Merhaba Çocuklar,

         Haftaya ülkemizde Kurban Bayramı nedeniyle uzun bir tatil olacak. Arkadaşlarımızın aileleri, komşularımız belki kurban kesecekler ve bize neden kurban kesmediğimizi soracaklar. Peki siz hiç düşündünüz mü biz Hıristiyanlar neden kurban kesmiyoruz?

            Aslında Kutsal Kitabımızda da özellikle Eski Antlaşma döneminde sıklıkla sunu sunulduğunu yani kurban kesildiğini görebiliriz. Peki neden Hristiyanlar kurban kesmiyor, sunu sunmuyor?

         Cevap bir kişide saklıdır: İsa Mesih! İsa Mesih, hepimizin günahlarını bağışlatmak için geldi. O’na inananların kurban ya da sunuya ihtiyacı yoktur. Kutsal Kitap’ta şöyle yazar;

Yeşaya 53:5-6:  “Oysa, bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi, bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk. Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık, her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de RAB hepimizin cezasını ona yükledi.”

       Bu Tanrı’nın planıydı! Tanrı’nın planı, tüm sunuların yerine geçen TEK ve ETKİN bir kurban sağlamaktı! Bu kurban sayesinde nelere sahip olduğumuza Kutsal Kitap’tan ayetlerle bakalım;

Efesliler 1:7 “Her bir günah bağışlanmıştır”

1 Petrus 2:24, 3:18 “Mesih İsa bizim yerimize ölerek bizim hak ettiğimiz her şeyi (gazap, ceza) kendisi üstlendi “

İbraniler 10:19-22  “İsa’nın bu ölümü ve dirilişi, bize paklık ve Tanrı’nın huzuruna çıkma ayrıcalığını sağladı”

            İsa’nın ölümü ve dirilişi, mesajımızın çekirdeği ve hayatımızın odak noktası, İsa’nın yüceliğinin bir ifadesi ve O’na tapınmamızın asıl nedenidir.

          Tüm bu gerçekler, bereketler elimizdeyken, neden başka bir kurban kesmek gereği veya ihtiyacı duyalım? İsa’nın ölümü o kadar etkili ki, yani bizim ihtiyaçlarımızı o kadar iyi bir şekilde karşıladı ki artık bizim başka bir kurbana ihtiyacımız yoktur. Bunları bile bile kurban sunmaya devam etmek, İsa’nın ölümü yetersiz bulmak anlamına gelir, tam bir ihanet olur.

İbraniler 10:18 “Bunların bağışlanması durumunda artık günah için sunuya gerek yoktur.”

Hepinize iyi haftalar, iyi tatiller.

Bizi takip edin: