Hiç kimsenin ihtiyaç içinde, muhtaç olmaması gerekir.  Fakat aslında bizler her zaman muhtacız. Çocukken anne ve babamıza muhtacız, onlara bağlıyız. Yetişkin olduğumuzda işimize muhtacız çünkü belli ihtiyaçlarımız vardır ve bunlar için para kazanmamız gerekmektedir.

Belki henüz farkında değiliz ama Ruhsal konularda da muhtacız fakat İsa Mesih bizim ‘gereksinimimizi’ yani ihtiyacımızı karşılar. Nasıl mı?

Yuhanna 6:35 ayeti şöyle der; İsa, ‹‹Yaşam ekmeği Benim. Bana gelen asla acıkmaz, bana iman eden hiçbir zaman susamaz›› dedi.

İsa bu sözlerini O’nu dinlemek için gelen insanlara söyledi. Onlara ‘dünyaya yaşam veren ekmek’ten’ bahsetti.  Sonra bu ekmeğin ne olduğunu açıkladı. Daha doğrusu kim olduğunu;

İsa Mesih’in söylediği bu sözlerde neleri görüyoruz;

  1. İsa Mesih’in KENDİSİ bize yaşam verir….Çünkü kendisi YAŞAM’dır
  2. ‘Asla acıkmaz…..hiçbir zaman susamaz.’ dedi. En derin ihtiyacımız su ve yemektir. İsa diyor ki ‘ruhsal konularda’  ASLA ve SONSUZA DEK acıkmayacağız, susamayacağız.
  3. Bu nasıl olur?  Bizler hayatlarımızı İsa’ya getirirsek ve O’na iman edersek bu sağlanacaktır. Demek ki ‘ruhsal ihtiyacımız’ varsa, boş hissedersek, acıkırsak ve susarsak, İsa’ya gelmemiz ve O’na güvenmemiz lazım. Bu tek seferlik bir şey değil, hayatımız boyu devam edecek bir durumdur. Çünkü kendisi ruhsal ihtiyaçlarımızın hepsini karşılayacak olandır.

Evet çocuklar İsa Mesih, Yaşam Ekmeğimizdir ve hayatlarımızın derin ihtiyaçlarını karşılayan Tanrı’dır.

Bizi takip edin: