Merhaba çocuklar!

Hiç merak ettiniz mi:  ‘Acaba Tanrı günah hakkında ne düşünür?’

Kutsal Kitap’ta  Yaratılış 6:5-6 da Tanrı’nın görüşü çok açık ve net;

“RAB baktı, yeryüzünde insanın yaptığı kötülük çok, aklı fikri hep kötülükte.   İnsanı yarattığına pişman oldu. Yüreği sızladı.”

Tanrı ‘her şeyi iyi olduğunu gördüğü’ yaratılışta artık sadece şiddet görüyor, kötülük görüyor.    Bu günah ve suç Tanrı’nın yüreğine acı verir,  ve  fikrini değiştirir.   Şu ana kadar yaratılışı sürdürdü, artık onu mahvetmek lazım diye düşündü.

Ama dünyadaki bir adam farklıydı.

Yaratılış 6:8 ‘Ama Nuh RAB’bin gözünde lütuf buldu.’

Nuh Tanrı’nın lüfunu aldı, böylece doğru sayıldı.  RAB onu ve ailesini kurtaracak, ama dünyayı mahvedecekti.

Peki bunu nasıl yapacaktı?   Tufanla!  Tufanın ne olduğunu kimse bilmezdi, Nuh bile.   Tanrı Nuh’tan bir gemi yapmasını istedi, binlerce hayvanı barındıracak kadar büyük bir gemi.

Nuh bu gemiyi yaparken insanlar onunla alay ettiler, insanların gözünde Nuh rezil oldu.  2 Petrus 2:5’e göre Nuh herkese yıllardır ‘doğru yolu’  bildirdi.   Ama hepsi boşuna çıktı. Kimse ona inanmadı.   Nuh sadık bir hizmetkardı ve Tanrı’nın buyruğunu yerine getirdi. O bunu dünyayı değiştirmek için yapmadı, Tanrı böyle bir itaate layık olduğu için yaptı. Yani Tanrı istediği için yaptı.

Peki Tanrı dünyayı tufanla  mahvettikten sonra dünya değişti mi?  Hayır!

Yaratılış 8:20   “İnsanlar yüzünden yeryüzünü bir daha lanetlemeyeceğim. Çünkü insan yüreğindeki eğilimler çocukluğundan beri kötüdür. Şimdi yaptığım gibi bütün canlıları bir daha yok etmeyeceğim.”

Günah yargılanmalıdır yoksa adalet söz konusu olmaz.   Ama sadece yargı her zaman insanı değiştirmez.   Başka bir şey gerekiyor…..Onu ilerleyen haftalarda İbrahim’in öyküsünde öğreneceğiz.

Hepinize iyi haftalar…

Bizi takip edin: