Özdeyişler’i okuyup uyguladığımızda hayatımızın  nasıl değişeceğini de görmek isteriz. Kutsal Kitap’tan  Özdeyişler 1:2-7’ye bakalım.

             Bu özdeyişler, bilgeliğe ve terbiyeye ulaşmak, akıllıca sözleri anlamak,  başarıya götüren terbiyeyi edinip doğru, haklı ve adil olanı yapmak, saf kişiyi ihtiyatlı, genç adamı bilgili ve sağgörülü kılmak içindir.  Özdeyişlerle benzetmeleri,bilgelerin sözleriyle bilmecelerini anlamak için bilge kişi dinlesin ve kavrayışını artırsın, akıllı kişi yaşam hüneri kazansın. RAB korkusudur bilginin temeli. Ahmaklarsa bilgeliği ve terbiyeyi küçümser.
                Burada görmemiz gereken 3 şey var. Özdeyişler’den neyi kazanabiliriz? Bunları nasıl edinebiliriz? Neden bunları yapmak istemeyebiliriz?
                Bunların sonucunda kazanacağımız şeyler ise;
                                Bilgelik: Doğru zamanda, doğru niyetlerle doğru karar verme hüneri.
                                Terbiye: Acıdan öğrenme hüneri. Bu acılar, anne baba, öğretmen, arkadaş ya da hayatın verdiği acılar olabilir.
                                Anlayış: Sadece iyi değil, en iyi karar verme hüneri,  olası kararlar arasındaki farkları görmek anlamına gelir.
                                İhtiyat: Önümüzdeki acı ve sorunları, ‘çukur ve tuzak’ları önceden görüp doğru yola dönme hüneri.
                                Sağgörü: İyi bir plan yapma hüneri.
                                Tanrı korkusu:  Tanrı’nın ve insanın önünde alçakgönüllü olmak, itaatkar bir tutum, hayatın her anını ‘Tanrı’nın önünde’ yaşar gibi yaşama anlayışı.
                Peki bunları  nasıl ediniriz?  Yazar şöyle diyor:  ‘dinlesin.’  Bu sadece kulaklarımızla ilgili olmayabilir, bütün duyularımız söz konusu olabilir. En önemli adım dinlemeden sonra: bilge kişi doğru karar verir!
                Neden bunları yapmak istemeyebiliriz?  Çünkü akılsız olmayı severiz.  Bizim bildiğimiz bir akılsızlık değildir bu; buradaki akılsız kişi kendi isteğini yapmak ister, Tanrı’nın isteğini reddeder.
                Liste güzel değil mi?  Bilgeliğin vaatleri uzun ömür, onur ve bazen zenginliktir.  Haydi dinlemeyi, etüt etmeyi seçin ve bunların hayatımızda gerçekleşmesi için dua edin.
Bizi takip edin: