Husband and Wife: The Imitation of Christ

Steve Waterhouse, Westcliff Press

Kim sağlam ve güven dolu bir aileye sahip olmak ister? Umarım hepimiz bunu isteriz. Peki, bunu da unutmayalım: böyle bir aileye sahip olmanın temeli sağlam bir evliliktir. Sen çocuk yetiştirme prensiplerini çok iyi bilebilirsin ama evliliğin iyi değilse, çocukların bir şekilde bu kötü evliliği yansıtacaklardır.

Biz Efesliler 5: 22-32’de bahsedilen bağlı olma ve sevme buyruklarını biliriz. Daha derinden anlamaya çalışalım. Hem de diğer önemli nitelikleri de inceleyelim.

İlkin Tanrı’nın gözündeki erkek ve dişinin ‘eşitliğin’den bahsedelim. Hem erkek hem de dişi Tanrı’nın benzeyişi olarak eşit saygınlık ve değere sahiptir. Bu eşitlik başka konularda da görülür: günahlıyız, kurtuluşa ihtiyacımız var, Mesih’te biriz ve imanlılar olarak cennetin vatandaşlarıyız. Bu gerçekler evlilik konusunda maalesef yeteri kadar vurgulanmıyor ve bu yüzden özellikle kadınların önemi küçümseniyor. Biz bağlı olma ve sevgiden bahsetmeden ÖNCE tavırlarımız, sözlerimiz ve eylem/öğretilerimiz bu ilkeye dayandığından emin olmalıyız.

Kocalar Mesih’in kiliseye yönelik sevgisini taklit etmeliler. Peki, bu sevgi ne demek? Cinsellik mi? Başka bir şey mi? Her iyi evlilikte eşe yönelik duygusal sevgi vardır. Ama bu sevgi iyi bir evlilik için yeterli değildir. “Eğer bir evlilikte sadece eros ve philos (iki Grekçe kelime, biri daha çok fiziksel öteki duygusal sevgi anlatıyor) varsa, zor duygular, bunaltan duygular veya duygusuz zamanlarda o evlilik savunmasız kalır.” (s. 13).

Gerekli olan sevgi ‘kendimizi feda eden sevgi,’ yani her imanlıya Yeni Antlaşma’da buyrulan sevgi. Bu sevgi başkasının ihtiyaçlarını karşılayan ve onun iyiliği için çaba sarf eden bir sevgidir. Bu sevgi sevilenden karşılık beklemez (kötü olsa da, gelmese de!), seven kişinin sevilen kişiye yönelik duygularını gözetmiyor. “Mesih’in kiliseyi sevdiği gibi karısını seven bir koca kendi hayatını feda eder (gün be gün!), verdiği sözleri yerine getirir, eşi ve çocukları için en iyisini yapmaya karar verir, zor ve acı olsa da, eşten her hangi bir karşılık almazsa bile.” (s. 15).

1.Petrus 3:7’e göre bir koca karısıyla ‘anlayış içinde yaşar.’ Bu ne demek?  Bol bol iletişim, karar sürecinde bayanın bakış açılarını, ilgilerini önemsemek demek. Kocalar sıkça liderliğin eşten AYRI olarak (hiç konuşmadan, danışmadan, fikrini sormadan) karar vermek olduğunu düşünüyor. Halbuki karısıyla konuşan ve karının ilgilerini önemseyip karar veren koca, evlilikte daha az anlaşmazlık olacağını, daha sağlıklı kararlar ortaya çıkacağını görecek. Ve bir kadın, kocasının kendi fikirlerine hep danışarak karar verdiğini görürse, o kararlara, yakınmadan ve dırdır etmeden, daha kolay bir şekilde güvenebilecektir.

Erkek evin ruhsal lideri olması gerek. Bu inancı iyi anlamak, çocuklarına ve eşine anlatmak ve uygulama konusunda ailede ‘en iyi örnek’ olmak (örneğin sevgi, ‘beni bağışlar mısın’ veya ‘ben haksızdım’ gibi konularda) anlamına gelir.

Bayan Rab İsa’nın Baba Tanrı ile ilişkisinde davranışını taklit eder. Üçlü Birlik’te Oğul gönüllü olarak Baba’ya boyun eğer, bağlı olur ve karı kocasına aynı şekilde davranır. Bu boyun eğme evlilikte görülür; bu her bayanın her bir erkeğe göstermesi gereken bir bağlılık değildir.

Kadın eş için ‘yardımcı’ olarak yaratıldı. Yar. 2:18’e göre bayan ‘ona uygun’ bir yardımcıdır. Karı yani bayan kocasının eksiklerini (var!) ve ihtiyaçlarını karşılar. Bir kadın evlendiğinde evlilikte bu rolü üstlenir. Tanrı erkeğin belli bir koca olmasını ister; karı kocasına bu konuda yardım eder. Yani karı kocanın daha ruhsal, daha ‘centilmen’ olmasına yardım eder. Ama karı kocanın bir ‘kadın kopyası’ olmamalıdır; erkek erkek olarak kalmalıdır.

Kocasına boyun eğme tam ama İSTİSNASIZ değildir. Hiç bir bayan kocasının kendisinden ahlaksızlık veya vicdanına karşı günah işlemesini istediğinde kocaya boyun eğmesi gerekmiyor, yumuşak huylu ama kararlı bir şekilde karşı koymalıdır bu buyruğa.

Kadının evde rolü çok önemlidir ve Tanrı vergisidir.  İyi bir eş ve anne olmak bilgelik, sabır ve gayret ister. Peki, kadınlar dışarıda çalışabilirler mi? ‘Kariyer konusunda Kutsal Kitap bekar kadınların toplumda yüksek makamlı işlerini yasaklamıyor. Eğer bir kadının çocukları yoksa ve kocası onun çalışmasını desteklerse, sorun yoktur. Ancak bir kadının çocukları varsa artık onun enerjisinin odak noktası çocukları olmalı, kariyeri değil.” (27). Eğer bir kadın kendi çocuklarını desteklemek amacıyla çalışması gerekiyorsa bu da anlaşılır. Oysa birçok aile bütçelerinin ötesinde yaşıyor ya da yaşamak istiyorlar ve bu yüzden kadın çalışmak zorunda kalıyor. Titus 2:4 ve 1 Tim. 5:14 bu konuda kesin talimat verir ve uygulanmalıdır.

İyi bir evlilik demek, iyi bir aile olma şansının çok yüksek olması demek. İyi bir evlilik anne babaların çocuklara verebilecekleri en iyi armağandır. Zayıf bir evlilik demek iyi bir aile olma şansı yaklaşık sıfır demektir. İyi evlilikler Kutsal Kitap’taki talimatları ciddiye alır, hem karı koca ilişkileri için hem de karı koca rolleri içindir. İyi bir evlilik çocukları da, karı kocayı da Kutsal kılar (1 Kor 7:14; Ef. 5:26-28).

Tanrı bize Kutsal Kitap’a uygun, Mesih ve kilise ilişkisini yansıtan evlilikleri vererek ailemizi güçlendirsin.

 

Bizi takip edin: