İsa eşsizdir değil mi çocuklar! Kendi hayatında peygamberlikler gerçekleşti, annesi bir bakireydi, insanları şaşırtan ve kendi yetkisini gösteren mucizeler yaptı, hepimiz için öldü ve ölümden dirildi. Başka hiç kimse bunları yapmadı, yapamadı.

Sizce bu sözler ne anlamı taşıyor çocuklar?
Yuhanna 4:10, 13-14 İsa kadına şu yanıtı verdi: ‹‹Eğer sen Tanrı’nın armağanını ve sana, ‹Bana su ver, içeyim› diyenin kim olduğunu bilseydin, sen Ondan dilerdin, O da sana yaşam suyunu verirdi.››
İsa şöyle yanıt verdi: ‹‹Bu sudan her içen yine susayacak. Oysa benim vereceğim sudan içen sonsuza dek susamaz. Benim vereceğim su, içende sonsuz yaşam için fışkıran bir pınar olacak.››

Yuhanna 5:17, 18 Ama İsa onlara şu karşılığı verdi: ‹‹Babam hâlâ çalışmaktadır, ben de çalışıyorum.›› İşte bu nedenle Yahudi yetkililer Onu öldürmek için daha çok gayret ettiler. Çünkü yalnız Şabat Günü düzenini bozmakla kalmamış, Tanrı’nın kendi Babası olduğunu söyleyerek kendisini Tanrı’ya eşit kılmıştı.
Yuhanna 8:12 İsa yine halka seslenip şöyle dedi: ‹‹Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen, asla karanlıkta yürümez, yaşam ışığına sahip olur.››
Yuhanna 10:30-33 Ben ve Baba biriz.›› Yahudi yetkililer O’nu taşlamak için yerden yine taş aldılar. İsa onlara, ‹‹Size Babadan kaynaklanan birçok iyi işler gösterdim›› dedi. ‹‹Bu işlerden hangisi için beni taşlıyorsunuz?› Şöyle yanıt verdiler: ‹‹Seni iyi işlerden ötürü değil, küfür ettiğin için taşlıyoruz. İnsan olduğun halde Tanrı olduğunu ileri sürüyorsun.››

Yuhanna 11:25,26 İsa ona, ‹‹Diriliş ve yaşam Benim›› dedi. ‹‹Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun?››
Yuhanna 14:6 İsa, ‹‹Yol, gerçek ve yaşam Benim›› dedi. ‹‹Benim aracılığım olmadan Babaya kimse gelemez.

Sonuç nedir sizce? İsa sadece ışık ve yaşam vermiyor, KENDİSİ ışık ve yaşam’dır! Nitekim kendisi sonsuz yaşam ve ışıktır, yaşama giden TEK yoldur. Kendisi bizi ruhsal konularda tatmin eder. İki defa kendi söyledikleri yüzünden İsrailliler onu öldürmek istediler. Eğer İsa’nın söyledikleri yanlış olsaydı ya da yanlış anlaşılsaydı kendisi düzeltebilirdi. Düzeltmedi çünkü Yahudiler doğru bir şekilde anladılar.
İsa kendisiyle ilgili iddialar konusudan eşsizdir: Çünkü İsa Mesih Tanrı’dır! Hamdolsun! Bizi kurtarabilir, bize yardım edebilir! O’na güvenebiliriz, güvenmeliyiz!!!

Bizi takip edin: