Hepimiz doğru şekilde yetiştirilmiş çocukların, yüreklerinin aldanışıyla hareket edip doğru yoldan saparak, kendi hayatlarını nasıl yıktıklarına şahit olmuşuzdur.

Ebeveynliğin en hayati ve maalesef en kolay gözden kaçırabileceğimiz unsurlarından biri çocuklarımızın yüreklerini biçimlendirme konusudur. Gördüğümüz dışsal şeylere odaklanıp (tavırlar, davranışlar, vs) en önemli içsel durumlarını göz ardı edebiliyoruz.

Beğensek de beğenmesek de çocuklarınızı hayatları boyunca yönlendirecek şey yüreklerindeki olacaktır.

Tarihte en bilge kişi olan Süleyman da çocuğunu, “yüreğinin yolu” konusunda sık sık uyarmıştı. Kendi oğluna yazdığı bilgelik kitabı olan Özdeyişler, hemen hemen her bölümde yürekten tekrar ve tekrar söz eder.

Süleyman’ın tutkusu…

Sık sık oğluna yüreğini koruması konusunda yol gösterdi.  Bu ayet bunu özetler…

Özdeyişler 4:23 Her şeyden önce de yüreğini koru, çünkü yaşam ondan kaynaklanır.”

Süleyman çocuğunun yüreğiyle neden bu kadar ısrarla ilgilendi? Belki de bir kişi yüreğini denetlemediğinde nereye gideceğini kendisi çok iyi biliyordu (Vaiz kitabını okuyabilirsiniz).

Bir çocuğun hayatının tüm anları, tüm günlerinde ve tüm yıllarında ebeveynlerinin en önemli şeyi gözden kaçırabileceği mümkün mü? Evet, kesinlikle mümkün!

Süleyman’ın En İyi Öğüdü…

Süleyman oğluna en iyi ‘yürek’ öğüdünü Özdeyişler 3:5-7’de verir.

RABbe güven bütün yüreğinle, kendi aklına bel bağlama.

Yaptığın her işte RABbi an, O senin yolunu düze çıkarır.

Kendini bilge biri olarak görme, RABden kork, kötülükten uzak dur

Bu kısa ayetler, çocuklarımızı kendi yürek tehlikesinden korur. Bu ayetler aynı zamanda ebeveynlere de yön verir.

Süleyman, Yeremya 17:9’daki ilkeyi iyi biliyordu: Yürek her şeyden daha aldatıcıdır, iyileşmez,
Onu kim anlayabilir?

Süleyman, çocuğunun geleceğindeki en büyük tehdidin dıştaki etkenlerden olmadığını, çocuğunun yüreği olduğunu bilir.

Oğlunun yürek tarafından aldatılmasını değil, kendi yüreğini koruyup onu yönlendirmeyi bilmesini istedi. O zaman oğluna bu 3 maddeyi hatırlattı.  Öyle ki, bizler de kendi çocuğumuza öğretelim.

1 – Yüreğinin tümünü Tanrı’ya ver.

Hayatın tek cevabı – Tanrı’ya güven. Söylemek kolay değil mi? Bir kısmı, çoğu değil, ‘tüm’ yüreğinle Tanrı’ya güven”.

Bu büyük bir istek ama yaşam ilkesi olarak aslında çok basit. Dünya, çocuklarımıza ‘yüreğini takip et’ ‘seni ne mutlu ederse onu yap’ ve ‘sen sen ol’ mesajını verirken bu mesaj Kutsal Kitap kültüründe duydukları mesajın tam tersidir.

Tanrı’ya bütün yüreğinle güvenmek, Tanrı’ya yolunu ve isteğini teslim etmek -kendi isteğine değil- anlamına gelir. Bu, feda etmek ve teslim etmek demektir.

2 – Kendi Yüreğine Güvenme

İnsanlar olarak doğal eğilimimiz kararlarımızı yönlendirmek için kendi aklımıza ve duygularımıza güvenmektir. Süleyman’a göre bundan daha kötü bir şey yok.

İlk ilkeyi tekrarlıyor gibi ama aslında tersini söylüyor. Tanrı’ya bütün yürekle güvenmenin zıttı kendine güvenmek, kendi aklına bel bağlamak ve kendini bilge biri olarak görmektir.

Ebeveynin duyguları tarafından yönlendirilmeyi değil, lütuf ve gerçek tarafından yönlendirilmeyi öğretmelidir. Çocuklarımız bunu bilmeli.

3 – Her Şeyde Tanrı’yı An

Çocuğumuzun yüreğini caydıracak rakipleri çok.

Çocuğumuza ‘her şeyde Tanrı’yı an’ ilkesini nasıl öğretebiliriz? Çocuklarımızın paralarına, kardeşlerine, okuluna, spora, televizyona, yetkiye ve güncel kararlara bakış açıları nasıl değişir?

Hayatın her alanında Tanrı’yı an ilkesini öğretmemiz aslında bizim hayatımızda başlar. Her şeyde ‘Tanrı’yı an’ merceğinden filtrelersek kendi hayatımızda (ve onların hayatlarında!) ne kadar çok şeyin değişebileceğini düşün.

İşte her durumda bu soruyu sormalarını öğretelim: – “Kendi isteğimi mi yoksa Tanrı’nın isteğini mi yapıyorum?”

İlk olarak Tanrı’yı an ilkesi pratik olarak Tanrı’yı bütün yürekle sevme buyruğunu (Matta 22:37) ve yaptığımız her şeyi Rab için candan yapma ilkesini yaşamaya bağlıdır (Koloseliler 3:23).

Bu hafta çocuklarınıza nasıl bir Süleyman olup yürek hastalığının en kötüsüne karşı önleyici olarak bu 3 ilkeyi öğretirsin? Çocuklarımıza ‘yüreğin dostun değil’ diye öğretelim, bununla yüreğin aldatıcılığından onları koruyalım.

Bu haftada bu soruları tartışın:

  • Bir kişi yüreğini (duygularını) takip ederse doğal olarak ne yapar?
  • Kendi yüreğine değil, Tanrı’ya güvenmek neden önemli?  Nasıl farklı?
  • Hayatın her alanında Tanrı’yı anmak bizi ve başkalarını nasıl korur?

Konu ile ilgili bir ezgi tavsiyesi, tıklayın dinleyin:  YÜREK HERŞEYDEN DAHA ALDATICIDIR!

https://godlyparent.com/protect-your-childs-heart/  27/11/2021’de erişilmiştir.   İzinle kullanılıyor

Bizi takip edin: