Merhaba çocuklar!

                         Bugünlerde neler yapıyorsunuz?   Olimpiyatları seyrediyor musunuz?   Bu atletler ne kadar güçlü, yetenekli değil mi?  Onların yaptıkları bazen inanılmaz, ‘bir insan nasıl bu kadar hızlı, bu kadar zarif, bu kadar dengeli olabilir?   Üstelik bütün bu özelliklerin hepsi BİR insanda!’

                          Özel olmak!   Farklı olmak!    Kim özel ya da farklı olmak istemez ki?Olimpiyat atletleri bizden farklı ve özel.   Biz onların yaptıklarını, büyük ihtimalle, ayni düzeyde yapamayız.

                Adolf Hitler…..o da farklıydı, ama kötülük ve günah açısından.

                Peki biz Hrıstiyanlar olarak farklı mıyız?   Evet…farklı ve özeliz.   Kutsal Kitap’ta farklı ve özel olmamızı tek bir kelime anlatır:    Kutsal!

                Kutsal, kutsallık nedir?   Onu anlamaya çalışalım.

                ‘Kutsal/kutsallık’ Tanrı’nın sıfatlarından çok önemli biridir.   Kutsal Kitap’ a kulak verelim, Keruvlar(bir tür melek), hizmet ettiği Tanrı’yı nasıl açıklar, nasıl över?

                Yeşaya 6:3: Birbirlerine şöyle sesleniyorlardı:

                ‹‹Her Şeye Egemen RAB
                 Kutsal, kutsal, kutsaldır.
                 Yüceliği bütün dünyayı dolduruyor.››

Tanrı’yı açıklamak, anlatmak, duyurmak istersek ‘kutsal’ kelimesi kullanırız.

Tanrı’ya yakın veya yaklaşan, Tanrı’yla ilgilenen her şey/kimse kutsal olmalı.    Belki ‘kutsallığın’ zıttını düşünürsek, kutsal ne demek daha iyi anlarız.  Kutsal’ın zıttı,  bayağı, sıradan!

               Mesela tapınakta kahinler hizmet ederlerdi.   Hizmet ederken onları ‘farklı kılan’ kiyafetleri vardı, başka zamanlarda ise ‘sıradan’ giysileri vardı.

                Kutsallığın özelliklerinden biri:  kötülükten uzak durmak.    Yeşaya, yukarıdaki ayetlerde RAB’bi gördükten sonra ne dedi bakalım.

               Yeşaya 6:5 ‹‹Vay başıma! Mahvoldum›› dedim, ‹‹Çünkü dudakları kirli bir adamım, dudakları kirli bir halkın arasında yaşıyorum. Buna karşın Kralı, Her Şeye Egemen RAB’bi gözlerimle gördüm.››

            Yeşaya günahın Tanrı’nın kutsal huzurunda barınamaz olduğunu fark etti.  Evet kutsal demek Tanrı demek, Tanrı’nın kendi paklığı, saflığı, büyüklüğü vs. söz konusu demektir.

                Peki biz nasıl bu ‘kutsal özelliğe’ sahip oluruz?  Bunun cevabını  gelecek hafta yine burda bulabilirsiniz.

Hepinize iyi haftalar.

Bizi takip edin: