Her Hrıstiyan ebeveyn Tanrı’nın kurtaran lütfunu bir nesilden başkasına (ve ondan sonrakilere) aktarsın diye dua eder.  Her bir Hrıstiyan Rab’bin kendi değerli çocuklarını kurtardığını görmesi için dua eder. Bu güzel dua asırlar önce edildiğinde bunlar George Swinnock’un aklındaydı. Rab’bin sana verdiği çocuklarına yönelik Tanrı’nın merhametini düşündüğünde bu dua size kendi duanızda ilham versin.

Ruhların babası, çocuklarım için dua ediyorum.

Lütfunu ve iyiliğini göster, günahın temizlenmesi için açılan pınarda onları temizle.

Onlar ilk Adem’in benzeyişini taşıdığı gibi ikinci Adem’in benzeyişini taşımalarını sağla.

Lütfun onların güzelliği ve sonsuz yüceliğin ağırlığı onların payı olsun.

Senin sesini dinleyip hayatlarını şekillendirsinler.

Sevgili Kurtarıcı, ‘bırakın çocukları bana gelsinler’ dedin. Şimdi onları sana getiriyorum, onları reddetme. Onları zayıf imanımın titreyen kollarında sana sunuyorum. Ellerini onların üzerlerine koy ve onları kutsa.

Övgülere layık İsa, doğalarının kirliliğini, Hrıstiyan olmalarının ne kadar zor olduğunu ve onların maruz kaldıkları sınırsız gazabı biliyorsun.

Merhametin onlara yönelsin, Ruhun onların öğrenimine öyle bir şekilde eşlik etsin ki, onlar için feda ettiğin canı göresin ve bundan hoşnut olasın.

Ve beni izleyenlerin iyiliği için senin buyruklarının yolunda yürüyebilmem konusunda dua ediyorum.

Yaptıklarımda ve sözlerimde o kadar inançlı, işlerim ve görevlerimde o kadar lütufkar olayayım ki davranışlarımda inancım bariz olsun ve çocularım rahatlıkla örneğimi takip etsinler

Rab, başkaları kutsallık yolundan saparken ben, ateş sütunu gibi, ailemin önünden gideyim, vaat edilmiş topraklara kadar onları götüreyeyim ve onları sonsuz yaşam yoluna yönlendirmek için gerçek ışık olarak parlayayım.

Çocuklarımın ebeveyni ve Tanrı’nın çocuğu olarak davranacağım diye dua ediyorum.

Rab, kızlarım ve oğullarım aslında senindir.

Çocukarım gençken, gücün emeklerimi başarılı kılsın ki öteki dünyada hazırladığın asil işi yapabilmek için hazır olsunlar.

Ve onları eve götürmek için hizmetkarları gönderdiğinde kutsal melekler onları Senin yanına götürsünler. Öyle ki ben ve bana verdiğin çocuklar sonsuza dek seni sevelim, seninle sevinelim ve sana hizmet edelim.

https://www.challies.com/quotes/a-prayer-that-god-would-save-our-children/

25/2/2023’de erişilmiştir. İzin alınarak kullanılıyor.

Bizi takip edin: