Hazırlıklı olun

Genç çiftler genellikle, kaçınılmaz olarak karşılaşacağı çatışmalar için yeteri kadar hazır değildirler. Evlilikte çatışmaları çözmeyi öğrenmek, evlilikte geliştirilmesi gereken en hayati önem taşıyan becerilerden biridir. Çatışmaların nedenleri aslında aklımıza gelmeyecek kadar çok ve sınırsız olabilir; cinsellik, para kullanımı, kayınpeder kayınvalide ile ilişkiler ve ebeveynlik (eğer çocuklar varsa) en yaygın sorunlar arasındadır. Pavlus’un genel olarak herkese söylediği sözler aslında iki eş için de geçerlidir: “İblisin hilelerine karşı durabilmek için Tanrının sağladığı bütün silahları kuşanın. Çünkü savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır.  Bu nedenle, kötü günde dayanabilmek, gerekli her şeyi yaptıktan sonra yerinizde durabilmek için Tanrının bütün silahlarını kuşanın” (Ef. 6:11–13).

 

Sevgili çiftler, evlikte yaşadığınız herhangi bir çatışma, nihai olarak eşinize karşı olan bir çatışma değildir! Sizler eşinizle birlikte ruhsal ve kötü güçlere –Şeytan ve Cinlere – karşı olan ortak ruhsal savaş ile meşgulsünüz; bu güçler evliliğinizi yıkmaya ve evliliğinizde oluşacak herhangi bir çatlağı size karşı kullanmaya hazırdır. Bu yüzden Tanrı’nın sağladığı zırhı giydiğinizde hem bireysel hem de çift olarak, birbiriniz için daima dua etmeniz hayati önem taşır.

 

Aşağıda dua edebileceğiniz bazı konular var:

 

Koruma için dua edin

Tanrı’nın, evliliğinizin ve ailenizin etrafına Şeytan’ın nüfuz edemeyeceği veya yok edemeyeceği ruhani bir koruma duvarı inşa etmesi için dua edin. Günaha düşmüş ama Mesih tarafından kurtulmuş olan insanlardan ibaret evli çiftler, daima ve tümüyle ruhsal korumaya muhtaçtırlar. Bu yüzden Tanrı, sadece kısa çalılarla değil ailenizde ve evliliğinizde muazzam yüksek koruma duvarları inşa etsin diye dua edin. Tanrı’nın sağladığı ruhsal zırhları giydikçe, Tanrı geçilmez ruhsal koruma surları inşa etsin. Pavlus’un Koloseliler’e yazdığı gibi, “Bu nedenle Rab Mesih İsa’yı nasıl kabul ettinizse, O’nda öylece yaşayın. Şükranla dolup taşarak Onda köklenin ve gelişin, size öğretildiği gibi imanda güçlenin.” (Kol. 2:6–7). Kadınlar, kocanızın ruhsal liderlik rolünün sorumluluğunu ciddiye alması için dua edin. Kocalar, kadınlarınız ‘daha zayıf varlıklar’ (1 Pe 3:7) olarak korumasız oldukları için, teşvik veya destek almaları gereken konularda onlar için dua edin ve onları besleyin, koruyun. Ayrıca evlilik birliği için dua edin. Çünkü o birlik, koruma sağlar. İsa’nın dediği gibi, ‘Nerede iki ya da üç kişi benim adımla toplanırsa, ben de oradayım” (Matt. 18:20).

 

Birlik için dua edin

Tanrı’nın evliliğinizde ve (çocuklarınız varsa) ebeveynliğinizde birlik sağlaması için dua edin. Çatışma, Hristiyan çiftler arasında bile günaha düşmüş ama kurtulmuş durumda devam eden bir gerçekliktir. Bu yüzden birbirinize karşı günah işlediğinizde gerçek alçakgönüllülük, tövbe ve pişmanlıkla davranmanız için dua edin. Tanrı, birbirinizi lütufkar şekilde bağışlamanız için ve aynı zamanda aranızda gerçek ve tam barışma olması için dua edin. Her birimiz bazen başarısız olup, birbirimizin bağışlamasına muhtaç olduğumuzu fark edersek evliliğiniz daha samimi ve yumuşak olur. Evliliğinizdeki amaç birliği için dua edin: aynı istikamete giderseniz, aynı arzularınız olur. Bu amaç, hayatınızla ve aldığınız kararlarınızla Tanrı’yı hoşnut etmek, onurlandırmak ve O’na saygı göstermektir. Tanrı’nın ‘Ruhun birliğini esenlik bağıyla korumanızı’ sağlasın diye dua edin (Ef 4:3); sizi birlik içerisinde tutsun. Geçmişteki karakter ve farklılıklarınızı aşmak için Ruh’a bakın. Mezmurcu’nun dediği gibi “Ne iyi, ne güzeldir, birlik içinde kardeşçe yaşamak!” (Mez. 133:1).

 

Paklık ve iyilikseverlik için dua edin

Eşiniz ayartıldığında, Tanrı’nın eşinizi güçlendirip size karşı düşünceli davranmasını sağlaması için dua edin. İsa bizi, zina anlamına gelen şehvete karşı uyardı (Matt. 5:28). Ayrıca şu şekilde dua etmemizi öğretti, “Ayartılmamıza izin verme. Bizi kötü olandan kurtar” (Matt. 6:13). Bu nedenle sevgili kadınlar, kocanız cinsellik konusunda ayartıldığında Tanrı’nın onu güçlendirmesi için dua edin. Kocanız Yusuf gibi olsun, Yusuf daima ayartmaya güçlü şekilde direndi ve gerektiğinde ondan kaçtı (Yar. 39; özellikle ayet. 12). Kocalar, eşinizin pak, kutsal ve Tanrı sayar olması için dua edin (1 Tim. 2:9–10Titus 2:51 Pet. 3:25); onlar dedikodu, iftira ve başka günahlardan ve ruhsal kirden uzak kalsınlar. Birbiriniz için dua edin – bilgelik, stresten uzak esenlik dolu biçimde- Petrus’un kocalara öğüt verdiği gibi, kocalar eşlerine karşı düşünceli olsunlar (yani ‘bilgiye göre’ davranmalı) ki ‘dualarına bir engel çıkmasın’’ (1 Pet. 3:7). Kadınlar, kocanız Tanrı’nın lütfuyla ‘Mesih’te kız kardeşlere’ pak davransın diye dua edin. (1 Tim. 5:2).

 

Bilgelik ve yönlendiriş için dua edin

Birlikte ve tek olarak Rab’den bilgelik ve yönlendiriş için dua edin. Yakup 1:3’e göre, “İçinizden birinin bilgelikte eksiği varsa herkese cömertçe, azarlamadan veren Tanrı’dan istesin” (Yak 1:5). Sonra şunu yazdı, “Elde edemiyorsunuz çünkü Tanrı’dan dilemiyorsunuz. Dilediğiniz zaman da dileğinize kavuşamıyorsunuz çünkü kötü amaçla…..diliyorsunuz” (Yak. 4:2–3). Evliliğiniz sağlam bir gemi, sizi yutup boğmaya çalışan kültürün dalgaları arasında güven içinde olan bir gemi gibi olsun. Unutmayın, siz artık ‘tek’ değil, çiftsiniz (Yar. 2:24;  Ef. 5:31)! Eşler bireysel kimliklerini kaybetmezler — aslında sağlıklı bir evlilikte, her bir eş birbirlerini, kendilerine özgü kimliklerini mümkün olduğu kadar tam bir şekilde geliştirmeye teşvik ederler—eşler bir ve birlikte aynı istikamete giden bir çift olmalıdır. Bu, bilgelik ve Tanrı çağrısı gerektirir. Tanrı’ya birlikte yaptığınız şeylerde nasıl ortak olabileceğinizi göstermesi için dua edin. Birliktelik için dua edin. Kocanız size iyi önderlik etsin, karınız size saygı göstersin diye dua edin. Tanrı’nın her birinize verdiği rolleri yerine getirerek, birbirinizi onurlandırmayı sağlasın diye dua edin.

 

Meyve için dua edin

Evliliğinizin ürünü kalıcı olsun diye dua edin. Yaratılışta Tanrı ilk insanlara, ilk erkeğe ve kadına, “Verimli olun, çoğalın›› dedi, ‹‹Yeryüzünü doldurun ve denetiminize alın” (Yar. 1:28). Nitekim Tanrı’nın temsilcileri olarak verimli olmak ve birlikte egemen olmak insanlığın, Tanrı’nın benzeyişinde yaratılmasının büyük bir parçasıdır. Normal şartlarda böyle verimli olmak ve yeryüzünü doldurmak, çocuk yapıp Tanrı’yı sevmek ve O’na hizmet etmek üzere yetiştirmekle ilgilidir (Ef. 6:4). Eğer hala çocuğunuz yoksa, Tanrı’nın size çocuk sağlaması için dua edin. Eğer çocuklarınız varsa, Tanrı ikinize verilmiş olan bu ebeveynlik görevinde sizi kullansın. Çocuklarınızı Mesih’e iman edip, adanmış öğrenciler olarak O’nu izlemeye yönlendirmeniz için size sağlayışta bulunsun. Ayrıca hem birlikte hem de bireysel olarak eşinizin ve kendi hayatınızda ruhsal meyveler üretmeniz için dua edin. Bu Tanrı sayar karakterde büyüme, Pavlus’un ‘Ruh’un ürünü’ (Gal. 5:22-23) olarak adlandırdığı Hristiyan erdemlerinin peşinden gidebilmek için dua edin. Yurdunuz, evliliğiniz ve aileniz gittikçe sevgi, sevinç, esenlik, sabır, iyilik, şefkat, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetimle nitelendirilsin diye dua edin.

 

https://www.biblicalfoundations.org/how-to-pray-during-marital-conflict/    1/8/2020’de erişilmiştir

 

Bizi takip edin: