Bazen Tanrı’ya itaat etmek, dua etmek, dostlarınıza müjdeyi anlatmak, düşmanlarınızı (hatta kardeşlerinizi!) sevmek için yeterli gücünüzün olmadığını hissettiniz mi? Öyleyse size bir müjdemiz var;

Güçsüz olduğunuzda bile itaat etmeniz için elinizde her şey var.  Dua, Kutsal Ruh, Kutsal Kitap ve dostlarınız var.  Bunlar sizin büyümeniz, doğru olanı yapmanız için size destek olurlar. Kutsal Kitap’tan bazı ayetlere bir bakalım;

Filipililer 4:13:  “Beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim.”

2 Korintliler 12:9a: ” Ama O bana, ‹‹Lütfum sana yeter. Çünkü gücüm, güçsüzlükte tamamlanır››”

Filipililer 2:13:  “Çünkü kendisini hoşnut edeni hem istemeniz hem de yapmanız için sizde etkin olan Tanrı’dır.”

2 Petrus 1:3-4:  “Kendi yüceliği ve erdemiyle bizi çağıranın tanrısal gücü, kendisini tanımamız sonucunda yaşamamız ve Tanrı yolunda yürümemiz için gereken her şeyi bize verdi.  Onun yüceliği ve erdemi sayesinde bize çok büyük ve değerli vaatler verildi. Öyle ki, dünyada kötü arzuların yol açtığı yozlaşmadan kurtulmuş olarak, bu vaatler aracılığıyla tanrısal özyapıya ortak olasınız.”

Diğer tarafta Şeytan, eski doğal benliğiniz ve başkaca şeyler (TV kahramanları ve etrafınızdaki popüler çocuklar) var.  Bunlar çoğunlukla Tanrı’nın sözünden ve isteğinden farklı şeyler söyler, onlar hep ‘zevk ve eğlence’den söz eder, Tanrı’yı onurlandırmak isteyince sizinle alay ederler.

Bu yıl kime veya neye zamanınızı ve dikkatinizi vereceksiniz? Hangisinin peşinden giderseniz gidin sonuçların ne olacağını çok iyi biliyorsunuz.  Yani seçim belli: Kutsal Kitap’a inanmak ve onun doğrularıyla yaşamak.

Eğer hep popüler dostların ardından gidip dünyanın onayladığı yolda olmak isterseniz, Bilgeliğin vereceği tepkiye şaşırmayın…

Özdeyişer 1:24-33:

“Madem Tanrı bize her şeyi verdi, nankör olmayalım, O’na şükredelim, O’nu yüceltelim.  O’nun yüceliğini zedelemeyelim, kendimize kaptırmayalım (Yeşaya 42:8)”

Bizi takip edin: