• Gençlere yönelik hizmet kalabalığı toplamak değil, öğrenci yetiştirmektir. Hedefimiz gençlerin İsa’ya hayat boyunca ve hayat ile izlemelerine yardım etmektir. Biz sadece gençleri müjdelemiyoruz, onları İsa’ya benzer hale getirmek amacıyla şekillendiriyoruz. Bu bir aldatma ya da abartı değildir. Bütün bunları gençlerin tapınmaya katılmalarına, alakalı öğreti ile Tanrı’nın sözünü çalışmalarına ve yetişkinlerin yönlendirdiği küçük gruplarda imanlarını değerlendirmelerine önderlik ederek görüyoruz.
  • Gençlere yönelik hizmet bir şehirdeki gençleri bir kiliseye değil, Kiliseye bağlı kılabilir. …Gençlere yönelik hizmet sadece bir tek kilise için değil, Tanrı’nın yürüttüğü evrensel kilisenin hizmetini desteklemek içindir. Biz kentimizde bazı gençleri müjdeledik ve o gençler aileleriyle birlikte başka kiliseye katılırlar. Biz sadece kilisemize değil, kentimize hizmet ediyoruz.
  • Gençlere yönelik hizmet gençleri kilisenin hizmetine bağı kılabilir.Gençlerin kilisenin büyük hizmetinde yer almak için bir geçiş, bir köprüye ihtiyaçları vardır ve bu hizmet, bu köprü rolünü üstlenebilir.   Gençler şimdi yetişkinlerle birlikte kilisede hizmet edebilirler… Gençler kiliseyle birlikte tapınabilirler ve büyüyebilirler. Bir genci bir kiliseye bağlı kıl ve üniversiteye gittiğinde oradaki kiliseye bağlı olacak.

https://churchleaders.com/youth/youth-leaders-articles/159516-michael_bayne_the_importance_of_youth_ministry.html?fbclid=IwAR2rX154naBecKmeBRaSkT2bLMnQX9gdgPoV3_eY6u5guy-Wt9Czmh47IOw  uyarlanmıştır.  7/3/2020’de erişilmiştir.

Bizi takip edin: