Merhaba çocuklar!

Doğuş Bayramı bizler için ‘bildik’ bir şey değil mi? Her yılın bu döneminde aynı ayetleri okuyor, aynı ilahileri dinliyor, aynı öyküleri anlatıyoruz; sanki her şeyi ezbere biliyoruz. İşte bu yüzden de ne kadar harika olduğunu unutuyoruz ya da görmezlikten geliyoruz.

Şimdi gelin beraber doğuş bayramı öyküsüne tekrar bakalım ve iki önemli noktaya değinelim.

Luka 2:1-13 ” O günlerde Sezar Avgustus bütün Roma dünyasında bir nüfus sayımının yapılması için buyruk çıkardı. Bu ilk sayım, Kirinius’un Suriye valiliği zamanında yapıldı. Herkes yazılmak için kendi kentine gitti. Böylece Yusuf da, Davut’un soyundan ve torunlarından olduğu için Celile’nin Nasıra Kentinden Yahudiye bölgesine, Davut’un kenti Beytlehem’e gitti. Orada, hamile olan nişanlısı Meryem’le birlikte yazılacaktı. Onlar oradayken, Meryem’in doğurma vakti geldi ve ilk oğlunu doğurdu. Onu kundağa sarıp bir yemliğe yatırdı. Çünkü handa yer yoktu. Aynı yörede, sürülerinin yanında nöbet tutarak geceyi kırlarda geçiren çobanlar vardı. Rabbin bir meleği onlara göründü ve Rabbin görkemi çevrelerini aydınlattı. Büyük bir korkuya kapıldılar.

Melek onlara, ‹‹Korkmayın!›› dedi. ‹‹Size, bütün halkı çok sevindirecek bir haber müjdeliyorum: Bugün size, Davut’un kentinde bir Kurtarıcı doğdu. Bu, Rab olan Mesih’tir. İşte size bir işaret: Kundağa sarılmış ve yemlikte yatan bir bebek bulacaksınız.››

Birdenbire meleğin yanında, göksel ordulardan oluşan büyük bir topluluk belirdi. Tanrıyı överek, ‹‹En yücelerde Tanrıya yücelik olsun, Yeryüzünde Onun hoşnut kaldığı insanlara Esenlik olsun!›› dediler.”

1. İsa Mesih, kurtarıcımız ve Rabbimizdir! Oysa onun doğumu ‘krala yakışır’ bir şekilde olmadı! Çok çok mütevazi bir doğum oldu. Bu yüzden İsa Mesih bizim için alçakgönüllülük örneğimizdir(Flp 2:1-10). Biz de onun gibi alçakgönüllü olalım, kendimizi değil öncelikle başkalarını düşünelim.

2. Bütün bunlar Tanrı’nın bizi kurtarış planı. Bunun için Tanrı’yı övelim.

Hepinize harika bir bayram dönemi diliyoruz.

Bizi takip edin: