Esenlik, çatışmanın yokluğu değildir

Dünya esenliği arıyor. İster uluslararası müzakere masası olsun, ister oyun odası olsun, esenlik, ‘çatışmanın yokluğu’ olarak tanımlanır. Bu yüzden çatışmayı en aza indirmek veya ortadan kaldırmak için şartlar aranır. Oysa bu boş bir arayıştır. Bir anne, o genç yüreğinde kavganın ve bencilliğin hakim olduğunu bilir. Üzücü bir gerçek vardır ki, barış antlaşmalarını müzakere eden diplomatlar bu basit gerçekliği görmezden gelir. O gerçek şudur: “İnsanlar Tanrı’yla ve birbirleriyle savaş içinde doğar”. Bu doğal gerçeklikten ötürü insan yüreği esenliğe yönelmez. Çatışmanın nedeni, doğal olarak bedenimizin arzularını tatmin etme dürtüsünden kaynaklanır (Efs.2:1-3).

Aslında esenliği ‘çatışmanın yokluğu’ olarak tanımak tehlikelidir. Zorlanmış ya da müzakere edilmiş bir esenlik, dış çatışmayı sona erdirebilse de iç çatışma devam eder. Bu, çocuklar için olduğu gibi, dünya liderlerinin zirvelerinde de aynı şey geçerlidir. İnsan yüreği söz konusuysa gerçek esenlik, dış çatışmanın yokluğuyla ölçülemez. Yürek değişmezse, esenliğe ulaşmak bir seraba ulaşmak kadar zordur.

Aksine, Hristiyanların/İmanlıların hedefi, çatışmanın içerisinde İsa’yı tanımaktır. Esenlik, Tanrı’nın Ruh’unun yanımızda olmasının bir ürünüdür. Bu, her zaman esenliği yaşayabiliriz demektir. Biz çatışmayı yok edemeyebiliriz ama esenliğin Tanrı’sını tanımakla elde edilen esenliği tanıyabiliriz. Bir Hristiyan/İmanlı, çatışmayı ortadan kaldıracağına, çatışmayı iyiliğin gücüyle yener. Yani esenliğe kavuşmak için insanları kontrol etmemiz gerekmiyor. Tanrı  bizi, kötülüğe iyilikle yanıt vermeye çağırır. İşte bu şekilde diğer insan kötü davranmaya devam ederse, Mesih’in ardından giderek, Mesih’e bakarak esenliğe kavuşabiliriz.

Çocuklarımıza esenliği bulmak için misilleme yapmaları gerekmediğini öğretmemiz lazım. Esenliği, yalnızca Tanrı’nın önünde doğru olanı yapmakla bulacaklarını öğretelim. Çocuklarımıza esenliği, ‘çatışmayı ortadan kaldırmakla’ değil, Mesih’in ardından gitmekte bulacaklarını öğretirsek çok önemli ve değerli bir hayat dersini öğretmiş oluruz. Bu vurgu, müjdeye devamlı odaklanmasını korur. Mesih olmadan ‘gerçek ve kalıcı bir esenlik’ imkansızdır. Aslında her bir çatışma, İsa’ya olan ihtiyacımızdan bahsetmek için bir fırsattır.

Hedefimiz çatışmayı bitirmek değil, yüreklerimizin Mesih’e teslim etmemiz gerektiğini görmektir. Esenliğin olmadığı yerde esenlik aramayın. Esenliğinizin kaynağı İsa Mesih olsun. Hayat boyunca çatışmaların olduğunu ve olacağını çocuklarınızın bilmesine yardımcı olun. Esenliğin, çatışmanın içerisinde Mesih’i tanımak olduğunu  ve o esnada Mesih’i takip etmeleri gerektiğini onlara öğretin.

Mesih’in esenliği yüreklerinizde hakem olsun.

https://www.shepherdpress.com/peace-is-not-the-absence-of-conflict-2/

Bizi takip edin: