Bir baba olarak, hemen hemen her gün çocuklarım için dua ediyorum.  Onları Rab’bin önüne getirmem hem sorumluluk hem de bir sevinçtir. Aynı zamanda çocuklarım için dua etmem, şu konuları sık sık hatırlamam için bana iyi bir eğitim sağlar; çocuklarımın benden önce Rab’be ait aittirler ve onların deneyimledikleri iyiliğin asıl kaynağı Tanrı’dır. Ayrıca duanın etkin olduğuna inanıyorum; Tanrı’nın, bir babanın çocukları için ettiği duaları duyduğuna ve bu dualara sevinçle yanıt verdiğine de inanıyorum. Kızlarım için en çok ‘koruma’ için dua ederim ve şöyle dua ederim:

Kendilerinden koruma. Tanrı’nın kızlarımı “kendilerinden koruması” için dua ediyorum. Nitekim ilerdeki günlerde ve yıllarda karşılaşacakları tehlikeler, sıkıntılar ve ayartmalar en çok kendi içlerinden gelecektir. Tanrı’nın onları, kendi günahlarından ve imansızlıklarından, inatçı yüreklerinden ve benliklerinin arzularından korumasını istiyorum. Tanrı’nın onları kendilerinden kurtarması ve Mesih’te büyümeleri için dua ediyorum.

Benden koruma. Evet, Tanrı’nın kızlarımı benden, kendi babalarından, korumasını dilerim. Bencilliğimin, ihmalkârlığımın onlara zarar vereceğinden, ya da cahilliğimin onları tehlikeli bir duruma ya da bir tür günaha maruz bırakacağından korkuyorum. Kızlarımı büyük bir sevgiyle seviyorum ve içimde o kadar günah, çirkinlik görüyorum ki bu günahın onlara zarar vereceğinden korkuyorum.

Başkalarından koruma. Tanrı’nın kızlarımı dışarıdaki etkilerden koruması için dua ediyorum. Kızlarımın diğerleri için iyi birer dost olmaları, onların da iyi dostlar bulmaları, akılsız dostlarından fazla etkilenmemeleri için de dua ediyorum. Öğretmenleri de onlardan yana olsun, onlara karşı olmasınlar diye dua ediyorum. O öğretmenlerin kızlarıma doğru ve iyi şeyleri öğretmeleri için dua ediyorum. Tanrı’nın kızlarımı bugün ya da ilerideki günlerde kendilerine karşı kötülük tasarlayanlardan koruması için dua ediyorum.

Şeytan’dan koruma. Tanrı’nın kızlarımı Şeytan’dan koruması için dua ediyorum. Şeytan’ın, kızlarımı tanıdığını, onların ruhsal büyümesini görüp, onlar köklenmeden, verimli olmadan önce müjdeyi boğmak için elinden gelenleri yapmayı sevdiğini biliyorum. Şeytan’ın kızlarımın yıkımını ve ölümünü istediğini biliyorum. Onun “harika planı” şudur – sonu gelmeyen ayartı dalgalarıyla onları tümüyle yıkıma götürmektir. O yüzden Tanrı çocuklarımı Şeytan’dan ve onun tüm gücünden koruması için dua ediyorum.

Kendisinden koruma. Son olarak, Tanrı’nın kızlarımı kendisinden koruması için dua ediyorum. Nihai olarak Tanrı insanları kendisinden kurtarır. R.C. Sproul bunu iyi bir şekilde açıklıyor: “Hristiyan inancının en büyük paradoksu ve ironisi şudur: biz Tanrı tarafından ve Tanrı’dan kurtarılırız.” Tanrı’nın, kızlarımı Mesih’e iman etmek istemeyenlerin üzerine dökmesi gereken gazaptan koruması için dua ediyorum. O zaman kızlarımın en büyük kurtarılma ihtiyacı Tanrı’dan kurtarılmalarıdır. O yüzden tekrar ve tekrar (ve O’na bunu devam edeceğimi söylerim!) ‘Tanrım kızlarımı, kendinle, kendinden, kendin için ve kendine kurtar!’ diye dua ediyorum.

http://www.challies.com/articles/god-protect-my-girls     izin ile çevrilmiş ve kullanılmıştır. 10/2/2015 tarihinde erişilmiştir.

Bizi takip edin: