İtaat resim (Medium)

Merhaba çocuklar!

Genellikle ebeyvenleriniz için her gün bir-iki satır yazıyorum ama bugün sizin için bir şey yazmaya karar verdim.

Geçenlerde çocuklarla ilgili bir Kutsal Kitap çalışması yapıyordum ve Tanrı’nın çocuklardan bahsederken en çok kullandığı sözcüğün ‘itaat’ olduğunu keşfettim. Bu konuyla ilgili Yeni Antlaşma’dan birkaç ayet (Efesliler 6:1; Koloseliler 3:20).  ‘İtaat’ sözcüğünün Eski Antlaşma’da, özellikle Özdeyişler kitabında da birçok kere geçtiğini görebilirsiniz.

Başka ne olmak isterseniz isteyin, itaatkar olmayı bir hedef haline getirmeli ve bunun için çaba göstermelisiniz. Bu çok karışık değil, değil mi? İtaat şu anlama gelir: Tanrı, ebeveynler veya öğretmenlerin, yani üstünüzde otorite sahibi olan kişilerin dediklerini yapmak.

Ama günümüzde “itaat” çok popüler ya da moda olan bir kavram değil. Öyle ki bu kavramı ailelerimizden, kiliselerimizden ve kültürümüzden yitirmek üzereyiz. Bu yüzden size Tanrı’nın sizden istediği itaati anlatan bir özet hazırladım. Biz özellikle ebeveynlerimize itaat etme konusu üzerine yoğunlaşacağız.

1. Tam itaat:  Tanrı’nın sözüne aykırı olmadıkça ebeveynlerinizin söylediği her şeyi yapın.  Koloseliler 3:20 ayetinde geçen ‘her konuda’ sözcüklerinin altını çizin.

2. Anında itaat:  Gecikmiş itaat, itaatsizliktir.

3. Neşeli itaat: İçerleyerek veya asık suratla değil, istekli ve sevinçle itaat edin.

4. Sorgulamadan itaat: Büyüdükçe, anne ve babanızdan sizden istedikleri şeyler konusunda bir açıklama rica edebileceğiniz zamanlar olabilir. Ama bu sorular isyankar olmamalı,  itaattan kaçmak için değil, daha iyi itaat edebilmek için sorulmalıdır.

5. Görmeden itaat: Ebeveynleriniz sizin yaptıklarınızı görmediklerinde bile itaat edin.

6. Aktif itaat:  Bir şeyleri yapmanız söylenene kadar pasif bir şekilde beklemeyin. Aktif ve gönüllü bir şekilde yardım etmek isteyin. Ebeveynlerinize onlara nasıl daha iyi itaat edebileceğinizi sorun.

7. Mutlu itaat: Pavlus’a göre itaat yalnızca doğru değildir, aynı zamanda Tanrı’yı hoşnut ve mutlu eder (Koloseliler 3:20). Bizim de mutlu olmamızı sağlar. 1.Mezmur bizlere Kutsal Kitap’ı okuyarak ve uygulayarak geçen bir hayatın yaşanabilecek en mutlu hayat olduğundan bahseder.

8. Ömrü uzatan itaat: Eğer ebeveylerimiza itaat ederek onları onurlandırırsak, Tanrı ömrümüzü uzatacağına dair bizlere söz veriyor (Çıkış 20:12). Tabii ki Tanrı bazen bu konuda bilgeliğiyle istisnalar yapabilir. Ancak genel olarak itaatkar çocukların daha uzun yaşadığını söyleyebiliriz, sadece daha tehlikesiz bir hayat sürecekleri için değil, Tanrı aynı zamanda onları bereketlediği için.

9. Geçici itaat: Ebeveynlerimize itaat etme sorumluluğu ne zaman sona erer? Bazı insanlar buna cevap olarak 18 ya da 21 yaşında, ya da üniversiteye gittiğimizde diye cevap verebilir. Ancak bunların tümü kültürel kurallardır. Kutsal Kitap’a göre bu değişiklik ancak evlilikle mümkündür.  Ebeveynlerimizi onurlandırmayı asla bırakmasak bile onlara itaat konusu evlendiğimizde değişir. Anne ve babalarımızdan “ayrılır” ve eşimize “bağlı oluruz”. Ebeveynlerimizin fikirlerini sormaya devam etmek ve kararlarımız hakkında onların desteklerini, dualarını almak bilgece olsa bile,  evlilik yeni bir aile birimi ve yeni bir yetki merkezi oluşturur (Bunun bekar yetişkinler için anlamı başkadır).

10. Açığa vuran itaat:  Ebeveynleriniz, Tanrı’nın hayatınızdaki temsilcileridir. Tanrı onları kendi adına sizi yönlendirmeleri için görevlendirmiştir. Onlarla konuşma ve onları dinleme biçiminiz Tanrı’yla nasıl konuştuğunuzu ve O’nu nasıl dinlediğinizi açığa vurur. Onlarla olan ilişkinizin durumu Tanrı’yla olan ilişkinizin durumunu açığa çıkarır.

http://headhearthand.org/blog/2014/06/09/one-for-your-kids/ linkinden izin ile çevrilmiştir. Ulaşım tarihi 19/08/2014

David Murray

Bizi takip edin: