: