baba oğul k

Öğrencilik ile ilgili tüm konularda – ve ebeveynlik Tanrı’nın buyurduğu ve kurduğu bir öğrencilik kurumudur (Efesliler 6:1–4) – dua çok önemli rol oynar.

İnsanların, çocuklarımızı nasıl yetiştirdiğimizle ilgili sorularına verdiğim cevabın bir parçası da şudur: çocuklarımız için defalarca dua ettik, özellikle Kutsal Yazılar’da açıklandığı gibi Tanrı’nın istediği şekilde yetiştirmeye çalıştık. Yine de eşim ve ben kontrolün tümüyle elimizde olmadığını fark ettik; kendi çocuklarınızı kurtaramazsınız, onların yaşamlarını yaşayamazsınız.

Başka ebeveynlerle çocuk yetiştirme konusu hakkında konuşurken aynı soru soruldu, özellikle genç ebeveynler şöyle sordular:

“Çocuklar için dua ederken nasıl veya ne için dua edersiniz?”

İşte çocuklarım için dua ettiğim konular (hala dua etmekteyim tabii ki!) :

Dualarım. . .

 • —çocuklarım için dua etmeden önce Göksel Babamın çocuğu olduğumu bilerek dua etmem gerekir (1 Pet1:17).
 • — onların Tanrı ile ilişkisi için dua etmeden önce Tanrı ile ilişkim (Efesliler 4-6) için dua ederim. Her şey bende başlıyor, onlarda değil!

Her hangi bir hizmet (ebeveynlik kesinlikle bir hizmettir, hele hele çok sorumluluk gerektiren bir hizmettir) Tanrı ile ilişkimizin bir sonucudur (olumlu ya da olumsuz!).  Bazen feci şekilde başarısız olduğumuzda bile eşim ve benim dualarımız şöyledir: çocuklarımız Tanrı ile ilişkimizi görsünler (Efesliler 5:22­–33) ve o ilişki onları yetiştirmemizi doğal bir şekilde etkilesin (Efesliler 6:1–4).

Dualarım . . .

 • — evliliğimiz için.
 • — ebeveynliğimiz için.
 • — bu iki konuda bilgelik ve anlayış için (Yakup 1: 5–6;  1.Petrus 5: 5–9).
 • — ne dememiz ve ne demememiz gerektiğini anlamamız için.
 • — çocuğu öfkelendirmeyecek şekilde Kutsal Kitap’a dayalı terbiye için (Efesliler 6:4).
 • — Tanrı’nın ebeveynler olarak bizim kapasitemizi ve sınırlarımızı aşacak bir şekilde onları kutsayacağını bilerek dua ederim.

 

Çocuklarım için dua ediyorum. . .

 • —    Çocukların erken yaştayken Tanrı’nın kurtarma lütfunu tanısınlar diye (1.Samuel 3: 7).
 • — onların yürekleri Tanrı’nın önünde her zaman yumuşak ve hassas olsun diye (2 Tarihler. 34: 27).
 • — onların yürekleri her zaman Tanrı’ya yönelsin diye (Yeşu 24: 23).
 • —    Tanrı’dan korksunlar, kötülükten kaçınsınlar diye (Eyüp 1: 8).
 • — Tanrı onların hayatlarında karşılarına Tanrı yolunda yürüyen kişiler çıkartsın, bu kişilerin etkisi çocuklarımızın hayatlarında büyük olsun diye
 • — çocuklarımız Tanrı yolunda yürüyen diğerlerinin hayatlarında büyük etki yaratsınlar diye.
 • — onların dostları Tanrı yolunda yürüyen kişiler olsun, çocuklarımız da Tanrı yolunda yürüyen birer dost olsunlar diye.
 • — Gerçek, Kutsal Kitap’a dayalı bilgelik onların yakın dostu olsun diye (Özdeyişler 1- 9; 1 Korintliler 1: 22-24; 1 Korintliler 1:30).
 • — Tanrı çocuklarımızı başkaları için birer kutsama aracı yapsın diye (Filimon 7).
 • — onlar hem Tanrı’ya hem de başkalarına minnettar olsunlar diye  (Luka 17: 11–18; Koloseliler 3: 15).
 • — Tarı çocuklarımıza kendisine ve O’nun sözüne karşı büyük bir iştah ve susuzluk versin diye (1 Petrus 2: 1–2).
 • — çocuklarımız sık sık Tanrı’ya ruhta ve gerçekte tapınsınlar diye (Yuhanna 4: 23–24).
 • — çocuklarımızın odak noktası hep İsa’nın ikinci gelişine olsun diye (1 Yuhanna 3: 1­–3).
 • — çocuklarımız hep ileriye, sonsuz durumumuza bakarak yaşasınlar diye (Filipililer 3: 20–21).
 • — günah işleyince günahın ağırlığını ve suçluluğunu hissetsin (Mezmurlar 51), ve
 • — hem Tanrı’ya  (1 Yuhanna 1:9) hem de başkalarına (Yakup 5:16) itiraf etsinler diye.
 • — Tanrı çocuklarımızı kendilerinden, kötü olandan ve şiddet yanlısı olanlardan korusun diye.
 • — Tanrı kendisini hoşnut edeni hem istemeleri hem de yapmaları için çalışsın diye dua ediyorum (Filipililer 2: 13).
 • — Tanrı onlara güncel hayatlarında yaptıkları her şeyi Tanrı’nın yüceliğini yansıtmak için hep ‘daha iyi yapmalıyım’ huyu versin diye (1 Selanikliler 4: 1 ve 4:10; 1 Kor. 10:31; 2 Kor. 1:20).
 • — deneyimsel olarak sadece O’nun yüceliği, saygıyı, övgüyü almaya layık olduğunu anlayıp bunun ışığında yaşasınlar diye dua ederim (Va. 4:11; Va. 5:1–11).
 • —bu çağın gidişatına uymasınlar, düşüncelerinin yenilenmesiyle değişsinler (Rom. 12:1–2) Tanrı Sözüyle yıkansınlar diye (Ef. 5:26).
 • — Rableri ve kurtarıcıları İsa Mesih’in lütfunda ve O’nu tanımada ilerlesinler diye  (2 Pet. 3:18)
 • — Tanrı’nın ve insanların beğenisini kazansınlar (Luka 2:52).

Basit bir deyişle çocuklarım için şöyle dua ediyorum

 • — hayat boyu Tanrı’nın yolunda yürüsünler  (Hak 2:7; 1Sam. 1:11; Mez. 23:6), ve
 • — İsa’nın tahtı önüne geldiklerinde, hayat boyu süren bu Tanrı’nın yolunda yürüme süecinin ödüllerini görsünler (Va. 4:9–11).

*****

http://www.tms.edu/preachersandpreaching/i-pray-this-for-my-children/ dan uyarlanmıştır. Linke 6/5/2015 erişilmiştir.

Bizi takip edin: