Düşmanımız Şeytan yalan fısıldama konusunda uzmandır. O Cennet Bahçesinde başladığı bu işe hala günümüzde de devam etmektedir.  Aşağıda çocuk hizmetinin liderlerine fısıldadığı 10 yalan var.

Bunları nereden biliyorum?  Ben hepsini duydum…

  1.  Sen çocukların hayatlarında fark yaratmıyorsun  
  2.  Yaptığın bu iş yetişkin hizmeti kadar önemli değil.
  3.  Bu hizmeti yapmak için yeteneğin yok.
  4.  Dua etmeye zamanın yok, zaten çok yoğunsun…
  5.  Çocuklara öğretiyorsun. Eğer gerçekten iyi bir öğretmen olsaydın yetişkinlere ders verirdin.
  6.  Hiç kimse gönüllü olmak  istemez.
  7.  Kimse seni ve hizmetini takdir etmiyor.
  8.  Müjde o çocuk ya da o aileyi değiştiremez.
  9.  Başarılı değilsin, çünkü bulunduğun çocuk hizmeti büyümüyor. Vazgeç ve kenara çekil.
  10.  Tanrı umursamıyor. Eğer umursasaydı o çocuğun ölmesine izin vermezdi.

Eğer düşman bunlar ya da benzeri yalanları fısıldarsa ne yapmalısınız?

İsa’nın çölde yaptığını yapın!  Ona GERÇEĞİ İLAN EDİN! TANRI’NIN vaatlerine güvenin.

1. Sen çocukların hayatlarında fark yaratmıyorsun

“Ağzımdan çıkan söz de öyle olacaktır. Bana boş dönmeyecek, istemimi yerine getirecek, yapması için onu gönderdiğim işi başaracaktır.”   –Yeşaya 55:11

2. Yaptığın bu iş yetişkin hizmeti kadar önemli değil .

“O sırada bazıları küçük çocukları İsa’nın yanına getirdiler; ellerini onların üzerine koyup dua etmesini istediler. Öğrenciler onları azarlayınca İsa, “Bırakın çocukları” dedi. “Bana gelmelerine engel olmayın! Çünkü Göklerin Egemenliği böylelerinindir.”  -Matta 19:13-14

3. Bu hizmeti yapmak için yeteneğin yok.

“Bunun üzerine şöyle dedi: “RAB Zerubbabil’e, ‘Güçle kuvvetle değil, ancak benim Ruhum’la başaracaksın’ diyor. Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.”-Zekeria 4:6

4. Dua etmeye zamanın yok, zaten çok yoğunsun…

 “Ama siz dua edeceğiniz zaman iç odanıza çekilip kapıyı örtün ve gizlide olan Babanız’a dua edin. Gizlilik içinde yapılanı gören Babanız sizi ödüllendirecektir.” -Matta 6:6

5. Çocuklara öğretiyorsun. Eğer gerçekten iyi bir öğretmen olsaydın yetişkinlere ders verirdin.

“Sense öğrendiğin ve güvendiğin ilkelere bağlı kal. Çünkü bunları kimlerden öğrendiğini biliyorsun. Mesih İsa’ya iman aracılığıyla seni bilge kılıp kurtuluşa kavuşturacak güçte olan Kutsal Yazıları da çocukluğundan beri biliyorsun.” -2 Timoteos 3:15

6. Hiç kimse gönüllü olmak istemez.

Bu nedenle ürünün sahibi Rabbe yalvarın, ürününü kaldıracak işçiler göndersin.”  -Matta 9:38

7. Kimse seni ve hizmetini takdir etmiyor.

“Tanrı adaletsiz değildir; emeğinizi ve kutsallara hizmet etmiş olarak ve etmeye devam ederek O’nun adına gösterdiğiniz sevgiyi unutmaz.”  -İbraniler 6:10

8. Müjde o çocuk ve o aileyi değiştiremez..

“Mesih İsa günahkârları kurtarmak için dünyaya geldi” sözü, güvenilir ve her bakımdan kabule layık bir sözdür. Günahkârların en kötüsü benim.- I Timoteos 1:15

9. Başarılı değilsin, çünkü bulunduğun çocuk hizmeti büyümüyor. Vazgeç ve kenara çekil.

“Tohumu ben ektim, Apollos suladı. Ama Tanrı büyüttü. 7 Önemli olan, eken ya da sulayan değil, ekileni büyüten Tanrı’dır. 8 Ekenle sulayanın değeri birdir. Her biri kendi emeğinin karşılığını alacaktır. 9 Biz Tanrı’nın emektaşlarıyız. Sizler de Tanrı’nın tarlası, Tanrı’nın binasısınız.”1.Korintliler 3:6-9

10. Tanrı umursamıyor. Eğer umursasaydı o çocuğun ölmesine izin vermezdi.

Çünkü benim düşüncelerim sizin düşünceleriniz değil, sizin yollarınız benim yollarım değil” diyor RAB. “Çünkü gökler nasıl yeryüzünden yüksekse, yollarım da sizin yollarınızdan, düşüncelerim düşüncelerinizden yüksektir. – Yeşeya 55:8-9

Size söylediği başka yalanlar var mı?  Ona nasıl karşı koydunuz?  Buyrun, aşağıda cevaplarınızı yazabilirsiniz. Eminiz, Tanrı sözlerinizi kullanarak bizi teşvik edecektir.

http://www.relevantchildrensministry.com/2014/04/10-lies-enemy-whispers-to-childrens.html

Yazıya yukarıdaki linkten, 13/11/2014 tarihinde erişilmiştir.

Bizi takip edin: