Merhaba çocuklar!

İsa Mesih’in bizim Kurtarıcımız ve Rabbimiz olduğunu biliyoruz.

Aynı zaman da İsa Mesih bizler için çok iyi bir örnektir.

Yuhanna 13:13-15
“Siz beni Öğretmen ve Rab diye çağırıyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz, öyleyim. Ben Rab ve Öğretmen olduğum halde ayaklarınızı yıkadım; öyleyse, sizler de birbirinizin ayaklarını yıkamalısınız. Size yaptığımın aynısını yapmanız için bir örnek gösterdim.”

1 Yuhanna 2:6
“Tanrıda yaşıyorum” diyen, Mesih’in yürüdüğü yolda yürümelidir.

İsa Mesih bize kendi hayatıyla bir çok örnek göstermiştir. Bizlerde bu örneklerin ardından yürüyerek  O’nun öğretişlerini yerine getirmeliyiz.

Petrus bundan ilginç bir konuda bahseder….bakalım

1.Petrus  2:20-23
Çünkü günah işleyip dövüldüğünüzde dayanırsanız, bunda övülecek ne var? Ama iyilik edip acı çektiğinizde dayanırsanız, Tanrı’yı hoşnut edersiniz.  Nitekim bunun için çağrıldınız. Mesih, izinden gidesiniz diye uğrunuza acı çekerek size örnek oldu.  “O günah işlemedi, ağzından hileli söz çıkmadı.”  Kendisine sövüldüğünde sövgüyle karşılık vermedi, acı çektiğinde kimseyi tehdit etmedi; davasını, adaletle yargılayan Tanrıya bıraktı.

Sıkıntılar ve acıların karşısında İsa’nın örneğini izleyelim.
Nedir bu örnek?
Sakin olabiliriz, durumdan şikayet etmeyebiliriz. Ve en önemlisi de her şeyi Tanrı’ya bırakabiliriz. Öç alma isteğimizin Tanrı’nın ellerine verebiliriz.

Okulda, sokakta, dostlarımızla veya aile ilişkimizde, nerede olursa olsun İsa gibi olalım.

İsa Mesih’in bizden isteği budur!

Bizi takip edin: