Bazı kişiler gizli, kapalı bir kutu gibi ya da evde yokmuş gibi davranan kişiler gibi yaşarlar. Bir gençlik pastörü için bu hayal gibi bir şeydir. Bir gün kapıma iki Yahova Şahidi gelmişti! Benden farklı düşünen iki kişi kapımın önünde ve benimle konuşmak istiyordu. Bir de durumu daha iyi kılan şey ikisinin genç olmasıydı! Tanrı’nın mutlak yetkisinde, bir kilise gençlik pastörünün evine İsa’yı tanımayan iki genç öğrenci geldi.

 

Dürüst olmak gerekirse sohbetimizi fazla hatırlamıyorum. Uzun bir süre geçtikten sonra onlara sokağın ilerisinde bir kilisede çalıştığımı anlattım. Sohbetimizde bir şey belli oldu; inançlarını nasıl açıklamaları gerektiğini biliyorlardı ama inançlarının nedenlerini bilmiyorlardı. Aslında bu durum beni üzdü ve kilisemizde tipik gençleri hatırlattı; onlar da Tanrı ile ilgili bolca bilgiye sahipler ama inançların nedenlerini veya inançlarının kapsamını bilmiyorlardı.

 

Müjdeyi tam kapsamıyla özümseyip nedenleriyle birlikte hayatımızın tümünü nasıl etkilediğini fark etme eksikliği kilisemize sızdı. Bu kriz, gençlerin neye inanması gerektiği söylendiyse de bu gerçekler hakkında nasıl düşünmeleri gerektiği konusunda donatılmamalarından kaynaklanıyor. Sanki bilgi onlara bebek gibi kaşık kaşık verilmiş ama kendi kendine yemeleri öğretilmemiş gibi. Bu yıllar, aslında zihinsel açıdan eğitmeyle ilgili güvenli yıllar olmalı. Yani öğrenciler, İsa’yı ve onları seven yetişkinin oluşturduğu güvenlik ağında oldukları, yalnız başına düşünmedikleri, güvenlik ağının çekilmediği yıllarda olmalılar.

Kilisenin gelecek neslini donatmak için olası yollarından biri de gençlerle birlikte düşünmektir; böylece onlar yetişkin olduklarında tek başına düşünebilirler. Bunu nasıl yaparız?

 

Kutsal Kitap’ı birlikte okuyarak onlara nasıl düşünmeleri gerektiğini öğretin

Öğrencilerin Kutsal Kitap’ı okumak ve Tanrı’nın sözünde gerçekleri öğretmek için zamanları olacaktır. Ancak gençlik yılları, özellikle Kutsal Kitap’ı birlikte okuyarak donatmak için temel oluşturacak zamanlardır. Bu zamanlar, öğrencilerin onları seven ve bir yetişkin yönlendirişiyle okuduklarını düşünme, soru sormaları ve çıkarımlara varmaları için yer verir. Bunun yanı sıra yetişkin de öğrencilerin sorduğu soruların tümünü dinleyerek öğrenciler hakkında çok şey öğrenebilirler. Bu sohbetler öğrencileri biçimlendirir çünkü yetişkinlerin de onlarla birlikte Kutsal Kitap’ı öğrendiklerini fark ederler.

 

Birlikte sağlam ve doğru kitapları okuyarak öğrencilere nasıl düşünmeleri gerektiğini öğretin

Tanrı’nın sağlayışı ile Kutsal Kitap’tan çeşitli içeriklerle dolu bir sürü kitapların olduğu zamanda yaşıyoruz. Öğrenciler bu kitapları okumak için yetişkin olmayı beklemek zorunda değiller. Kilise gençlik grubundan bir öğrenciyle birlikte bir kitap okuyarak neler olacağını bir hayal edin. Onu okuyup sindirebilirler, size ise onların okuduklarını anlamalarına ve onların kendi hayatlarına nasıl uygulayabileceklerine yardım etmek için olanak da verir. Bu ‘öykü zamanından” farklıdır. Öykü zamanında sadece bir insan başkasına kitap okur. Bahsettiğim bu değerli zaman, yetişkin ve genç arasında ‘düşünme zamanı’ olan bir laboratuvar ortamı gibidir. Yetişkinlerin öğrencilere okuyabileceği önerilen bir kaynak Matthias Media’nın bastığı Little Black Book  isimli kitap serisidir. Bu gibi kısa öykü kitapları önemli konulara değinir, sohbetler için de bir hareket sahası olabilirler.

 

Kilisede hizmet etmelerine teşvik ederek öğrencilere nasıl düşünmesi gerektiğini öğretin.

Öğrencileri Mesih’te olgunlaşmaya doğru götürme anahtarlarından biri de Tanrı’yı tanıyıp yerel kilisede hizmet etmelerine fırsat vermektir. Öğrenciler bu şekilde hizmet etmenin tadını alırlar ve aynı zamanda bu, Hristiyan hayatında kilisenin rolünü farklı bir bakış açısından düşünmelerine yol açar. Başkalarıyla hizmet etme deneyimlerini düşünüp tarttıkça bu hizmet için kendilerini donatan yetişkinlerle konuşabilirler. Gençlerin kilise hizmeti, çocuklara ders veren yetişkinlere yardım etmekten kiliseye gelenleri selamlamaya kadar olabilir. Bu hizmet eylemleri Tanrı’ya hizmet ve başkalarının nasıl düşünmesi gerektiğini anlamaya yardım eden hayat ritimlerini belirler.

 

Bu fikirler öğrencilere sadece bugün yardım etmiyor, onlara başkalarını donatma önemini de kesinleştirir. Bu kuşağa nasıl düşünmemiz gerektiğini öğretmek, gelecek nesli ve sonraki nesli bile değiştirebilir. Bu gençler, bir gün gençleri olan bir kilisedeyken deneyimlerini tekrarlayabilirler. Bizim kilisemiz hem gerçeği öğretsin hem de tek başına gerçeği düşünebilen öğrencileri donatsın.

 

https://matthiasmedia.com/blogs/news/teaching-students-how-to-think       30/1/2021’de erişilmiştir. Matthias Media’nın verdiği izinle kullanılmıştır.

 

Bizi takip edin: