Merhaba Çocuklar Mesih imanlıları olarak hangi dönemin içindeyiz biliyor musunuz?

Diriliş Bayramı döneminin içindeyiz. Bazıları buna Paskalya da der. Belki duymuşsunuzdur paskalya çörekleri diye 😊 çok lezzetli olurlar.

Aslında İsa Mesih’in dirilişi biz O’na iman edenler için çok önemli bir bayramdır. İsa’nın dirilişi tarihsel bir gerçektir.  İsa Mesih dirildiği için aslında bizlere bir güven veriyor değil mi? İsa Mesih dirildiyse bir gün bizde dirileceğiz. Genellikle Bayramda birbirimize; Haleluya, RAB dirildi, gerçekten dirildi….bayramımız kutlu olsun deriz.

Ama sonraki pazartesi günü olur ve hayatımıza kaldığımız yerden devam ederiz. Aslında çocuklar İsa Mesih’in ölümü ve dirilişi bizlerin hayatına etki etmeli ve her aşamada bunu düşünmeliyiz. Düşündüğümüzde de hayatlarımızı İsa Mesih’in adımlarının ardın da sürdürmeliyiz. İsa Mesih’in ölümü ve dirilişini her düşündüğümüzde aslında hayatlarımız değişmeli. İsa Mesih bizler için öldüyse, bizim için canını verdiyse o zaman bizlerde hayatlarımızı O’nun buyruklarına göre sürdürmeliyiz. Hayatınızda İsa Mesih’in hoşuna gitmeyen şeyler var mı?

İsa Mesih Ölümü ve Dirilişiyle bizlere bir çok şeyi göstermiştir.

Bakın:

İsa dirildiği için

Romalılar 1:4; İsa’nın kimliği herkesin önünde belli oldu….Tanrı oğludur

2.Korintliler 5:17; Yeni yaratılış başladı….artık bizler diriliş zamanı için hazır olmalıyız.

1.Korintliler 15:17-24 ve Romalılar 8:11; Bizim kurtuluşumuz (sonsuz yaşamımız) ve dirilişimiz kesin

Romalılar 6:1-14; Günaha ‘hayır’ deme yetkimiz vardır (onun karşısında öldük ve yeni yaşama kavuştuk.  Artık bedenimizi günahla lekelememeli tam tersine doğruluk için kullanmalıyız. Bugün hayatlarınızı Tanrı’ya adayın, O’na sunun….ve yarın….ve ondan sonraki gün.

Elçilerin İşleri 1:8; İsa’nın yüceltilmesi ve Kutsal Ruh’u göndermesi mümkün kılındı (ve böylece İsa’nın başkahinliği, Kutsal Ruh’un bize olan hizmetleri başladı)

Luka 24:44-48; Matta 28:18-20;  Aynı zamanda bizler bu güzel haberi insanlara da duyurmalıyız. Müjdenin duyurulması sorumluluğumuzda vardır. İnsanlar duysun ki onlarda Sonsuz Yaşama sahip olabilsinler.

Haleluya İsa dirildi. İsa Mesih’teki kimliğimizle günah için öldük ama Mesih’te yaşam için dirildik. Ve bir gün İsa Mesih geldiğinde O’nunla birlikte olacağız. Bu iki gerçek hayatımızda büyük fark yarattı.

Bizi takip edin: