Chap Battis “Öğrenci Yetiştirme Ebeveyn Haber Bülteni” e-postasından alıntı. (23/01/2021)

 

Parenting with Patience adlı kitabımın 2. bölümünde öfkeyi düşman olarak değerlendiriyor.

Daha sabırlı bir anne baba olabilmek için anlamamız gerekenler:
1. İsa’ya göre öfke, adam öldürmek gibidir (Matta 5:21-22).
2. Öfke, sinirlenmenize yol açan sorunu çözmez (Yakup 1:20).
3. Öfke, çevremizdeki insanları yaralar (Özdeyişler 12:18, 18:21).
4. Öfkenizi dizginleyebilirsiniz. Tanrı şöyle diyor, “Öfkelenin ama günah işlemeyin” (Efesliler 4:26).
5. Dizginlenmeyen öfke sonucunda akılsızca davranıyoruz. “Akılsız hep patlamaya hazırdır, bilgeyse öfkesini dizginler” (Özdeyişler 29:11). Geçen hafta günahımı itiraf ederken bu ayeti kendime tekrar hatırlattım.

İyi haber şu: Başımıza ne gelirse gelsin Tanrı bizi sabırlı bir ebeveyn yapabilir.

Öfkeli bir ebeveynden sabırlı bir ebeveyne dönüşmek için, günahlı öfkeyi ölümcül bir düşman olarak görüp onu yok etmemiz gerekir. 

Düşünmeniz için bir soru sormak istiyorum. Günahlı olan bu öfkeyi savaşmam gereken ölümcül bir düşman olarak görüyor muyum?

Robert Murray McCheyne’nin teşviki sözlerini unutmayın, “Kendine bir kere, İsa’ya on defa bak.’  İsa bizim kurtuluşumuz ve kutsallığımızdır. İsa, bizim O’na benzer olma yolundaki çabalarımıza yardım eder.

 

Chap Battis’in ‘Disciple making Parent Newsletter’ emailin’den (23/1/2021) alıntıdır.

İngilizcesi;

In Chapter 2 of Parenting with Patience we look at the subject of anger as our foe.

To become more patient we need to understand:
1. Jesus tells us that anger is baby murder (Matt 5:21-22).
2. Anger does not fix the problem that caused you to become angry (James 1:20).
3. Anger injuries the other person (Prov 12:18, 18:21).
4. Your anger can be controlled. God says, “In your anger, do not sin” (Eph 4:26).
5. When it is not controlled, we are acting like a fool. “A fool gives full vent to his anger but a wise man keeps himself under control “(Prov 29:11). I quoted this last verse to myself many times as I confessed my sin.

The good news is that God can change us into a patient parent no matter what comes our way.

Next week, we will look at how anger can be a friend. But we can’t get to that part without fully grasping how much of a foe anger really is.

And that’s this week’s principle.

To change from becoming an angry parent to a patient parent, we need to see sinful anger as a deadly foe to kill and destroy. 

Here is a question for reflection – Do I think of sinful anger as a deadly foe to fight?

However, don’t forget this encouragement from Robert Murray McCheyne.  “For every one look at self take ten looks at Christ.” He not only is our redemption but our sanctification as well. He can help us grow to be more like him.

 

Bizi takip edin: