Merhaba çocuklar!

Doğuş bayramı yaklaşıyor!! Bizim için bunun anlamı sadece ağaç süslemek ve hediye almakla değil, İsa Mesih ve onun kurtarışıyla da ilgilidir.

Doğuş bayramında Tanrı’nın kurtarma planı nihayet görülmeye başladığı zamanları anımsıyoruz! Tanrı Eski Antlaşma’da Mesih’le ilgili bir çok peygamberlikler verdi. Mesela;

Yeşaya 7:14 ‘Bundan ötürü Rabbin kendisi size bir belirti verecek: İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacak.”

Mika 5:2 “Ama sen, ey Beytlehem Efrata,
Yahuda boyları arasında önemsiz olduğun halde,
İsraili benim adıma yönetecek olan senden çıkacak.
Onun kökeni öncesizliğe, zamanın başlangıcına dayanır.

Mesih’in doğum yeri Beytlehem….çok küçük bir kentti. Ve İsa’nın doğum gününde, yıllar yıllar önce yapılan planlar bir bir gerçekleşti! Ve bunun anlamı bizler için çok çok büyüktür!

Galatyalılar 4:4 “Ama zaman dolunca Tanrı, Yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için kadından doğan, Yasa altında doğan öz Oğlunu gönderdi.”

Tanrı’nın planı ‘belirlenen zamanda’ gerçekleşmeye başladı.

Bugün incelediğimiz gibi Kutsal Kitap’ta, Tanrı’nın çok önceden yaptığı planının gerçekleştiğini gösteren çok fazla ayet var. Tanrı vaatlerine sadıktır, ‘planını’ yürütmektedir!

Aralık ayı boyunca Tanrı’nın bu kusursuz planı ve sadakatini anımsayalım, her gün Ona övgülerimizi yükseltelim.

Hepinize iyi haftalar.

Bizi takip edin: