Dennis ve Barbara Rainey 

Ailemizde cinsellikten ne zaman bahsetsek konuşmaların 95%’i karakterle ilgili olur. Tanrı’nın cinsellikle ilgili amaçları, cinselliğin ve evliliğin önemi, cinsel ilişkinin evlenene kadar bekletilmesi gerektiğinden bahsederiz. Ayartmalardan kaçınılması gerektiğini, medyanın düşüncelerimizi nasıl biçimlendirdiğini, hangi filmlerin seyredilir hangilerinin uzak durmalık olduklarını, birinin bu duruşumuza meydan okuduğunda nasıl karşılık vermemiz gerektiğini vs. konuşuruz. Cinsellikle bağlantılı konuları, yani özdenetim ve Tanrı’ya itaat gibi konuları ele aldığımızda, her ebeveynin gençlerin yüreklerinde oluşturmasını istediği temel karakter niteliklerini keşfettik.

Cinsellik Eğitim Planının Beş Adımı

1. Adım: dayanak noktanızı değerlendirin

Bu konuyla ilgili bugüne kadar sizi etkileyen tecrübelerinizi düşünmeniz çok önemli. Siz cinsellik hakkında hangi deneyimleri edindiniz? Siz ebeveynleriniz, kültürünüz ve dostlarınız tarafından nasıl etkilendiniz? Bu konuda hangi hataları yaptınız? Bu konuyla ilgili Kutsal Kitap bilginiz ne kadar ve nasıl?  Genç kadın veya erkek olarak büyürken sizi biçimlendiren en önemli olaylar nelerdi?

Çocuklarınızla cinsellik hakkında konuşmanızı engelleyen korkularınızı değerlendirmeniz de önemli. Çocuklarımızla cinsellik hakkında konuşurken hissettiğimiz en yoğun duygunun korku olduğuna eminim.  Ebeveyn olarak bu konuda uzman olduğumuzu hissetmiyoruz. Bir sorunun cevabını bilmemekten, çocuğun yaşına uygun olmayan bir cevap vermekten korkuyoruz. O utanç dolu anlardan korkuyoruz.

Ama aslında korkulacak bir şey yok. Profesyonel olmanız gerekmez. Ebeveyn olmanız yeterli. Tanrı size hayatın bu kutsal alanı hakkında çocuklarınıza anlatma gücü ve cesareti verecektir. Bu büyük bir ayrıcalıktır.

2. Adım: kanaatlarınıza açıklık getirin

Sonraki adımda çocuklarınıza cinsellik hakkında öğretecek Kutsal Kitap’tan bazı gerçekleri vereceğiz. Bu adımda önemli bir alandaki -Tanrı’nın paklık ve masumiyet standartları hakkındaki– kendi kanaatlarınıza açıklık getirmeye sizi zorlamak isteriz.

“Çocuklarınıza ahlak ve cinsellik hakkında neyi öğretiyorsunuz?” sorusuna tahminen buna benzer bir cevap vereceksiniz: “Cinsel ilişkiye girmek için evlenene kadar beklemelerini öğretiyorum.”

Ancak ergenlerimizi yetiştirirken güçlü bir kanaata vardık: Bakirelik yeterli bir hedef değildir. Kutsal Kitap’ta nihai hedef de değil. Maalesef bazı çalışmalara göre Hristiyan gençlerimiz evliyken yapılması uygun olanları yapıyorlar ama yine de ‘teknik’ olarak ‘bakire’ kalıyorlar.

Kutsal Kitap karşı cinsle ilişkilerimizin uygun ve mükâfatlandırılabilir olması için açık ve net ilkeler verir.  Bu ilkelerin temelindeki kelimeler, paklık ve kutsallıktır.

Cinsel ilişki perhizi cevabın bir parçasıdır ama cevabın tümü değildir.

3. Adım: Tanrı’nın cinsellİk hakkında söylediklerini öğretin

Dünyayı yenecek en iyi yol Kutsal Yazıları öğretmektir. Çocuğunuzla paylaşmak isteyeceğiniz noktalardan bazıları bunlardır:

Cinselliği Tanrı yarattı (Yar. 2:24).

Cinselliğin bir işlevi de evlilikte çocuk yapmaktır (Yar. 1:28).

Cinselliğin bir işlevi de evlilikte samimiyeti/yakınlığı hissetmektir (Yar. 4:1).

Cinselliğin bir işlevi de evlilikte zevk almaktır (Özd. 5:19).

Evlilik dışında her tür cinsel etkinlik, düşünce, söz günahtır (1Ko. 6:9; Mat. 15:19).

4. Adım: çocuklarınıza evlenene kadar paklığı ve masumiyeti korumalarını buyurun

13 yaşındaki çocuğunuzun size gelip “Karşı cinsle ilişkimiz nereye kadar gidebilir?” diye sorduğunu varsayalım. Standardınızı biliyor musunuz? Örneğin, çocuğunuza öpüşmekle ilgili nasıl bir standart öğütlersiniz? Biz çocuklarımıza düğüne kadar hiç kimseyle öpüşmemelerini öğrettik. Bu size çok saçma gelebilir, öyle olsun ama bu standart size çok yüksek geliyorsa şunu sormak isterim: Çocuğunuzun çizmesi gereken çizgi ne olacak? Eğer çocuğunuza spesifik bir standart buyurmazsanız kesinlikle dostlarından kendi standardını oluşturacaktır.

5. Adım: eviniz çocuğunuza sevgi, güven ve fiziksel yakınlık sağlasın

Cinsel ahlaksızlığa yenik düşen ergenlerin çoğu duygusal bakımdan muhtaç çocuklardır, çünkü teşvik veren ebeveynlerden oluşan sevgi dolu ve destekleyici aileleri yoktur. Evinizin duygusal bakımdan bir doğal kaynak -yani çocukların İsa’ya güvenmeyi öğreneceği bir vaha- olması gerek. Onların canlarının, ruhlarının besleneceği bir yer, fiziksel yakınlığı ve sevgiyi bulabilecekleri bir yer olmalı (o sevgiyi ve fiziksel yakınlığı istemiyor gibi görünseler bile). Eğer eviniz yasacı ve korku dolu bir evse, çocuklarınızın isyan etmesi söz konusu olabilir.

Bir annenin oğluna, bir babanın kızına sarılması onlara şu mesajı gönderir: Sen karşı cinsin dikkatine ve fiziksel yakınlığına layık bir genç kızsın, genç erkeksin.

https://www.challies.com/sponsored/how-to-teach-your-kids-about-sex  3/6/2017 erişilmiştir. İzinle kullanılmıştır.

Bizi takip edin: